PL   |   EN

Unijne standardy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju muszą zostać przejęte

Unijne standardy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju muszą zostać przejęte
źródło : pixabay.com
Nowe zasady, które mają zostać przyjęte w czerwcu 2023 r. na mocy przełomowej unijnej dyrektywy w sprawie sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, podnoszą poprzeczkę w zakresie przejrzystości korporacyjnej na całym świecie; jako takie ważne jest, aby były przestrzegane, pisze Mirjam Wolfrum.

Unia Europejska wykazała się światowym przywództwem, opracowując kompleksowe i wysokiej jakości korporacyjne standardy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju, które pokazują ogromne uznanie dla pilnej potrzeby zapewnienia, aby wszystkie firmy mierzą i raportowały kompleksowo kwestie dotyczące zrównoważonego rozwoju, które występują w całym ich łańcuchu wartości.

Jednak liczba wymogów dotyczących ujawniania informacji i punktów danych w unijnych standardach sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESRS) została już znacznie zmniejszona w porównaniu z pierwszym
projektem.

Dlatego ważne jest, aby Komisja Europejska ustanowiła te normy bez ograniczania ich zakresu, a państwa członkowskie wdrożyły je szybko i sprawnie. Nowe unijne zasady sprawozdawczości przedsiębiorstw, które mają zostać przyjęte w czerwcu 2023 r., podnoszą poprzeczkę w zakresie przejrzystości korporacyjnej na całym świecie.

Są one niezbędne do dostarczania rynkom kapitałowym porównywalnych danych potrzebnych do zrozumienia podróży firmy w kwestiach zrównoważonego rozwoju i kierowania kapitału do bardziej ekologicznych przedsiębiorstw.

Dzięki ujawnianiu informacji w całym łańcuchu wartości przedsiębiorstw, które należy jeszcze doprecyzować w normach sektorowych, które dopiero nadejdą, globalny wpływ przedsiębiorstw UE na środowisko stanie się przejrzysty.

Aby to osiągnąć, Komisja Europejska może wspierać przedsiębiorstwa i podmioty rynku kapitałowego, utrzymując obecne wymogi informacyjne i zapewniając terminowe przyjęcie pierwszego zestawu standardów, które mają być stosowane do 2024/2025 r.

Ten sentyment powtórzyło ponad 60 firm i inwestorów, którzy właśnie w tym tygodniu wysłali list do Komisji Europejskiej, wzywając ją do szybkiego uchwalenia ustawy ESRS bez ograniczania jej zakresu.

Grupa sygnatariuszy, dysponująca kapitalizacją rynkową w wysokości 80 miliardów dolarów i aktywami o wartości ponad 570 miliardów dolarów, wezwała komisarza UE McGuinnessa, odpowiedzialnego za rynki kapitałowe UE, do utrzymania obecnych wymagań standardów.

Te nowe przepisy UE dotyczące ujawniania informacji wejdą w życie na mocy unijnej dyrektywy w sprawie sprawozdawczości korporacyjnej w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD) i będą miały zastosowanie do około 50 000 europejskich przedsiębiorstw – to znaczne rozszerzenie obecnych przepisów, które zapewni raportowanie ESG w Europie na tym samym poziomie odpowiedzialności i porównywalności danych finansowych raportowanie.

ESRS pomoże zapewnić równe warunki działania, wspierając przedsiębiorstwa, które już przyczyniają się do gospodarki przyjaznej dla środowiska i zerowej emisji netto oraz ustawiając poprzeczkę dla tych, które jeszcze tego nie robią.

Kluczową cechą tego ważnego kamienia milowego dla solidnej sprawozdawczości przedsiębiorstw w Europie jest koncepcja podwójnej istotności, zgodnie z którą firma bierze pod uwagę nie tylko wpływ świata zewnętrznego na swoją działalność, ale także wpływ firmy na świat zewnętrzny.

Zachowując integralność tych standardów, Komisja Europejska wykorzysta wpływ przedsiębiorstw i inwestorów, aby sfinansować przejście na gospodarkę neutralną dla klimatu i pozytywną dla środowiska.

Jeśli UE ma stać się kontynentem neutralnym dla klimatu, na którym przywraca się przyrodę, zatwierdzenie ambitnych standardów sprawozdawczości jest ważnym krokiem na drodze do dekady realizacji.

Tagi

Stworzone przez allblue.pl