PL   |   EN

Fit for 55 w Polsce: Rewolucja w zrównoważonym transporcie wyzwaniem i standardem

Fit for 55 w Polsce: Rewolucja w zrównoważonym transporcie wyzwaniem i standardem
źródło : pixabay.com
W dniu 14 lipca 2021 roku, Komisja Europejska zaprezentowała ambitny pakiet środków klimatycznych i energetycznych, znany jako "Fit for 55". W kontekście Polski, jeden z kluczowych obszarów tego pakietu dotyczy transformacji w sektorze transportu. To właśnie w transporcie ukrywa się ogromny potencjał redukcji emisji CO2 oraz poprawy jakości powietrza, a jednocześnie stanowi ono jeden z największych wyzwań adaptacyjnych dla polskiego rządu.

Wdrażanie "Fit for 55" w obszarze transportu będzie wymagało znaczących zmian i nowych podejść. Istotnym aspektem jest redukcja emisji CO2 z pojazdów. Plan zakłada spadek emisji CO2 z nowych samochodów o 55% do 2030 roku oraz stopniowe wycofywanie samochodów spalinowych z rynku do 2035 roku. To skłania Polskę do przyspieszenia rozwoju i akceptacji pojazdów elektrycznych oraz hybrydowych. Konieczne będzie inwestowanie w infrastrukturę ładowania, zachęty podatkowe i regulacyjne dla posiadaczy aut elektrycznych oraz propagowanie korzyści ekologicznych i ekonomicznych wynikających z takiej zmiany.

Również sektor transportu publicznego jest w centrum zainteresowania "Fit for 55". Plan zakłada przeznaczenie 30% przychodów z aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na rozwój transportu publicznego. To otwiera drzwi dla inwestycji w rozbudowę sieci tramwajowej, autobusowej, a także poprawę jakości i dostępności komunikacji publicznej, co wpłynie na zredukowanie ruchu indywidualnego i emisji związanej z tym.

Ponadto, "Fit for 55" obejmuje również sektor lotniczy i morski. Wprowadzenie opodatkowania paliw lotniczych oraz plany dla redukcji emisji w sektorze lotniczym i morskim wymusi zmiany także w Polsce, która jako kraj o rozwiniętym transporcie lotniczym i morskim, będzie musiała dostosować się do nowych wymagań i standardów.

Wdrożenie "Fit for 55" w obszarze transportu to zarówno szansa, jak i wyzwanie dla Polski. Konieczność inwestycji w infrastrukturę zrównoważonego transportu i propagowanie nowych technologii może przynieść korzyści środowiskowe i gospodarcze. Jednak równocześnie będzie to wymagało zmian w mentalności społeczeństwa, inwestycji publicznych i prywatnych oraz przyjęcia długoterminowej strategii adaptacji do nowych wymagań.

Wniosek jest jasny: "Fit for 55" stawia Polskę w obliczu rewolucji w transporcie, która może zmienić nasze miasta, nasze nawyki podróżowania i jakość powietrza. Wymaga to jednak determinacji, inwestycji i współpracy między sektorem publicznym, prywatnym a społeczeństwem, aby osiągnąć cele związane z redukcją emisji i tworzeniem bardziej zrównoważonego i przyjaznego środowisku transportu.


Już 12-13 września 2023 odbędzie się Konferencja "Polityka Klimatyczna Polski – nowe otwarcie" która jest częścią prowadzonych przez Fundację projektów. W ramach wydarzenia pragniemy w szerszym gronie przyjrzeć się polityce europejskiej oraz jej implementacji w polskim ustawodawstwie. Wspólnie zastanowimy się w jaki sposób mówić o polityce klimatycznej, by była akceptowana w dobie zmian politycznych w krajach europejskich przed wyborami do europarlamentu w 2024 roku.

Konferencja odbędzie się w ramach projektów:

  • Togetherfor1,5 współfinansowanego z mechanizmu LIFE Unii Europejskiej;
  • SPARK współfinansowanego z mechanizmu DEAR Unii Europejskiej;
  • Implementing the European Green Deal in Central and Eastern Europe współfinansowanego z mechanizmu EUKI Niemieckiej Republiki Federalnej. 

Tagi

Stworzone przez allblue.pl