PL   |   EN

Millenialsi zmieniliby pracę ze względu na problemy związane z klimatem

Millenialsi zmieniliby pracę ze względu na problemy związane z klimatem
źródło : pixabay.com
Zgodnie z nową ankietą opublikowaną przez globalną firmę świadczącą profesjonalne usługi Deloitte, zmiana klimatu i zrównoważony rozwój środowiskowy staną się coraz ważniejszymi czynnikami wpływającymi na zdolność firm do rekrutacji i zatrzymywania pracowników ze względów klimatycznych lub planuje to zrobić w przyszłości.

Na potrzeby raportu, 2023 Gen Z and Millennial Survey, firma Deloitte przeprowadziła ankietę wśród prawie 23 000 respondentów z pokolenia Z (urodzonych w latach 1995-2004) i milenijnych (urodzonych w latach 1983-1994) w 44 krajach, oprócz przeprowadzenia wywiadów jakościowych, na różne tematy, od kwestii finansowych , równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, zdrowie psychiczne i działania na rzecz klimatu.

Jednym z kluczowych obszarów zbadanych w ankiecie były postawy i zachowania respondentów wobec kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem klimatu i środowiska oraz implikacje tych kwestii dla przedsiębiorstw. W raporcie stwierdzono, że zmiany klimatyczne są głównym problemem pokolenia Z i milenialsów, przy czym około 60% respondentów zgłosiło niepokój związany ze środowiskiem w ciągu ostatniego miesiąca, a ponad 70% stwierdziło, że aktywnie próbuje zminimalizować swój wpływ na środowisko. środowisko.

Obawy te prawdopodobnie wpłyną na wysiłki firm w zakresie rekrutacji i utrzymania, przy czym około 55% respondentów twierdzi, że bada wpływ marek na środowisko i politykę przed przyjęciem pracy, a ponad 40% twierdzi, że już wprowadziło zmiany lub planuje je zmienić miejsc pracy ze względu na klimat.

Zgodnie z badaniem, czynniki związane z klimatem wpływają również na oczekiwania pracowników, przy czym 50% pokolenia Z i 46% millenialsów twierdzi, że wywiera presję na firmy, aby podjęły działania w sprawie zmian klimatycznych. Podczas gdy ponad połowa respondentów zgodziła się, że ich pracodawcy pracują nad przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym, 53% respondentów z pokolenia Z i 48% respondentów z pokolenia Millenialsów stwierdziło, że w ostatnich latach ich firmy straciły priorytet na rzecz zrównoważonego rozwoju z powodu czynników zewnętrznych, takich jak COVID. Kontrastuje to z odpowiedziami kadry kierowniczej najwyższego szczebla w niedawnym raporcie Deloitte „2023 CxO Sustainability Report”, w którym 75% stwierdziło, że ich firmy zwiększyły inwestycje w zrównoważony rozwój w ciągu ostatniego roku.

Michele Parmelee, wiceprezes Deloitte Global i Chief People and Purpose Officer, powiedział:

„Szukają pracodawców, którzy mogą pomóc im w dokonywaniu zmian. Organizacje, które aktywnie słuchają i pomagają zaspokajać ich potrzeby i obawy, poprawią odporność biznesową i wdrożą możliwe do zastosowania zmiany w naszym świecie”.

Oprócz kwestii związanych z zatrudnieniem, w ankiecie zwrócono również uwagę na postawy respondentów związane z konsumpcją i stylem życia, co będzie miało również istotne implikacje dla przedsiębiorstw. Około 60% respondentów stwierdziło, że byłoby skłonnych zapłacić więcej np. za zrównoważone produkty i usługi, chociaż ponad połowa obawia się, że nie będzie to możliwe bez poprawy sytuacji gospodarczej. Prawie dwie trzecie respondentów stwierdziło, że przed zakupem towarów lub usług bierze pod uwagę twierdzenia i certyfikaty firm dotyczące zrównoważonego rozwoju lub planuje to zrobić w przyszłości.

Parmelee dodał:

„Kluczowe znaczenie dla pracodawców ma zrozumienie tych pokoleń i dalsze dążenie do postępu w zakresie wyzwań, które mają dla nich największe znaczenie. Pomoże to nie tylko zwiększyć produktywność i zatrzymać talenty, ale ostatecznie zbuduje zaufanie i wartość dla biznesu w szerszym społeczeństwie”.

Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp do raportu.

Tagi

Stworzone przez allblue.pl