PL   |   EN

4 postulaty przedwyborcze koalicji #ZdrowaPrzestrzeń

4 postulaty przedwyborcze koalicji #ZdrowaPrzestrzeń
źródło : pixabay.com
Koalicja organizacji społecznych #ZdrowaPrzestrzeń, apeluje do kandydatów na radnych oraz prezydenta miasta Warszawy, o zobowiązanie się do podjęcia działań, które zapewnią bezpieczny i równy dostęp do cennej przestrzeni miejskiej dla wszystkich jej mieszkańców.

W związku z dynamicznym rozwojem stolicy oraz wzrostem liczby pojazdów, stoimy przed decyzją dotyczącą wizji przyszłości naszego miasta – czy chcemy, aby nasze ulice i osiedla były jedynie parkingami i przestrzenią tranzytu, czy też pragniemy przywrócić im życie?

Warszawa jest domem dla osób w różnym wieku i o różnych potrzebach. Wyzwania związane z bezpieczeństwem i zdrowiem mieszkańców naszego miasta są coraz bardziej palące. Kluczowe znaczenie ma poprawa jakości powietrza, co jest ściśle powiązane z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń, w tym tych pochodzących z transportu. Tak samo istotne jest zapewnienie równego dostępu do bezpiecznej przestrzeni wszystkim mieszkańcom bez względu na wiek czy zamożność. Szczególnej uwagi wymagają potrzeby osób starszych, dzieci, osób z ograniczoną mobilnością, w tym osób z niepełnosprawnościami i rodziców z małymi dziećmi.

1. Bezpieczne i wolne od spalin “szkolne ulice” 

Chcemy, aby ulice przed szkołami i przedszkolami zamieniły się w bezpieczne i atrakcyjne przestrzenie sprzyjające zabawie i relacjom sąsiedzkim. Apelujemy o stworzenie prezydenckiego programu “Szkolne Ulice”, którego celem będzie ograniczanie ruchu samochodów wokół placówek i wdrożenie rozwiązań urbanistycznych pod kątem bezpieczeństwa i zdrowia dzieci przy jednoczesnym promowaniu podróży pieszych i rowerowych.

Apelujemy o:

• Wpisanie Programu “Szkolne ulice” na listę priorytetów prezydenta miasta wraz z planem utworzenia “szkolnych ulic” przy 100 placówkach opiekuńczo-wychowawczych do końca 2028 roku.

• Stworzenie dedykowanego zespołu, który na podstawie istniejących doświadczeń i współpracy ze stroną społeczną opracuje ścieżki wdrożenia “szkolnych ulic”.

• Stworzenie prezydenckiego Funduszu “Szkolne Ulice” umożliwiającego finansowanie realizacji projektów, w tym procesu konsultacji społecznych.

• Uwzględnienie w mechanizmie wyliczania budżetów dla dzielnic zachęty za wdrażanie “szkolnych ulic” za wdrażanie rozwiązań urbanistycznych pod kątem dzieci.

2. Chodniki wolne od samochodów i bezpieczne dla pieszych 

Czas przywrócić chodnikom ich pierwotną funkcję i przestać traktować jak parking. Chcemy aby bezpiecznie czuli się na nich wszyscy, szczególnie zaś seniorzy, dzieci i osoby z ograniczoną mobilnością.

Apelujemy o:

• Rewizję i likwidację do końca 2025 roku wszystkich niezgodnych z prawem miejsc postojowych, czyli takich gdzie nie zachowano normy szerokości chodnika lub normy szerokości miejsca postojowego .

• Przeznaczenie od 2025 r. kwoty 20-25 mln zł wpływów z SPPN, na bieżące remonty chodników (poszerzanie) i utwardzanie przedeptów z podziałem na dzielnice i ZDM realizowane w trybie prac na zgłoszenie.

• Zaprzestanie wyznaczania miejsc postojowych na chodnikach przy tworzeniu nowych projektów organizacji ruchu (np. SPPN, T30).

• Rozwiązanie kwestii nieprawidłowo zaparkowanych e-hulajnóg poprzez wyegzekwowanie przez jednostki miasta od operatorów współdzielonych e-hulajnóg utrzymywanie ładu i porządkowania nieprawidłowo pozostawionych w przestrzeni pojazdów (tak jak to działa w Krakowie).

3. Drogi i garaże dla rowerzystów 

W obliczu rosnących wyzwań związanych z zanieczyszczeniem powietrza, korkami ulicznymi i potrzebą promowania zdrowego stylu życia, Warszawa musi wyraźnie wesprzeć zrównoważoną mobilność. Aby wzmocnić rolę transportu rowerowego w mieście należy wdrożyć rozwiązania, które pozwolą bezpieczne podróżować i wygodnie przechowywać rower przez cały rok.

Apelujemy o:

• Dalszą rozbudowę dróg rowerowych w tempie średnio 50 km rocznie i przeznaczenie na ten cel środki z SPPN.

• 2024 przygotowanie projektów na 2025 rok i przeznaczenie 5 mln zł wpływów z SPPN.

• 2025 przeznaczenie 15 mln zł wpływów z SPPN.

• Od 2026 przeznaczenie corocznie 15% wpływów z SPNN (ok 30 mln zł).

• Utworzenie pilotażu miejskiego systemu ulicznych garaży rowerowych na abonament w kwartałach mieszkalnych Warszawy.

• Do końca 2025 roku opracowanie koncepcji i zasad realizacji pilotażu, poszukiwanie partnerów, wybór lokalizacji

• 2026 wdrożenie pilotażu w wybranej lokalizacji na okres min. 2 lat.

4. Skuteczna walka o czyste powietrze w mieście 

Walka o czyste powietrze jeszcze się nie skończyła, a jej sukces zależy od społecznego poparcia i zaufania, że podejmowane przez miasto decyzje są skuteczne i adekwatne. Kluczowym elementem budowy zaufania jest rzetelne i systematyczne informowanie mieszkańców o działaniach mających na celu ograniczenie zanieczyszczeń powietrza.

Apelujemy o:

• Regularne i systematyczne pomiary emisji zanieczyszczeń powietrza przy placówkach opiekuńczo-wychowawczych i innych wrażliwych instytucjach publicznych, znajdujących się w lokalizacjach z dużym natężeniem ruchu, w celu przeprowadzenia rzetelnej analizy porównawczej nt. stężeń NO2 w powietrzu.

• Rzetelne informowanie rodziców/opiekunów o stanie powietrza w mieście i jego wpływie na zdrowie dzieci w tym m.in.:

• Alerty sms i/lub powiadomienia za pośrednictwem platformy Librus w przypadku przekroczonych norm jakości powietrza wokół szkół i przedszkoli, wraz z zaleceniami jak chronić dzieci przed smogiem.

• Regularne sprawozdania o postępie prac w zakresie poprawy jakości powietrze w mieście i kierowane do rodziców/opiekunów, uwzględniające w szczególności stan powietrza wokół placówek opiekuńczo-wychowawczych.

 

źródło: poland.cleancitiescampaign.org

Tagi

Stworzone przez allblue.pl