PL   |   EN

Poznaj laureatów nagrody Goldman Environmental Prize 2023

Poznaj laureatów nagrody Goldman Environmental Prize 2023
źródło : pixabay.com
Uhonorowanie oddolnych liderów, którzy udowadniają, że zwykli ludzie mogą mieć niezwykły wpływ na środowisko

Zafer Kizilkaya - Turcja

We współpracy z lokalnymi spółdzielniami rybackimi i władzami tureckimi, Zafer Kizilkaya rozszerzył turecką sieć morskich obszarów chronionych (MPA) wzdłuż 510 mil wybrzeża Morza Śródziemnego. Nowo wyznaczone obszary zostały zatwierdzone przez rząd Turcji w sierpniu 2020 r. i obejmują rozszerzenie sieci MPA o 135 mil kwadratowych (350 km2) bez włoków/okrężnic oraz dodatkowe 27 mil kwadratowych (70 km2). ) bez stref połowowych. Ekosystem morski Turcji został poważnie zdegradowany w wyniku przełowienia, nielegalnych połowów, rozwoju turystyki i skutków zmiany klimatu — a te obszary chronione pomagają łagodzić te wyzwania.

Alessandra Korap Munduruku - Brazylia

Alessandra Korap Munduruku zorganizowała wysiłki społeczności, aby powstrzymać rozwój wydobycia przez brytyjską firmę wydobywczą Anglo American w brazylijskich lasach deszczowych Amazonii. W maju 2021 roku firma formalnie zobowiązała się do wycofania 27 zatwierdzonych aplikacji badawczych do wydobywania na terytoriach tubylczych, w tym na terytorium tubylczym Sawré Muybu, które obejmuje ponad 400 000 akrów lasów deszczowych. Decyzja chroni krytycznie zagrożony obszar Amazonii - największy na świecie las deszczowy i znaczący globalnie pochłaniacz dwutlenku węgla - przed dalszym wydobyciem i wylesianiem.

Chilekwa Mumba - Zambia

Zaalarmowana zanieczyszczeniami powodowanymi przez kopalnie miedzi Konkola w prowincji Copperbelt w Zambii, firma Chilekwa Mumba zorganizowała pozew mający na celu pociągnięcie do odpowiedzialności spółki macierzystej kopalni, Vedanta Resources. Zwycięstwo firmy Chilekwa w Sądzie Najwyższym Wielkiej Brytanii ustanowiło precedens prawny — po raz pierwszy angielski sąd orzekł, że brytyjska firma może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za szkody wyrządzone środowisku naturalnemu przez działalność filii prowadzoną w innym kraju. Ten precedens został od tego czasu zastosowany do pociągnięcia Shell Global - jednej z 10 największych korporacji na świecie pod względem przychodów - do odpowiedzialności za zanieczyszczenie w Nigerii.

Tero Mustonena - Finlandia

Od kwietnia 2018 r. Tero Mustonen kierował odbudową 62 poważnie zdegradowanych terenów po przemysłowym wydobyciu torfu i terenów leśnych w całej Finlandii — łącznie 86 000 akrów — i przekształcił je w produktywne, bioróżnorodne tereny podmokłe i siedliska. Bogate w materię organiczną torfowiska są bardzo skutecznymi pochłaniaczami dwutlenku węgla; według IUCN torfowiska są największymi naturalnymi magazynami węgla na Ziemi. Mniej więcej jedna trzecia powierzchni Finlandii to torfowiska.

Delima Silalahi - Indonezja

Delima Silalahi prowadziła kampanię mającą na celu zapewnienie prawnego zarządzania 17 824 akrami lasów tropikalnych dla sześciu rdzennych społeczności na północnej Sumatrze. Aktywizm jej społeczności odzyskał to terytorium od firmy celulozowo-papierniczej, która częściowo przekształciła je w monokulturową, nierodzimą, przemysłową plantację eukaliptusa. Sześć społeczności zaczęło odnawiać lasy, tworząc cenne pochłaniacze dwutlenku węgla w różnorodnych biologicznie indonezyjskich lasach tropikalnych.

Diane Wilson - USA

W grudniu 2019 r. Diane Wilson wygrała przełomową sprawę przeciwko Formosa Plastics, jednej z największych firm petrochemicznych na świecie, za nielegalne składowanie toksycznych odpadów z tworzyw sztucznych na wybrzeżu Zatoki Perskiej w Teksasie. Ugoda w wysokości 50 milionów dolarów to największa nagroda w procesie obywatelskim przeciwko zanieczyszczającemu przemysłowi w historii amerykańskiej ustawy o czystej wodzie. W ramach ugody firma Formosa Plastics zgodziła się osiągnąć „zerowy zrzut” odpadów z tworzyw sztucznych ze swojej fabryki Point Comfort, płacić kary do czasu ustania zrzutów oraz sfinansować rekultywację dotkniętych lokalnych terenów podmokłych, plaż i dróg wodnych.

 

Więcej o nagrodzie i tegorocznych laurearach dowiesz się TUTAJ

Tagi

Stworzone przez allblue.pl