PL   |   EN

Połowa Polek i Polaków chce robić więcej dla środowiska, ale nie wie, od czego zacząć

Carbon Footprint Foundation
źródło : Carbon Footprint Foundation
W dniach 7 i 8 października odbyła się w Krakowie 3. edycja międzynarodowego szczytu klimatycznego Carbon Footprint Summit, którego hasłem przewodnim była RÓWNOWAGA.

W ramach ścieżek tematycznych #idea #facts #tech zaproszeni eksperci rozmawiali o tym, jak biznes, środowisko naukowe, technologia oraz aktywizm mogą się przenikać i wzajemnie inspirować, by ograniczać ślad węglowy.

Podczas konferencji prasowej pierwszego dnia szczytu miała miejsce premiera z ogólnopolskich badań, których wnioski zostały przedstawione w raporcie fundacji Carbon Footprint przygotowanym we współpracy z Polskim Panelem Narodowym oraz Kołem Studentów i Studentek Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie pt. “Co Polki i Polacy wiedzą o śladzie węglowym. Ogólnopolskie badania postaw ekologicznych”.

W premierze udział wzięli: Prezeska Carbon Footprint Foundation Agnieszka Rozwadowska, autorska raportu Dorota Guzik z Instytutu Socjologii UJ, oraz działu Research & Report CFF, dr hab. Katarzyna Jasikowska prof. w Instytucie Socjologii UJ, koordynatorka Rady Klimatycznej UJ, a także Patrycja Jędrychowicz z KSiSS UJ.

W odpowiedzi na pytanie o intencje powstania raportu, Dorota Guzik powiedziała: “Staramy się, aby wszystkie projekty, które powstają w fundacji były oparte na faktach, dlatego pojawiła się potrzeba powstania źródła na temat świadomości ekologicznej Polaków, świadomości i rozumienia pojęcia śladu węglowego i jego wpływu na wybory konsumenckie”. “W trakcie analizowania badań, najwięcej emocji dostarczyło mi sprawdzanie wiedzy Polaków na temat zmian klimatu, a faktem który szczególnie mnie zaskoczył jest ten dotyczący mitu o wulkanach - czy emitują one więcej Co2 niż ludzie, czy mniej.. Z badań wynika, że tylko 30% Polaków potrafi poprawnie go zweryfikować” - powiedziała Dorota Guzik.

“Osoby, angażujące się w aktywne działania prośrodowiskowe o charakterze bardziej systemowym, czują poczucie wspólnoty, sensu i większą potrzebę sprawczości, a nawet łagodzenie frustracji” - powiedziała prof. Katarzyna Jasikowska.

Koło Naukowe Studentów i Studentek Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego było odpowiedzialne za część jakościową raportu - analizę danych i przygotowanie oraz przeprowadzenie badań poprzez pogłębione wywiady z respondentami. O tym zaangażowaniu opowiadała przedstawicielka koła - Patrycja Jędrychowicz. Badania zostały przeprowadzone na grupie reprezentatywnej blisko 1100 osób, z błędem statystycznym 3%. Raport zostanie upubliczniony 15 października 2022.

Transmisję z premiery raportu podczas szczytu Carbon Footprint Summit 2022 możecie Państwo znaleźć tu - 37:20 minuta: https://youtu.be/AgzrmaGDdaw

Tagi

Stworzone przez allblue.pl