więcej


Polityka klimatyczna

ONZ: chroń klimat – odstaw mięso (19066)

2015-10-27

Drukuj
galeria

fot. flickr.com, CC BY-ND 2.0

Przyzwyczajenia żywieniowe należą do najgłębiej wdrukowanych w naszą naturę. Okazuje się, że uratować świat może tylko fundamentalna zmiana naszej diety.

Wpływ na emisję CO2 miłośników mięsnej diety jest dwukrotnie wyższy niż wegetarian – dowiodło badanie diety ok. 60 tys Brytyjczyków przeprowadzone przez Uniwersytet Oksfordzki. Hodowla wołowiny wymaga 28 razy więcej ziemi niż wieprzowiny i aż 160 razy więcej niż w przypadku ziemniaków czy zboża!

Jeśli chcemy żyć w świecie bez głodu, problemów paliwowych i najostrzejszych efektów zmian klimatu powinniśmy już dziś przestawić się na dietę wegetariańską – czytamy w raporcie przygotowanym przez United Nations Environment Programme‘s (UNEP) pt. „Oszacowanie zmian środowiska pod wpływem konsumpcji i produkcji”

Za 35 lat będzie nas więcej o ponad 2 miliardy. Nasz apetyt na mięso i produkty mleczne jest daleki od zrównoważenia – czytamy w raporcie. „Wpływ rolnictwa na środowisko wzrośnie znacząco z powodu wzrostu populacji spożywającej przetwory pochodząc z hodowli zwierząt. W przeciwieństwie do paliw kopalnych nie ma alternatywy dla żywności. Główny autor opracowania prof. Edgar Hertwich mówi: „produkty pochodzenie zwierzęcego wywołują większe zniszczenie środowiska niż wydobycie i przetwarzanie minerałów wykorzystywanych w budownictwie: cementu, metalu czy plastiku. Produkcja biomasy i pasz dla zwierząt jest równie szkodliwa co spalanie paliw kopalnych.

Światowa emisja CO2 pochodząca z sektora rolniczego na świecie jest wyższa od emisji pochodzących ze spalania w sektorze transportowym i tylko nieco niższa od emisji przemysłowych.

Ernst von Weizsaecker, który współtworzył raport powiedział: „rosnąca zamożność społeczności świata sprawia, że rośnie spożycie mięsa i produktów mlecznych. Zwierzęta hodowlane spożywają obecnie większość produkowanych na świecie plonów wpływając na zużycie wody, nawozów i pestycydów.

Achim Steiner, dyrektor UNEP dodaje: wobec rosnącej liczby ludzi, ich zamożność i walki z ubóstwem najważniejszym wyzwaniem, przed którym stoją rządy państw jest doprowadzenie do sytuacji w której dalszy wzrost nie będzie wywoływał zniszczenia środowiska. Obecnie podwojenie się zamożności przekłada się na 80% wzrost zniszczenia środowiska.

Autorzy panelu wymieniają najważniejsze wyzwania środowiskowe stojące przed rządami państw: zmiany klimatu, nadmierna zużycie nawozów azotowych i fosforowych, przełowienie łowisk, nadmierną eksploatację lasów, brak wody pitnej i zatruci powietrza w miastach i miejscach pracy.

Rolnictwo, a w szczególności wytwarzanie mięsa i produktów mlecznych pochłania aż 70% światowej konsumpcji wody, 38% terenów pod uprawę i emituje 19% światowego CO2.

Raport Food and Agriculture Organisation (FAO) podaje, że aby wyżywić rosnącą populację świata w roku 2050 produkcja żywności będzie musiała wzrosnąć aż o 70%! Zdaniem autorów raportu nie da się tego osiągnąć zwiększając plony z hektara. Przyrost populacji będzie zbyt gwałtowny.

Piotr Siergiej, ChronmyKLimat.pl, na podst. guardian.com


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej