PL   |   EN

Zapraszamy na spotkanie platformy C2C CC: „LIFE innovates Climate Action”

Zapraszamy na spotkanie platformy C2C CC: LIFE innovates Climate Action
Europejska Agencja Wykonawcza ds. Infrastruktury Klimatycznej i Środowiska (CINEA), NEEMO oraz zintegrowany projekt LIFE Coast to Coast Climate Challenge (C2C CC) mają wielką przyjemność zaprosić Państwa na to wydarzenie platformowe, które zaprezentuje najlepsze praktyki w zakresie innowacji systemowych, które sprawiają, że miejskie i regionalne zmiany klimatu są szybsze, lepsze i płynniejsze.

Wydarzenie platformy odbędzie się w dniach 8 i 9 listopada 2022 r. i będzie można wziąć udział w dyskusjach na temat tego, w jaki sposób innowacje systemowe mogą wzmocnić działania w dziedzinie klimatu i jak można wspierać powielanie dobrych praktyk.

Zmiany klimatyczne zachodzą w całej Europie. W czerwcu tego roku doświadczyliśmy rekordowo wysokich temperatur w wielu europejskich miastach, pożary ponownie szaleją w kilku regionach, a na niektórych obszarach ludzie nadal są zajęci odbudową infrastruktury i domów zniszczonych przez zeszłoroczne ulewne deszcze i powodzie, które pochłonęły życie prawie 250 osób w całej UE.

Dostosowanie naszych wsi i miast do ekstremalnych zjawisk pogodowych spowodowanych zmianami klimatycznymi ma duże i pilne znaczenie. Wymagany jest udział i wkład wszystkich zainteresowanych stron, w tym sektora gospodarczego, publicznego i non-profit, a także wspólnych obywateli w każdym regionie państw członkowskich.

Innowacje technologiczne jako takie są konieczne, ale nie wystarczą. Innowacje są konieczne, aby niezbędne procesy adaptacyjne były szybsze, inteligentniejsze i bardziej integracyjne.

Głównym celem spotkania platformy jest umieszczenie innowacji systemowych na centralnej scenie, aby połączyć projekty LIFE opracowujące i wdrażające innowacyjne podejścia do działań w dziedzinie klimatu. Zaprasza się również inne odpowiednie projekty finansowane przez UE, w szczególności projekty w ramach programu "Horyzont 2020", a także decydentów i administratorów na szczeblu europejskim, krajowym i regionalnym oraz organizacje pozarządowe.

Spotkanie będzie promować wymianę wiedzy i dobrych praktyk, ułatwiać tworzenie sieci kontaktów i synergię między projektami z powiązanymi działaniami oraz dostarczać informacji zwrotnych na temat polityki w oparciu o doświadczenia z realizacji projektów. Spotkanie platformy będzie prowadzone przez LIFE IP C2C CC w godzinach 09:00 – 13:00 CET w dniu 8 listopada oraz w godzinach 09:00 – 13:00 w dniu 9 listopada 2022 r. Zapisz daty w kalendarzu. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo ze studia w Aarhus w Danii jako wydarzenie głównie online.

W najbliższych tygodniach odpowiednie projekty zostaną zaproszone jako potencjalni prelegenci na spotkanie.

Językiem spotkania platformy będzie język angielski i nie będzie zapewnione tłumaczenie.

Oficjalne zaproszenie zawierające szczegółowy program i link do rejestracji nastąpi później.

Wszelkie pytania należy kierować do zespołu eventowego w innovation@neemo.eu

O coact to Coast Climate Challenge (C2C CC)

C2C CC to 6-letni projekt LIFE IP dotyczący przystosowania się do zmian klimatu. 31 partnerów jest zaangażowanych i współpracuje przy 24 podprojektach w regionie Dania Środkowa. Projekt przyjmuje integracyjne podejście do całego systemu wodnego i formułuje wspólną strategię na rzecz regionu odpornego na zmianę klimatu.

 

Zobacz agendę spotkania tutaj (obs. może ulec zmianie)

Zapisz się na spotkanie tutaj

Tagi

Stworzone przez allblue.pl