PL   |   EN

Konferencja na temat przyszłości Europy: Obywatele dyskutują o zmianach klimatu i zdrowiu

Konferencja na temat przyszłości Europy: Obywatele dyskutują o zmianach klimatu i zdrowiu
źródło : Parlament Europejski
Trzeci Europejski Panel Obywatelski, skupiający się na zmianach klimatu, środowisku i zdrowiu, będzie kontynuował prace online w dniach 19-21 listopada.

Po pierwszej rundzie sesji, które odbyły się w Parlamencie Europejskim w Strasburgu we wrześniu i październiku, europejskie panele obywatelskie kontynuują prace online przez cały listopad. Ich zalecenia zostaną opracowane, zatwierdzone, a następnie przedstawione i przedyskutowane na sesji plenarnej konferencji w grudniu i styczniu.

Kiedy: Piątek 19 listopada - niedziela 21 listopada

Jak śledzić panele: Oglądaj obrady na żywo na wielojęzycznej platformie cyfrowej, lub

- Piątek 19 listopada w godz. 17.00-19.30; na stronach EbS+ i Centrum Multimedialnym PE

- Niedziela 21 listopada 16.15 - 17.30; na stronach EbS+ i Centrum Multimedialnym Parlamentu.

Co: Trzeci panel koncentruje się na zmianach klimatu, środowisko, zdrowiu:

Lepsze sposoby na życie

 • zdrowy styl życia
 • edukacja ekologiczna

Ochrona naszego środowiska i naszego zdrowia

 • zdrowe środowisko naturalne
 • ochrona naszej bioróżnorodności
 • bezpieczna i zdrowa żywność

Zmiana kierunku naszej gospodarki i konsumpcji

 • uczciwe produkty, równy dostęp i sprawiedliwa konsumpcji
 • uregulowanie nadprodukcji i nadmiernej konsumpcji
 • zmniejszenie ilości odpadów

W kierunku zrównoważonego społeczeństwa

 • transport przyjazny dla środowiska
 • wspieranie zmian
 • energia odnawialna już teraz

Dbałość o wszystkich

 • szersze rozumienie zdrowia
 • równy dostęp do zdrowia dla wszystkich
 • wzmocnienie opieki zdrowotnej

Pobierz pełny raport lub odwiedź dedykowaną stronę internetową, aby uzyskać więcej informacji.

Pierwsze dwie sesje online paneli europejskich obywateli odbyły się w dniach 5-7 listopada (silniejsza gospodarka, sprawiedliwość społeczna, zatrudnienie / edukacja, młodzież, kultura i sport / transformacja cyfrowa) oraz w dniach 12-14 listopada (demokracja europejska / wartości, prawa, praworządność, bezpieczeństwo). Ostatnia sesja online odbędzie się w dniach 26-28 listopada (UE w świecie / migracja). W grudniu i styczniu panele odbędą się w czterech europejskich instytucjach akademickich (w Dublinie, Florencji, Natolinie/Warszawie i Maastricht), aby sfinalizować swoje zalecenia, które będą mogły zostać przedyskutowane na sesji plenarnej Konferencji.

Więcej

Europejskie panele obywatelskie są głównym elementem konferencji organizowanej przez Parlament Europejski, Radę UE i Komisję Europejską na podstawie ich wspólnej deklaracji. Obrady paneli uwzględniają opinie obywateli zebrane z całej Europy za pośrednictwem wielojęzycznej platformy cyfrowej, a także wkład wybitnych naukowców i innych ekspertów.

Obywatele zostali wybrani losowo przez wyspecjalizowanych wykonawców przy użyciu metod zapewniających, że są oni reprezentatywni dla różnorodności UE pod względem pochodzenia geograficznego, płci, wieku, statusu społeczno-ekonomicznego i poziomu wykształcenia.

Młodzież w wieku od 16 do 25 lat stanowi jedną trzecią każdego panelu. Każdy panel przedstawi zalecenia, które zostaną uwzględnione na sesji plenarnej konferencji, która następnie przedstawi propozycje dotyczące przyszłości Europy. Panele wybrały 80 obywateli (20 dla każdego panelu), aby reprezentować ich na posiedzeniu plenarnym konferencji. Przedstawiciele ci uczestniczyli w drugim posiedzeniu plenarnym, które odbyło się 23 października w Strasburgu.

 

Stworzone przez allblue.pl