PL   |   EN

UE stawia na "inteligentne wioski" w ofercie rozwoju obszarów wiejskich

UE stawia na inteligentne wioski w ofercie rozwoju obszarów wiejskich
źródło : pixabay.com
Niemcy forsują rozwój inteligentnych wiosek - posunięcie, o którym komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski powiedział, że jest kluczowe dla rozwoju obszarów wiejskich.

Podejście, znane również jako inteligentny rozwój wsi, polega na rewitalizacji obszarów wiejskich poprzez innowacje cyfrowe, a w niektórych przypadkach społeczne, zgodnie z Europejską Siecią na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENLR).

"Inteligentne wsie są kluczowym narzędziem politycznym umożliwiającym uwolnienie potencjału naszych społeczności wiejskich" - powiedział Wojciechowski podczas konferencji 27 października.

W praktyce może to obejmować cały szereg środków, takich jak wykorzystanie narzędzi cyfrowych w celu poprawy usług świadczonych w interesie ogólnym na obszarach wiejskich lub wykorzystanie platform internetowych do promowania demokratycznego uczestnictwa w polityce lokalnej i regionalnej.

Poprzez dwa kolejne projekty o nazwach Smart Rural 21 i Smart Rural 27 Komisja dąży do rozwoju takich "inteligentnych wsi".

Niemcy również są w trendzie

Rząd ogłosił niedawno, że chce wykorzystać część funduszy na rozwój obszarów wiejskich na modelowy projekt "Smarte.Land.Regionen", którego celem jest opracowanie "tak zwanego ekosystemu cyfrowego i aplikacji cyfrowych" w siedmiu regionach modelowych i 14 innych okręgach oraz sprawdzenie, w jakim stopniu można je przenieść gdzie indziej.

Niemieckie Ministerstwo Rolnictwa przeznacza na ten cel 25 mln euro, a większość uczestniczących w nim powiatów znajduje się obecnie w fazie burzy mózgów.

Na przykład północno-wschodni niemiecki powiat Vorpommern-Greifswald organizuje serię konferencji obywatelskich w celu zebrania pomysłów na różne tematy, w tym opiekę zdrowotną, kulturę i mobilność.

Propozycje, które się pojawiły, obejmują ustanowienie telelekarzy, aby pacjenci mogli rozmawiać ze swoimi lekarzami rodzinnymi z domu lub ustanowienie regionalnej platformy car-sharing.

Wymiana najlepszych praktyk

Celem jest wymiana najlepszych praktyk, wdrażanie projektów pilotażowych i "wyciąganie użytecznych wniosków dla przyszłych działań politycznych" - powiedział również szef rolnictwa UE.

"Te projekty były jak dotąd sukcesem!" - dodał.

Na przykład projekty już teraz lepiej przygotowały gminy do inteligentnego rozwoju wsi i napędzały innowacje technologiczne, cyfrowe i społeczne dostosowane do potrzeb regionów wiejskich.

Jednocześnie Wojciechowski z zadowoleniem przyjął również fakt, że większość krajów UE, takich jak Niemcy, wspiera podejście "inteligentnej wioski" poprzez krajowe plany strategiczne wdrażania zreformowanej wspólnej polityki rolnej (WPR).

Najpierw wymagane połączenie z Internetem

Wojciechowski zauważył jednak, że warunkiem wstępnym takich "inteligentnych rozwiązań" jest połączenie obszarów wiejskich z infrastrukturą cyfrową.

"Cyfryzacja może przynieść znaczne korzyści tylko dzięki silnej łączności - pod względem szybkości i jakości" - podkreślił.

Jeśli chodzi o rozbudowę łączy szerokopasmowych na obszarach wiejskich, Niemcy pozostają w tyle za swoimi odpowiednikami w UE, a mniej niż 14% gospodarstw domowych ma dostęp do połączenia światłowodowego w porównaniu ze średnią UE wynoszącą około jednej trzeciej, wynika z danych Federalnej Agencji Sieci.

W swoich uwagach do planu strategicznego WPR Komisja Europejska wezwała również Niemcy do zapewnienia "dalszych gwarancji dotyczących tego, w jaki sposób zostanie zaspokojona potrzeba zapewnienia dostępu szerokopasmowego o odpowiednich standardach technologicznych na wszystkich obszarach wiejskich".

Pieniądze z Funduszu Spójności?

Tymczasem Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego przyjęła we wtorek (25 października) również rezolucję w sprawie długoterminowego rozwoju obszarów wiejskich.

Prawodawcy UE wezwali między innymi do przeznaczenia części Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), który jest częścią WPR, oraz Funduszu Spójności na działania na rzecz wzmocnienia obszarów wiejskich.

Parlamentarzyści wskazywali również na "rosnące niezadowolenie" wśród ludności wiejskiej, podsycane wrażeniem, że podejmowanie decyzji politycznych nie uwzględnia w wystarczającym stopniu ich potrzeb.

W rezolucji posłowie wezwali zatem do wzmocnienia lokalnych i regionalnych decydentów oraz podmiotów społeczeństwa obywatelskiego.

Tagi

Stworzone przez allblue.pl