PL   |   EN

Wspieranie przemian energetycznych w miastach

Wspieranie przemian energetycznych w miastach
Zmniejszenie emisji w miastach jest niezbędne, aby świat mógł osiągnąć swoje cele energetyczne i klimatyczne - a rozwiązania cyfrowe, które zarządzają wzorcami konsumpcji i optymalizują infrastrukturę, mogą odegrać znaczącą rolę – wynika z nowego raportu Międzynarodowej Agencji Energii (IEA).

Raport pt. „Empowering Urban Energy Transitions: Smart Cities and Smart Grids” został zaprezentowany na niedawnym spotkaniu ministrów G7 ds. klimatu, energii i środowiska w Turynie. Raport pokazuje, w jaki sposób planowanie urbanistyczne, cyfryzacja i inwestycje w sieć mogą pomóc miastom w zarządzaniu skutkami zmian klimatu i rosnącym zapotrzebowaniem na energię. W publikacji przedstawiono szeroki zakres innowacyjnych projektów i inicjatyw mających na celu poprawę systemów energetycznych w miastach na całym świecie.

W raporcie stwierdzono, że miasta muszą podnieść swój poziom ambicji w obszarach takich jak efektywność energetyczna, aby osiągnąć cele wyznaczone na konferencji klimatycznej COP28 w Dubaju. Na razie tylko niewielka liczba miast realizuje cele w zakresie zrównoważonego rozwoju i redukcji emisji dwutlenku węgla, musi pojawić się ich więcej. Miasta odpowiadają obecnie za około trzy czwarte globalnego zużycia energii i 70% emisji gazów cieplarnianych, a ich udział będzie wzrastał. Pomimo tego, tylko jedno na pięć miast wyznaczyło sobie za cel osiągnięcie zerowej emisji netto.

Tymczasem miasta stają się coraz większe, a ich wzrost do 2050 r. ma być równoważny dodaniu połączonej powierzchni Niemiec, Włoch i Japonii. Zmiana klimatu stwarza również nowe wyzwania, ponieważ miasta stają się coraz większe i gęściej zaludnione, co jest szczególnie problematyczne podczas fal upałów. W najgorętszych regionach zużycie energii elektrycznej może podwoić się w ciepłych miesiącach w porównaniu z łagodniejszymi, przy czym chłodzenie odpowiada za ponad 70% szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną. To, obok rosnącej elektryfikacji sektora energetycznego w miastach z uwagi na zyskujące na popularności pompy ciepła i samochody elektryczne, dodatkowo obciąża infrastrukturę dystrybucji energii elektrycznej.

Z raportu IEA wynika, że pomocne mogą być rozwiązania cyfrowe, w tym te sprawiające, że sieci elektroenergetyczne są bardziej elastyczne. Konieczne są jednak większe inwestycje. W przypadku globalnej ścieżki zerowej emisji netto, roczne inwestycje w sieci na całym świecie muszą wzrosnąć ponad dwukrotnie do 2030 r., do 750 mld USD. Około 75% wydatków musiałoby zostać przeznaczone na rozbudowę, wzmocnienie i cyfryzację sieci dystrybucyjnych, w tym w miastach, w celu poprawy wydajności systemów i zarządzania bardziej złożonymi przepływami energii elektrycznej i danych.

Według raportu, lepsze dostosowanie harmonogramów planowania jest ważne, aby zminimalizować ryzyko przerw w dostawie prądu  i zmniejszyć zaległości w zakresie nowych przyłączy energii elektrycznej dla zasobów odnawialnych, ładowarek pojazdów elektrycznych, przedsiębiorstw i osiedli mieszkaniowych. W publikacji pokreślono, że nieprawidłowe planowanie może opóźnić wdrażanie energii odnawialnej, ograniczyć wysiłki na rzecz poprawy efektywności energetycznej i prowadzić do wyższych kosztów energii elektrycznej dla konsumentów.

Raport pt. „Empowering Urban Energy Transitions: Smart Cities and Smart Grids” do pobrania na stronie IEA

źródło: www.iea.org

Tagi

Stworzone przez allblue.pl