PL   |   EN

Starsi ludzie i powodzie

Starsi ludzie i powodzie
źródło : pixabay.com
Powodzie wpływają na zdrowie i dobre samopoczucie osób starszych na wiele bezpośrednich i pośrednich sposobów.

Starsi ludzie zwykle doświadczają większych skutków powodzi, częstszego występowania chorób związanych z powodzią (na przykład związanych z zanieczyszczoną wodą) i wyższych wskaźników śmiertelności. Analiza skutków częstych powodzi wskazuje na wyższe wskaźniki śmiertelności wśród osób starszych niż w innych grupach wiekowych, a także pokazuje, że może to wynikać z wtórnych skutków zdrowotnych, takich jak hipotermia i problemy z sercem, a także z utonięcia.

Powódź może również ograniczyć dostęp do leków lub utrudnić uzyskanie odpowiedniej pomocy medycznej w nagłych wypadkach. Zdarzenia powodziowe mogą bezpośrednio wpłynąć na lokalne usługi medyczne, a także wpłynąć na szerszą społeczność, biorąc pod uwagę, że szpitale mogą wymagać odroczenia rutynowych lub innych niepilnych zabiegów medycznych. 

Osoby starsze mogą być mniej zdolne do przygotowania się i radzenia sobie podczas powodzi.

Rzadziej reagują na ostrzeżenia powodziowe, a trudności z równowagą, siłą lub mobilnością mogą utrudnić ochronę domów przed zalaniem lub podjęcie zalecanych środków. Podatność może być szczególnie wysoka podczas wydarzeń; na przykład przerwy w dostawie prądu mogą mieć wpływ na sprzęt podtrzymujący życie, taki jak generatory tlenu lub wentylatory, lub wpływać na mobilność osób starszych, ponieważ mogą one polegać na elektrycznych wózkach inwalidzkich wymagających ładowania i/lub dostępu do wind.

Dostęp do czystej wody pitnej może również stanowić szczególne wyzwanie dla tej grupy. Chociaż w przypadku powodzi w Wielkiej Brytanii sieci wodociągowe są zwykle bezpieczne, osoby starsze mogą być bardziej podatne na wszelkie zanieczyszczenia żywności lub wody ze względu na słabiej reagujący układ odpornościowy. Osoby starsze są szczególnie uzależnione od osobistych środków pomocniczych, takich jak okulary, protezy dentystyczne lub aparaty słuchowe, które mogą się zgubić lub uszkodzić, utrudniając im radzenie sobie.

Osobom starszym może być szczególnie trudno dojść do siebie po skutkach powodzi.

Stres związany z zakłóceniami i utratą pamiątek może być druzgocący dla osób starszych, a wielu z nich potrzebuje więcej czasu na powrót do zdrowia w porównaniu z innymi lub nigdy nie robi tego w pełni. Powódź może spowodować u niektórych utratę pewności siebie i pamięci, a presja związana z przyjęciem wysiedlonego członka rodziny może spowodować znaczne napięcie w relacjach społecznych. Dla niektórych starszych osób zajmowanie się roszczeniami ubezpieczeniowymi i organizowanie napraw może być trudne, a niektórzy mogą nawet zaprzeczać, że są nimi dotknięte. Skutki mogą być nasilone w przypadku osób, które są już w złym stanie zdrowia  lub są społecznie odizolowane.

Osoby starsze żyjące z zaburzeniami zdrowia psychicznego mogą być mniej zdolne do przygotowania się na powódź i reagowania na nią.

Warunki takie jak demencja mogą zmienić sposób, w jaki dana osoba postrzega zagrożenia związane z powodzią i jak zachowuje się w odpowiedzi. Opiekunowie ad hoc pomagający ludziom w trakcie lub bezpośrednio po zdarzeniu mogą nie mieć wystarczających informacji na temat historii choroby danej osoby oraz związanych z nią potrzeb medycznych i opiekuńczych i nie wszystkie osoby wymagające szczególnej troski są w stanie udzielić odpowiednich informacji opiekunom w takich okolicznościach. Na przykład może to oznaczać, że ludzie nie są w stanie przypomnieć sobie swoich pełnych nazwisk i adresów i mogą być zdezorientowani w nieznanym otoczeniu. 


Informacje tę otrzymujesz od nas w ramach prowadzonego przez Instytut na rzecz Ekrozwoju projektu "#klimaSENIORE - aktywizacja seniorów na rzecz klimatu", który jest realizowany w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dowiedz się więcej o projekcie #klimaSENIORE

Stworzone przez allblue.pl