PL   |   EN

Najważniejsze wskazówki, jak zmniejszyć ślad węglowy podczas zmywania naczyń

Najważniejsze wskazówki, jak zmniejszyć ślad węglowy podczas zmywania naczyń
źródło : pixabay.com
Dane Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) sugerują, że w 2022 roku globalne emisje gazów cieplarnianych wzrosły [1] . Zmniejszanie śladu węglowego, niezależnie od tego, jak duży lub mały byłby ten ślad, nigdy nie było tak ważne. Podczas gdy konsumenci chętnie poprawiają swoje działania w świecie zewnętrznym, niektóre odpowiedzi na zmniejszenie naszego osobistego śladu węglowego mogą znajdować się tuż pod naszymi dachami.

Obowiązki domowe są czymś, co ludzie biorą za pewnik i wykonują jak w zegarku. Ale czy ludzie kiedykolwiek przestaną myśleć o emisjach związanych z każdym obowiązkiem? Wiele prac domowych może przyczyniać się do emisji gazów cieplarnianych, ale wielkość śladu węglowego różni się w zależności od sposobu wykonania danej pracy. Na przykład podczas mycia naczyń wielkość emisji może zależeć od tego, w jaki sposób ludzie zdecydują się wyczyścić swoje naczynia. 

Zmniejszenie śladu węglowego zmywania naczyń może wydawać się bardzo małą rzeczą do zrobienia. Jednak unijny Zielony Ład wyznaczył ambitne cele w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Tak więc zrozumienie, w jaki sposób emisje dwutlenku węgla są generowane w domach i znalezienie sposobów na ich ograniczenie, jest jednym z wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem konsumentów, które należy rozwiązać. 

W rzeczywistości niewielkie zmiany behawioralne – takie jak zmiana sposobu, w jaki ludzie myją naczynia – jeśli zostaną wprowadzone przez wszystkich w społeczeństwie, mogą prowadzić do znacznych redukcji emisji dwutlenku węgla. 

Oceny cyklu życia (LCA) przeprowadzone przez firmę P&G dla marek Fairy i Dreft ujawniają, że większość śladu węglowego związanego ze zmywaniem naczyń, zarówno ręcznym, jak i maszynowym, wynika ze sposobu, w jaki ludzie korzystają z produktów w domu. Dzieje się tak dlatego, że procesy związane z podgrzewaniem wody generują większość emisji dwutlenku węgla. Średnio procesy te powodują 93% [2] śladu węglowego ręcznego zmywania naczyń i 72% [3] śladu węglowego podczas używania maszyny.

W związku z tym kluczową interwencją mającą na celu zmniejszenie śladu węglowego zmywania naczyń jest zmiana nawyków konsumentów podczas zmywania naczyń. Te zmiany mogą być bardzo proste. Na przykład ręczne zmywanie naczyń chłodniejszą wodą i wybieranie różnych cykli zmywarki, takich jak przełączanie z cyklu normalnego lub automatycznego na cykl krótki, trwający 55 minut lub krócej, zmniejszyłoby emisję dwutlenku węgla podczas rutynowego zmywania naczyń.   

Aby jednak zmienić rutynę i utrzymać nawyki, konsumenci muszą czuć, że nie muszą polegać na zachowaniach kompensujących, w tym na wstępnym płukaniu naczyń przed włożeniem ich do zmywarki lub ponownym zmywaniu. Te kompromisy mogą również wiązać się z dalszymi kosztami środowiskowymi, ponieważ działania te prowadzą do jeszcze większej emisji związanej ze zmywaniem naczyń. Skuteczność produktu ma zatem kluczowe znaczenie dla umożliwienia nowych nawyków mycia naczyń i unikania zachowań kompensacyjnych.  

Potencjalny wpływ wspierania konsumentów w przyjmowaniu nowych nawyków mycia naczyń poprzez skuteczność produktu jest znaczący. Tym bardziej, że nawet jeśli nasze sieci energetyczne staną się coraz bardziej ekologiczne, oczekuje się, że używanie produktów w domu pozostanie kluczowym czynnikiem przyczyniającym się do śladu węglowego zmywania naczyń w gospodarstwie domowym.

Średnio konsumenci mogliby zmniejszyć ślad węglowy związany ze zmywaniem naczyń o jedną trzecią [3]  , gdyby wybrali krótkie cykle (do 55 minut) zamiast normalnych lub automatycznych cykli zmywarki. Zwiększa to potencjalną średnią oszczędność do 60% [2]  śladu węglowego zmywania naczyń przez osobę, jeśli temperatura mycia rąk spadnie do 23°C.  

Kampanie edukacyjne zachęcające konsumentów do przejścia z normalnych na krótkie [4] cykle i lodówki do mycia rąk są już prowadzone w wielu krajach europejskich. Na przykład Fairy i Dreft firmy P&G niedawno rozpoczęły kampanie wyjaśniające, w jaki sposób przyjęcie nowych nawyków związanych ze zmywaniem naczyń może pomóc w oszczędzaniu energii, a tym samym w zmniejszeniu związanej z tym emisji dwutlenku węgla.  

Mając to na uwadze, dobrze jest zauważyć, że wstępne ustalenia zawarte w raporcie Nauka dla polityki Wspólnego Centrum Badawczego. W ustaleniach uznano rolę, jaką skuteczność produktu może odegrać w realizacji celów Zielonego Ładu, a szerzej celów UE w zakresie zrównoważonego rozwoju. Projekt raportu, który zostanie wykorzystany w rozporządzeniu Komisji Europejskiej w sprawie ekoprojektu dla zrównoważonych produktów (ESPR), podkreśla fazę użytkowania produktu jako obszar, który można udoskonalić. Skuteczność czyszczenia w niskich temperaturach jest wymieniana jako „ główna potencjalna miara poprawy” . [5] „Chociaż jest to obiecujące, decydenci powinni rozważyć, w jaki sposób naukowe innowacje na rzecz skuteczności mogą pomóc zmienić zachowania konsumentów, szczególnie podczas przeglądu strategii w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważonego rozwoju (CSS).

Odblokowanie innowacji w branży zmywania naczyń i szerzej w sektorze środków czystości to strategia, która umożliwi konsumentom zmianę podejścia do sprzątania w domu. Ale branża może wprowadzać innowacje tylko wtedy, gdy krajobraz polityczny umożliwia jej postęp. W tym świetle niezwykle ważne jest, aby prawodawstwo UE w ramach Zielonego Ładu przyjęło całościowe spojrzenie na emisje dwutlenku węgla z produktu.

 

[1] WMO, Provisional State of the Global Climate 2022: https://storymaps.arcgis.com/stories/5417cd9148c248c0985a5b6d028b0277

[2] Uproszczony podział LCA z certyfikatem ISO na podstawie 10 wybranych krajów europejskich, 2023 r. Zmniejszenie śladu węglowego przy przejściu na 23°C.

[3] Uproszczony podział na podstawie LCA Oczekuje na certyfikację ISO, 10 krajów Europy i Bliskiego Wschodu, 2023 r. Z wyłączeniem płukania wstępnego. Zmniejszenie śladu węglowego przy przejściu z trybu normalnego/automatycznego na cykl krótki (cykle trwające maksymalnie 55 minut).

[4] Cykle trwające maksymalnie 55 minut.

[5] JRC Science for Policy Report, Ecodesign for Sustainable Products Regulation 

Tagi

Stworzone przez allblue.pl