PL   |   EN

SmartFood - zaangażuj się!

SmartFood - zaangażuj się!
źródło : pixabay.com
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia wraz z polsko-norweskim konsorcjum realizuje innowacyjny projekt „SmartFood: Angażowanie mieszkańców w różnorodność żywnościową w miastach", którego celem jest współtworzenie oraz testowanie z mieszkańcami miasta rozwiązań służących całorocznej, zrównoważonej i bezpiecznej produkcji i konsumpcji żywności.

W ramach projektu w wybranym budynku wielorodzinnym (na klatce lub innych przestrzeniach wspólnych) umieszczone zostanie 20 kabin hydroponicznych do uprawy żywności, z których będą mogli korzystać jego mieszkańcy.

Innowacyjne kabiny będą zasilane:

 • energią z instalacji fotowoltaicznej,
 • wodą z instalacji odzyskiwania wody deszczowej.

Nabór na gospodarzy hydroponicznych upraw, skierowany do wspólnot/spółdzielni z zachodnich powiatów województwa mazowieckiego (w tym Warszawy) oraz z województwa łódzkiego, trwa do dnia 30.01.2023.

Cele projektu:

 • Zapewnienie nowatorskich, społeczno-technologicznych rozwiązań zrównoważonej produkcji i konsumpcji żywności w kierunku zrównoważonego, inteligentnego miasta przyszłości poprzez angażowanie społeczności lokalnych do samodzielnej produkcji żywności oraz zmiany zachowań gospodarstw domowych w celu:
  • poprawy zdrowia
  • ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i marnotrawienia energii
  • poprawy integracji społecznej i zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców.
 • Opracowanie innowacyjnego hydroponicznego systemu do samodzielnej produkcji żywności, który zostanie zainstalowany w korytarzach budynków, aby zapewnić mieszkańcom zrównoważoną żywność.
 • Zaprojektowanie, wspólnie z gospodarstwami domowymi, zestawu innowacyjnych narzędzi (gra i aplikacja) w celu usprawnienia oceny wpływu SmartFood na zmieniające się nawyki żywieniowe i ograniczanie marnowania żywności.
 • Ocena wpływu interwencji społeczno-technologicznej związanej z produkcją i konsumpcją żywności na poprawę spójności społecznej i relacji międzyludzkich we wspólnocie sąsiedzkiej. 
 • Opracowanie opartych na dowodach zaleceń w zakresie polityki ekologicznej produkcji i konsumpcji żywności, aby zapewnić, że przyszłe instrumenty polityczne odzwierciedlają wizje obywateli dotyczące  miasta przyszłości.

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo pod adresem: https://smartfood.city/pl/

Tagi

Stworzone przez allblue.pl