PL   |   EN

Dbanie o pieszych to zadanie także dla rządu

Dbanie o pieszych to zadanie także dla rządu
źródło : pixabay.com
W czwartek, 22 września przypada Dzień bez Samochodu, który kończy Europejski Tydzień Mobilności. Przy tej okazji, organizacje pozarządowe i samorządy przypominają, że każdy z nas jest pieszym, a zadbanie o bezpieczeństwo i komfort ruchu pieszego jest także zadaniem dla rządu. We wspólnym apelu wzywają premiera i ministrów odpowiedzialnych za transport do wprowadzenia rozwiązań, które przyniosą korzyści pieszym.

Przepisy zezwalające na parkowanie poza jezdnią tylko w miejscach do tego wskazanych, skończenie z pobłażliwością policji i straży miejskiej wobec kierowców zagrażających pieszym i utrudniających poruszanie się pieszo, powrót do możliwości kontroli prędkości przez samorządy i przeznaczenie środków z mandatów na poprawę bezpieczeństwa ruchu. Ponadto dialog ze społeczeństwem w sprawie nowych standardów dla infrastruktury pieszej i rowerowej, stworzenie programu służącego wzmocnieniu kadr samorządów i zwiększaniu kwalifikacji w zakresie dbania o bezpieczeństwo i komfort  ruchu pieszego - o realizację tych postulatów apelują do rządu organizacje pozarządowe oraz samorządy z całej Polski.

– Samorządy mogą zrobić bardzo wiele, żeby poprawić sytuację pieszych. Większość pracy w tym zakresie musi być wykonana na poziomie lokalnym, gdzie najwyraźniej widać potrzeby mieszkanek i mieszkańców oraz gdzie można na nie odpowiedzieć w najbardziej bezpośredni sposób. Jednak odpowiedzialność spoczywa także na rządzie i nasze władze to wiedzą. Inaczej nie byłoby zmian w przepisach ruchu drogowego. Rząd musi zapewnić samorządom większe wsparcie, zarówno regulacyjne, jak i finansowe, by sytuacja pieszych w miastach znacznie szybciej się poprawiła – wyjaśnia Urszula Stefanowicz, koordynatorka projektów transportowych Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Mazowieckiego.

Dzień bez Samochodu jest wypełniony akcjami i wydarzeniami w większości polskich miast – komunikacja publiczna staje się tego dnia darmowa, odbywają się przejazdy rowerowe, mieszkańcy uczestniczą w festynach, warsztatach i konkursach. Komunikacja w większości skupia się na przesiadaniu się z samochodu na transport publiczny lub rower. Sygnatariusze apelu chcieli zwrócić uwagę przede wszystkim na potrzeby ruchu pieszego jako podstawy codziennych podróży osób mieszkających w miastach.

Niezależnie od tego czy jesteśmy kierowcami czy nie, wszyscy poruszamy się pieszo, choćby po to, by dotrzeć do transportu publicznego czy stacji roweru miejskiego, a nawet do samochodu. Złe warunki dla ruchu pieszego, takie jak na przykład zbyt wąskie, zastawione autami chodniki, zniechęcają do rezygnacji z dojeżdżania do szkoły czy pracy samochodem. Są też poważną barierą dla osób z niepełnosprawnościami, często nie do pokonania.

– Coraz więcej miast decyduje się na zwrot w stronę pieszych. Pełen katalog gotowych rozwiązań znaleźć można w Europejskich miastach, takich jak np. Oslo, Gratz, Pontevedra, Berlin, Barcelona, Tallin itd. Z perspektywy dekad dominacji ruchu samochodowego w przestrzeniach miejskich, działania władz wspomnianych miast mogą wydawać się bardzo śmiałe. Przykładowo Paryż w 2024 roku całkowicie zamknie historyczne centrum miasta dla indywidualnego ruchu samochodowego. To się jednak opłaca! Mówi o tym lokalny biznes i władze miast. W 80 tysięcznym hiszpańskim mieście Pontevedra, gdzie w 2000 roku całkowicie zamknięto historyczne centrum miasta dla ruchu samochodowego, w efekcie przybyło kilkanaście tys. nowych mieszkańców, a biznes zlokalizowany w strefie pieszej szybko zanotował 10% wzrost przychodów. – mówi Karolina Grochowicka, Prezeska Federacji Piesza Polska.

Nowe badania przeprowadzone w ramach Kampanii Czystych Miast pokazują, że większość mieszkańców pięciu dużych europejskich metropolii nie ma nic przeciwko rezygnacji z samochodu raz w tygodniu. W Warszawie aż 65 proc. respondentów badania albo "zdecydowanie popiera", albo "częściowo popiera" wprowadzenie takiego rozwiązania.

Większość z nas jest świadoma korzyści wynikających z rezygnacji z samochodu, takich jak zmniejszenie emisji zanieczyszczających powietrze spalin i negatywnego wpływu na klimat, a także ograniczenie zużycia ropy i oszczędności w portfelu. Warto jednak, byśmy zdali sobie sprawę ze skali efektów, które można w ten sposób osiągnąć. Z nowej analizy Kampanii Czystych Miast wynika, że tylko jeden dzień bez samochodu wprowadzony w głównych miastach europejskich mógłby zaoszczędzić od 541 do 945 tysięcy baryłek ropy - w przeciętnym tankowcu o długości 245 metrów mieści się średnio 675 000 baryłek ropy. Potencjalnie więc, gdyby takie ograniczenie obowiązywało raz w tygodniu we wszystkich głównych miastach UE i Wielkiej Brytani, mógłby zmniejszyć roczne zużycie ropy naftowej przez transport miejski w Europie o około 3 do 5% (między 41 a 72 tankowce rocznie). Jest to równowartość rocznego zapotrzebowania na ropę Estonii, Łotwy i Litwy.

Są więc ważne powody, by zachęcać mieszkańców i mieszkanki polskich miast do rezygnacji z samochodu, i to nie tylko raz w roku, ale częściej. Jednocześnie nie można opierać dążenia do takiej zmiany nawyków jedynie na zakazach. Potrzebne są zachęty, zarówno do przesiadania się na transport publiczny i rower, jak i do poruszania się po mieście pieszo. Przede wszystkim musimy mieć jednak pewność, że przejście np. na przystanek czy do najbliższej stacji roweru miejskiego, będzie dla nas bezpieczne i wygodne.

Apel na Dzień Bez Samochodu do Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów przygotowany przez Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki poparło 9 samorządów i 21 organizacji pozarządowych: Bydgoski Ruch Miejski, Federacja Piesza Polska, Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych, Fundacja Rodzic w mieście, Fundacja Sendzimira, Green REV Institute, HEAL Polska, Idee przez miasto, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Instytut Spraw Obywatelskich, Kongres Ruchów Miejskich, Miasto Jest Nasze, Napraw Sobie Miasto, Polska Zielona Sieć, Polski Alarm Smogowy, Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, Polski Klub Ekologiczny Okręg Pomorski, Polski Klub Ekologiczny Okręg Wielkopolski Koło w Gnieźnie, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Rodzice dla Klimatu, Towarzystwo dla Natury i Człowieka

Urząd Miasta Gdańska, Urząd Miasta Gdyni, Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Łodzi, Urząd Miasta Rybnika, Urząd Miasta Rzeszowa, Urząd Miejski w Sosnowcu, Urząd Miasta Torunia, Urząd Miasta Tychy.

 

Szanowny Panie Premierze,

przypadający 22 września Dzień bez Samochodu służy edukacji i podnoszeniu świadomości – to dzień akcji raz do roku, w którym wiele samorządów i organizacji pozarządowych podejmuje działania, by pokazać osobom mieszkającym w polskich miastach, że można poruszać się po mieście inaczej niż własnym samochodem. Darmowa komunikacja publiczna, różnego typu wydarzenia, przejazdy rowerowe czy konkursy to tylko niewielki element złożonych procesów równoważenia miejskiej mobilności, ograniczania emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń z transportu drogowego, takich jak tlenki azotu (NOx), pyły zawieszone (PM), czy ozon (O3). W prowadzeniu tych działań samorządy potrzebują wsparcia.

Większe i właściwie ukierunkowane zaangażowanie Państwa, w tym regulacyjne i finansowe, przyspieszyłoby proces zwiększania udziału transportu publicznego oraz ruchu pieszego i rowerowego w miejskiej mobilności. Proces ten jest konieczny nie tylko ze względu na potrzebę ograniczenia negatywnego wpływu transportu na klimat, ale przede wszystkim ze względu na konieczność ochrony zdrowia Polek i Polaków przed zanieczyszczeniami powietrza generowanymi przez ruch drogowy, a także zmniejszenia zapotrzebowania na paliwa i energię. Obecnie transport drogowy odpowiada za nawet 75% emisji dwutlenku azotu w największych polskich miastach, takich jak Warszawa czy Kraków. Te emisje przyczyniają się do wielu chorób i przedwczesnych zgonów, a szczególnie negatywnie wpływają na zdrowie i rozwój dzieci. Poprawa sytuacji jest niezbędna w wielu obszarach. Zazwyczaj uwaga decydentek i decydentów jest skupiona na kwestiach wspierania wymiany floty pojazdów i rozwoju infrastruktury. To jednak stanowczo za mało.

W niniejszym apelu zwracamy uwagę przede wszystkim na potrzeby ruchu pieszego jako podstawy codziennych podróży osób mieszkających w miastach. Niezależnie od tego czy jesteśmy kierowcami czy nie, wszyscy poruszamy się pieszo, choćby po to, by dojść do transportu publicznego czy stacji roweru miejskiego, a nawet do samochodu. Złe warunki dla ruchu pieszego, takie jak na przykład zbyt wąskie, zastawione autami chodniki, zniechęcają do rezygnacji z dojeżdżania do szkoły czy pracy samochodem. Są też poważną barierą dla osób z niepełnosprawnościami, często nie do pokonania.

Jako samorządy i organizacje pozarządowe deklarujemy dążenie do neutralności klimatycznej miejskiego transportu, w tym do poprawy warunków i bezpieczeństwa ruchu pieszego i rowerowego oraz zwiększania ich udziału w miejskiej mobilności. Jednocześnie apelujemy do rządu o następujące zmiany:

 • Wprowadzenie jasno sformułowanej zasady parkowania poza jezdnią tylko w miejscach wskazanych jako miejsca do parkowania, czyli domyślnego zakazu parkowania na chodnikach (po nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, która ma wejść w życie 21 września br. - na drogach dla pieszych) – byłaby to realizacja jednego z postulatów z Krajowej Polityki Miejskiej 2030 „Rezygnacja w przestrzeni miejskiej z domyślnej możliwości parkowania pojazdów na chodnikach, kładek nad jezdnią, czy przejść podziemnych na rzecz zwiększenia komfortu poruszania się pieszo";
 • Wprowadzenie nowych wytycznych dla policji i straży miejskiej w zakresie egzekucji przepisów ruchu drogowego – przyjęcie zasady braku pobłażliwości dla wykroczeń kierowców zagrażających bezpieczeństwu pieszych i utrudniających poruszanie się pieszo;
 • Przywrócenie możliwości pomiarów prędkości i wystawiania przez samorządy mandatów kierowcom przekraczającym prędkość - obecnie samorządy nie mają narzędzi, aby zadbać w ten sposób o bezpieczeństwo na ulicach, na których kierowcy notorycznie przekraczają prędkość. Z powodu „niedostosowania prędkości” doznają obrażeń i giną ludzie poruszający się lub przebywający poza jezdnią, np. oczekujący na przejście przez jezdnię lub na przystankach. Środki z mandatów mogłyby być przeznaczone na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • Wprowadzenie pierwszeństwa dla pieszych przy przekraczaniu ulicy w strefie tempo 30 poza przejściami dla pieszych – obecnie prawo nie reguluje tej kwestii, a jednocześnie po wprowadzeniu takiego ograniczenia prędkości nie wyznacza się wystarczającej liczby przejść dla pieszych, adekwatnej do zmienionego charakteru ulicy (w praktyce jest to trudne do zrobienia);
 • Regulacja działalności związanej z wypożyczaniem hulajnóg elektrycznych poprzez licencjonowanie - dostosowanie liczby maksymalnej liczby hulajnóg do liczby mieszkańców i umożliwienie samorządom obligowania operatorów do utrzymywania porządku (pilnowania, by hulajnogi były parkowane w wyznaczonych do tego miejscach);
 • Nadanie wysokiego priorytetu rozmieszczaniu nowych stacji monitoringu jakości powietrza w dużych polskich miastach w miejscach, gdzie wzdłuż jezdni z dużym natężeniem ruchu samochodowego prowadzą intensywnie uczęszczane ciągi piesze (takie, którymi mieszkańcy i mieszkanki docierają do obiektów użyteczności publicznej, dworców, parków);  
 • Rozpoczęcie dialogu społecznego odnośnie wprowadzenia nowych standardów dla infrastruktury pieszej i rowerowej, które zwiększyłyby bezpieczeństwo zarówno pieszych, jak i rowerzystów (dialog ten powinien dotyczyć m.in. potrzeby oddzielania ciągów pieszych od rowerowych tak, aby zarówno rowerzyści, jak i piesi mogli poruszać się bezpiecznie);
 • Wzmocnienie i rozbudowanie narzędzi przeznaczonego dla samorządów wsparcia finansowego na poprawę bezpieczeństwa pieszych, w tym:
  • rozbudowanie programów takich jak „Bezpieczny pieszy – doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej” tak, aby w kosztach kwalifikowanych mieściła się edukacja nie tylko dzieci i młodzieży, ale też kierowców, a ponadto także koszty inwestycyjne, tj. roboty drogowe (często konieczne np. przy budowie azyli dla pieszych) czy doświetlanie przejść dla pieszych (często konieczne dla poprawy widoczności i zwiększenia bezpieczeństwa pieszych po zmroku, w tym dzieci wracających ze szkół),
  • stworzenie programu służącego wzmocnieniu kadr samorządów i zwiększaniu kwalifikacji w zakresie dbania o komfort i bezpieczeństwo ruchu pieszego, w tym o jakość infrastruktury dla pieszych. Taki program powinien obejmować dofinansowanie szkoleń dla pracowników pełniących funkcje oficerów pieszych, pełnomocników ds. pieszych lub urzędników zajmujących inne stanowiska z zakresem obowiązków obejmującym sprawy związane z ruchem pieszym, a także dofinansowanie tworzenia i utrzymania tego typu stanowisk.

 

Tagi

Stworzone przez allblue.pl