PL   |   EN

Systemy transportowe chroniące klimat i zdrowie

Systemy transportowe chroniące klimat i zdrowie
źródło : HCN
Pojawiło się trzecie z serii opracowań HCN przedstawiających związek pomiędzy działaniami na rzecz klimatu a zdrowiem. Niniejszy dokument przedstawia politykę, która może pomóc w walce z kryzysem klimatycznym, a jednocześnie przyczynić się do poprawy zdrowia ludzkiego, umożliwiając rządom krajowym jednoczesne podjęcie dwóch ważnych wyzwań. Wysiłki zmierzające do ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5°C muszą iść w parze z osiągnięciem podstawowych korzyści zdrowotnych.

Transport odgrywa kluczową rolę w handlu, mobilności, dostępie do towarów, usług i zatrudnienia, ale ma również wpływ zarówno na klimat, jak i na nasze zdrowie. Na transport przypada 24% bezpośrednich emisji CO2 pochodzących z wykorzystania paliw kopalnych. Pojazdy drogowe odpowiadają za prawie trzy czwarte emisji CO2 z transportu, ale emisje z lotnictwa i żeglugi wciąż rosną. Nowoczesne systemy transportowe przyczyniają się również do złego stanu zdrowia, w tym poprzez zanieczyszczenie powietrza, obrażenia i zgony w wyniku wypadków drogowych, bezpieczeństwo osobiste oraz zagrożenia dla zdrowia związane z brakiem aktywności fizycznej.

Zmiana kształtu mobilności, koncentrująca się na ludziach i zdrowiu, radykalnie zmniejszy te zagrożenia, jednocześnie zwiększając dostęp do wygodnego transportu po przystępnych cenach i chroniąc klimat.

W raporcie przedstawiono 3 zalecenia dotyczące przejścia na bardziej zrównoważoną i zdrową energię dla wszystkich:

1. Nadanie priorytetu bezpiecznemu transportowi aktywnemu i publicznemu w decyzjach dotyczących planowania i infrastruktury w celu ograniczenia emisji i zwiększenia korzyści zdrowotnych.

2. Inwestowanie w wydajne i zeroemisyjne systemy i technologie z zastosowaniem zasad:

Unikaj konieczności podróżowania.
Przejście na bardziej zrównoważone środki transportu.
Zwiększanie efektywności energetycznej działań.
3. Zapewnienie, że rozwiązania w zakresie mobilności zmniejszają nierówności i przynoszą korzyści wszystkim.

Całość opracowania można znaleźć poniżej:

https://cms.wellcome.org/sites/default/files/2021-08/transport-systems-that-protect-climate-and-health.pdf

Źródło: Health and Climate Network

 

Informacje tę otrzymujesz od nas w ramach prowadzonego przez Instytut na rzecz Ekrozwoju projektu "#klimaSENIORE - aktywizacja seniorów na rzecz klimatu", który jest realizowany w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dowiedz się więcej o projekcie #klimaSENIORE

 

Tagi

Stworzone przez allblue.pl