PL   |   EN

Warsztat - Transport w oczach pokoleń

Warsztat - Transport w oczach pokoleń
Transport to sektor gospodarki, w którym dotychczas najtrudniej ograniczyć emisje gazów cieplarnianych. Największy udział w tych emisjach ma transport drogowy – około 80%. Ponadto w Polsce wzrasta udział transportu w zanieczyszczeniu powietrza. Dlatego w miastach oddychamy powietrzem zanieczyszczonym pyłami i tlenkami azotu.

Ważne jest przyjrzenie się problemowi wieloaspektowo, poprzez współpracę różnych grup społecznych. Miejscem takim będzie organizowany 17 października warsztat Transport w oczach pokoleń, na który już dziś można się zarejestrować TUTAJ.

Wykluczenie komunikacyjne

Warsztat ma na celu wypracowanie sposób przeciwdziałania negatywnym aspektom problemu transportu publicznego. Jednym z nich jest wykluczenie komunikacyjne młodzieży, o którym wspominał przedstawiciel Młodzieżowego Strajku Klimatycznego Szmo Kacprzak, podczas debaty 22 września. Większość młodych osób uzależnia swój rozwój osobisty, poprzez udział w zajęciach pozaszkolnych od możliwości transportowych. Osoby młode mają obawy przy wyborze najbardziej ekologicznego środka transportu jakim jest rower, a podstawą jest niedostateczna infrastruktura rowerowa oraz brawura kierowców zniechęcają do wyboru tego środka transportu przez młodych ludzi.

Kierunek modernizacji infrastruktury drogowej

W ostatnich latach w Polsce sektor państwowy skupił się przede wszystkim na budowie dróg i modernizacji istniejących linii kolejowych. Powstała sieć autostrad i dróg ekspresowych, skróciły się czasy przejazdu koleją pomiędzy największymi miastami. Powstało też wiele połączeń rowerowych zarówno w miastach, jak i poza miastami.

Ogromnym problemem jest priorytetyzacja przez samorządy, wydawania środków na infrastrukturę drogową nie uwzględniającą budowy infrastruktury dla pieszych – wskazywała Agata Lewandowska. Wiele powiatów i gmin oddalonych od dużych ośrodków miejskich, odnosi mylne założenie, że każdy mieszkaniec posiada samochód, stąd nie warto inwestować w infrastrukturę rowerową, pieszą, czy wsparcie finansowe transportu publicznego.  

Problem starzejącego się społeczeństwa

Grupa seniorów jest tą która najczęściej przemieszcza się po miastach pieszo, stąd ważna jest idea miast 15 minutowych. Musimy pamiętać, że już niedługo 40% społeczeństwa to będzie grupa seniorów, stąd najważniejsze jest budowanie infrastruktury transportu publicznego. Ważna w tym wypadku jest dostępność, nie tylko dostępność cenowa poprzez różnego rodzaju ulgi, ale również dostępność fizyczna – autobusy niskopodłogowe, odpowiednio umeblowane przystanki, odpowiednio zbudowane – wskazywał Bolesław Meluch z Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej.

Warsztat będzie miał na celu identyfikację palących problemów transportu publicznego. W ich znalezieniu pomogą zaproszeni eksperci którymi będą Wojciech Szymalski z Instytutu na rzecz Ekorozwoju, Robert Buciak z Zielonego Mazowsza, Bartosz Piłat z Polskiego Alarmu Smogowego, oraz Rafał Bajczuk z Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych. 

Cały program warsztatu oraz rejestracja znajdują się w linku poniżej:

Warsztat – Transport w oczach pokoleń

 

Tagi

Stworzone przez allblue.pl