PL   |   EN

Rewolucja przemysłowa 4.0 a zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju

Rewolucja przemysłowa 4.0 a zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju
źródło : pixabay.com
W przeważającej części wyjścia z systemów sztucznej inteligencji są określane w ramach „czarnej skrzynki” i z niewielką ilością przezroczystość, te dane wyjściowe mogą nie być godne zaufania. Ze swojej natury algorytmy sztucznej inteligencji (które uczą się i stale się dostosowują) są trudne do wyjaśnienia, a w wielu przypadkach mogą w ogóle nie być wyjaśnione ludziom.

Niniejszy tekst został przygotowany przez studenta w ramach współpracy Instytutu na rzecz Ekorozwoju z Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem i Zrównoważonym Rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego.

Niezdolność do zrozumienia przyczyn wyników sztucznej inteligencji utrudnia również ustalenie, czy wydajność lub wyniki algorytmów sztucznej inteligencji są dokładne lub pożądane. Można więc sobie wyobrazić znaczące ryzyko.

Powstająca dziedzina badań nad w sztuczną inteligencją ma na celu stworzenie nowych metod sztucznej inteligencji, które są odpowiedzialne za ludzki rozum. Ale ta dziedzina jest wciąż w początkach. W miarę wdrażania rozwiązań sztucznej inteligencji jedną niezamierzoną konsekwencją jest nadmierne poleganie na algorytmach o zmiennej wydajności. Istotne jest, aby ludzie pozostawali „na bieżąco” w zakresie wyników algorytmów audytu, aby złagodzić te niezamierzone uprzedzenia i szersze ryzyko związane z wydajnością (Vinuesa.et al.2020).

Przykład: systemy wczesnego ostrzegania o klęskach żywiołowych, takie jak powodzie, są przygotowywane na podstawie danych historycznych dotyczących wzorców pogodowych. Jednak w przypadku braku zrozumienia czynników wpływających na prognozy modelu ze względu na słabą zdolność wyjaśniania, istnieje znaczne ryzyko fałszywych alarmów lub fałszywych wyników negatywnych, szczególnie w sytuacjach, które nie są reprezentowane w danych wykorzystywanych do korzystania z modelu sztucznej inteligencji.

Nowe technologie mogą również niekorzystnie wpłynąć na sektor energetyczny. Zaawansowana technologia w oparciu o sztuczną inteligencję, badania i projektowanie produktów mogą wymagać ogromnych zasobów obliczeniowych dostępnych tylko w dużych centrach obliczeniowych. Obiekty te charakteryzują się bardzo wysokim zapotrzebowaniem na energię i śladem węglowym. Na przykład aplikacje kryptowalutowe, takie jak Bitcoin, zużywają na całym świecie tyle energii elektrycznej, ile zapotrzebowanie niektórych krajów na energię elektryczną. Niektóre szacunki sugerują, że całkowite zapotrzebowanie na energię elektryczną technologii informacyjno-komunikacyjnych może wymagać do 2030 r. nawet 20% światowego zapotrzebowania na energię elektryczną, z około 1% obecnie. Istnieją jednak systemy, które rozwiązują te problemy, takie jak samouczący się system AI DeepMind firmy Google, który zmniejsza ilość energii zużywanej przez serwery, kontrolując systemy chłodzenia centrum (lepiej niż człowiek). Według własnego raportu z 2016 r. program zmniejszył zużycie energii w swoich centrach danych na całym świecie, zmniejszając około 40 procent energii zużywanej do chłodzenia i około 15 procent ogólnego zużycia energii.

Systemy sztucznej inteligencji i danych działają autonomicznie oraz współdziałają ze sobą, tworząc skoncentrowane na maszynie mechanizmy sprzężenia zwrotnego, które mogą powodować nieoczekiwane wyniki. Na przykład chatboty komunikujące się ze sobą stworzyły 

własny język, którego ludzie nie mogą zrozumieć. W 2010 r. krach finansowy był spowodowany interakcjami wielu speed-tradingowych botów sztucznej inteligencji, co spowodowało sztuczną inflację rynkową. Proaktywna kontrola, monitorowanie i zabezpieczenia są niezbędne, aby wykryć te problemy, zanim staną się rzeczywistymi problemem.

Przykład: Optymalizacja inteligentnej energii w budynkach oraz infrastrukturze spowoduje interakcje między decyzjami dotyczącymi wykorzystania energii w każdym budynku i na poziomie regionalnym. Każdy budynek działałby indywidualnie, oceniając ogólne wzorce zapotrzebowania w celu określenia nisko kosztowych podejść do zużycia energii.

Niewłaściwe wykorzystanie sztucznej inteligencji poprzez hakowanie jest poważnym ryzykiem, ponieważ wiele algorytmów opracowywanych w dobrych intencjach (na przykład dla pojazdów autonomicznych) może zostać wykorzystanych w celu wyrządzenia szkód (na przykład w przypadku broni autonomicznej). Rodzi to nowe zagrożenia dla globalnego bezpieczeństwa. Dobre zarządzanie jest wymagane do wbudowania w algorytmy zdolności wyjaśniania, przejrzystości i trafności, w tym wyznaczania granic między korzystną a szkodliwą sztuczną inteligencją. Modele uczenia się (zwłaszcza uczenia głębokiego) mogą również zostać oszukane przez złośliwe dane wejściowe.

Podobnie może pojawić się nowa forma terroryzmu wykorzystująca sztuczną inteligencję, z którą można sobie poradzić: od ekspansji autonomicznych dronów i wprowadzenia rojów robotów po zdalne ataki lub roznoszenie chorób za pomocą nanorobotów. Organizacje zajmujące się egzekwowaniem prawa i obroną będą musiały dostosować się do tych potencjalnych zagrożeń i szkód, jakie mogą one wyrządzić środowisku (DW 2021).

Przykład: Hakerzy mogą uzyskać dostęp do automatycznych systemów ostrzegania, rozproszonych sieci energetycznych lub połączonych autonomicznych platform transportowych i powodować zakłócenia regionalne. Konieczne będzie odpowiednie zarządzanie, aby zapewnić przyjazną dla człowieka i Ziemi sztuczną inteligencję oraz zapobiegać nadużywanie jej. Sztuczna inteligencja może również wystąpić, gdy systemy wpadną w niepowołane ręce, na przykład kłusowników (DW 2021).

Autonomiczne samochody ciężarowe i osobowe wraz z energooszczędną produkcją Internetu Rzeczy, oferują znaczne korzyści dla środowiska, ale mogą również prowadzić do znacznej utraty zatrudnienia. Goldman Sachs szacuje, że w samych Stanach Zjednoczonych, w szczytowym okresie nasycenia pojazdami autonomicznymi, stracą około 300 000 miejsc pracy rocznie. Regionalny upadek gospodarczy i pogłębiające się nierówności społeczne oraz niepokoje mogą również nastąpić w miastach przemysłowych lub na trasach dla ciężarówek.

Zaawansowane technologie sztucznej inteligencji i robotyka wykorzystują materiały ziem rzadkich, które nie są ograniczonym źródłem, a przemysł wydobywczy może wykorzystywać sztuczną inteligencję, aby znaleźć więcej zasobów do ich wykorzystania, a te masowe eksploracje, które wykraczają poza ludzką skalę, mogą być szkodliwe, jeśli nie zostaną wprowadzone odpowiednie przepisy. Jeśli „robot górniczy” może przejąć zadania wydobywcze w sposób wspierany przez sztuczną inteligencję, może to jeszcze bardziej zwiększyć wydajność ziem rzadkich i zwiększyć tempo wyczerpywania. Tak więc wzrost tempa wyczerpywania zasobów naturalnych będzie przyczyniała się do degradacji środowiska, a także niszczące konsekwencje dla zdrowia ludzkiego (Donna Lu 2019). Ekolodzy ostrzegają, że popyt na e-produkty niesie ze sobą jeszcze większe zużycie surowców. Wydobycie niklu, kobaltu i grafitu do akumulatorów litowo-jonowych stosowanych na przykład w samochodach elektrycznych i smartfonach już zniszczyło środowisko, zwłaszcza w Chinach, Indiach i Kanadzie, gdzie produkuje się wiele materiałów.

Technologie te, jeśli nie są dystrybuowane w sposób etyczny i odpowiedzialny, pomogą najbardziej zachodnim gospodarkom ze względu na oczywiste korzyści techniczne i finansowe oraz mogą jeszcze bardziej zwiększyć podział między globalnym Południem a Północą. Przebłysk tego można dostrzec w obecnym kryzysie Covid, gdzie bogate kraje szczepią większość swojej populacji i gromadzą zapasy, podczas gdy większość innych krajów nie jest w stanie zaszczepić nawet wrażliwych populacji. Kryzys klimatyczny jest kryzysem globalnym, takim jak pandemia i tylko wspólne działania mogą uratować planetę, a nie działania skoncentrowane na poszczególnych krajów.

 

Bibliografia

Donna Lu (2019) Creating an AI can be Five Times worse for the Planet than a Car. Newscientist https://www.newscientist.com/article/2205779-creating-an-ai-can-be-five-times-worse-for-the-planet-than-a-car/#ixzz6szHNygIIhttps://www.newscientist.com/article/2205779-creating-an-ai-can-be-five-times-worse-for-the-planet-than-a-car/

DW (2021) AI could Help us Protect the Environment — or Destroy accessed online from https://www.dw.com/en/ai-could-help-us-protect-the-environment-or-destroy-it/a-44694471

Vinuesa R., Azizpour H., Leite I. (2020) The role of artificial intelligence in achieving the Sustainable Development Goals. Nat Commun 11, 233 accessed online from https://doi.org/10.1038/s41467-019-14108-y

 

Tagi

Stworzone przez allblue.pl