PL   |   EN

1,8 miliona zgonów jest związanych z zanieczyszczeniem powietrza

1,8 miliona zgonów jest związanych z zanieczyszczeniem powietrza
źródło : pixabay.com
Około 1,8 miliona nadmiernych zgonów i prawie dwa miliony przypadków astmy przypisano zanieczyszczeniu powietrza w 2019 roku na całym świecie, zgodnie z dwoma badaniami opublikowanymi w czasopiśmie The Lancet Planetary Health.

Badania, opublikowane na początku stycznia, podkreślają "ciągłą potrzebę" strategii poprawy zanieczyszczenia powietrza i zmniejszenia narażenia na szkodliwe emisje. Najbardziej narażone są osoby starsze i dzieci.

Jedno z badań wykazało, że 2,5 miliarda ludzi – około 86% ludzi mieszkających na obszarach miejskich na całym świecie – jest narażonych na niezdrowy poziom cząstek stałych. Spowodowało to 1,8 miliona nadmiernych zgonów w miastach na całym świecie w 2019 roku.

Inne badanie wykazało, że prawie 2 miliony przypadków astmy wśród dzieci na całym świecie było związanych z zanieczyszczeniem powietrza dwutlenkiem azotu (NO2) związanym z ruchem drogowym, z czego dwa na trzy występują w miastach.

Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza może uratować 50 000 zgonów rocznie, mówi nowy raport Lancet

Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza do zalecanych przez Światową Organizację Zdrowia poziomów zapobiegłoby ponad 50 000 zgonów rocznie w europejskich miastach, wynika z nowego badania opublikowanego w czasopiśmie The Lancet Planetary Health.

Ustalenia pojawiają się, gdy Komisja Europejska przygotowuje wniosek ustawodawczy dotyczący przeglądu unijnych norm jakości powietrza w celu ich ściślejszego dostosowania do zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Inicjatywa będzie częścią sztandarowej polityki środowiskowej UE – Europejskiego Zielonego Ładu, który ma zostać przyjęty w drugiej połowie 2022 r.

Unijne normy jakości powietrza pozostają obecnie w tyle za zaleceniami WHO, ale nadal nie są możliwe do opanowania w niektórych państwach członkowskich.

Dla NO2 wartość dopuszczalna dla średnich rocznych stężeń wynosi 40 μg/m3 – poziom, który jest stale przekraczany na obszarach miejskich kilku państw członkowskich. Z tego powodu Komisja Europejska ma 14 spraw w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko 13 państwom członkowskim i Zjednoczonemu Królestwu.

W latach 1990-2019 liczba przedwczesnych zgonów związanych z zanieczyszczeniem powietrza w państwach członkowskich Unii Europejskiej spadła z około 1 miliona rocznie do około 350 000 rocznie.

Śmiertelnie drobne cząstki stałe

Pył zawieszony (PM) jest powszechnym wskaźnikiem zastępczym dla zanieczyszczenia powietrza, składającym się z siarczanów, azotanów, amoniaku, sadzy i innych minerałów.

Pierwsze badanie koncentrowało się na cząstkach o średnicy 2,5 mikrona lub mniejszej (≤PM2,5), ponieważ mniejsze cząstki stanowią zwiększone zagrożenie dla zdrowia. Ze względu na swoją wielkość mogą przenikać przez barierę płucną i dostać się do układu krwionośnego, zwiększając ryzyko rozwoju chorób sercowo-naczyniowych i oddechowych oraz raka płuc.

WHO poinformowała,  że "istnieje ścisły, ilościowy związek między narażeniem na wysokie stężenia małych cząstek stałych a zwiększoną śmiertelnością lub zachorowalnością, zarówno dzienną, jak i w czasie".

Ludzie w miastach codziennie wdychają niezdrowe porcje cząstek stałych. "Większość światowej populacji miejskiej nadal mieszka na obszarach o niezdrowym poziomie PM2,5" - powiedziała Veronica Southerland z George Washington University i główna autorka badania.

Globalne limity wytycznych WHO mają na celu osiągnięcie możliwie najniższego stężenia PM, przy czym średnia roczna PM2,5 wynosi pięć mikrogramów na metr sześcienny. Ale nowe badanie wykazało, że średnie stężenie PM2,5 w 13 000 miast na całym świecie było siedmiokrotnie wyższe - 35 mikrogramów na metr sześcienny w 2019 r., Bez zmian w stosunku do 2000 r. 

Zanieczyszczenie w UE spada

Chociaż globalne średnie stężenia PM2,5 w miastach były spójne w trakcie badań, region europejski odnotował spadek w ciągu ostatnich dwóch dekad.

Unijna dyrektywa w sprawie krajowych poziomów emisji (NEC) przyjęta w grudniu 2016 r. ustanowiła bardziej rygorystyczne limity pięciu głównych zanieczyszczeń w Europie, w tym PM2,5 i NO2.

Dyrektywa wyznaczyła cel 49% redukcji PM2,5 i 63% redukcji tlenków azotu w latach 2005-2030. Celem jest dostosowanie jakości powietrza do wytycznych opublikowanych przez Światową Organizację Zdrowia.

Jest to jednak długa droga do pozytywnego wpływu czystszego powietrza na zdrowie. "Unikanie dużego obciążenia zdrowia publicznego spowodowanego zanieczyszczeniem powietrza będzie wymagało strategii, które nie tylko zmniejszą emisje, ale także poprawią ogólny stan zdrowia publicznego w celu zmniejszenia podatności na zagrożenia" - powiedział Southerland.

Drugie badanie Lancet ujawniło, że stężenia NO2 również wykazują tendencję spadkową w Europie - jednak naukowcy utrzymują, że należy zrobić więcej, aby chronić zdrowie układu oddechowego dzieci.

"Nawet przy tych ulepszeniach obecne poziomy NO2 znacząco przyczyniają się do częstości występowania astmy u dzieci, podkreślając, że łagodzenie zanieczyszczenia powietrza powinno być kluczowym elementem strategii zdrowia publicznego dzieci" - powiedziała Susan Anenberg z George Washington University i współautorka drugiego badania.

Astma dotyka 30 milionów Europejczyków i jedną czwartą europejskich dzieci, co stanowi wyzwanie zdrowotne i gospodarcze. Całkowity koszt astmy w Europie wynosi 17,7 mld euro rocznie, a utratę produktywności spowodowaną słabą kontrolą astmy przez pacjentów szacuje się na 9,8 mld euro rocznie.

Ogólnie rzecz biorąc, badanie ujawniło, że w 2019 r. odnotowano 1,85 miliona nowych przypadków astmy dziecięcej związanych z NO2. Około dwa na trzy z tych przypadków astmy dziecięcej, które można przypisać NO2, wystąpiły w miastach objętych badaniem.

"Nasze wyniki pokazują ważny wpływ zanieczyszczenia powietrza związanego ze spalaniem na zdrowie dzieci w miastach na całym świecie" - powiedział Anenberg.

 

Źródło: eruactiv.com

Stworzone przez allblue.pl