PL   |   EN

Pyłki i fale upałów coraz częściej dotykają osób cierpiących na choroby układu oddechowego

Pyłki i fale upałów coraz częściej dotykają osób cierpiących na choroby układu oddechowego
źródło : pixabay.com
Z raportu wynika, że ​​coraz częstsze fale upałów spowodowane zmianami klimatycznymi oraz rosnąca ilość pyłków w powietrzu wpływają na jakość życia pacjentów z chorobami układu oddechowego.

Zmiany w jakości powietrza związane ze zmianami klimatycznymi, takie jak fale upałów i rosnąca ilość pyłków, stanowią poważny problem dla pacjentów cierpiących na choroby płuc, wraz z ciągłymi problemami wynikającymi z substancji zanieczyszczających, które tradycyjnie były przedmiotem polityki dotyczącej jakości powietrza.

Takie wnioski płyną z raportu Economist Impact opracowanego we współpracy z firmą farmaceutyczną Chiesi Group, którego premiera odbyła się 7 września w Mediolanie z okazji Międzynarodowego Dnia Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba. 

W raporcie przeanalizowano doświadczenia 500 osób dotkniętych chorobami płuc w pięciu krajach europejskich: Włoszech, Hiszpanii, Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii. Większość respondentów, zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich, jako przyczynę zanieczyszczenia powietrza często wskazywała spaliny komunikacyjne, natomiast fale upałów i ilość pyłków jako trzy główne przyczyny trudności w oddychaniu, z wyjątkiem obszarów miejskich, gdzie pyłki zajmowały czwarte miejsce pod względem częstości występowania. częsty wybór.

Wśród głównych przyczyn zanieczyszczenia powietrza ponad 40% ankietowanych wskazało zmiany klimatyczne, w szczególności ekstremalne zjawiska pogodowe i zwiększone stężenie pyłków.

Na szczeblu UE coraz większą uwagę poświęca się zagrożeniom związanym z zanieczyszczeniem powietrza: po środowym (13 września) posiedzeniu plenarnym poświęconym zmienionej ustawie mającej na celu poprawę jakości powietrza w UE posłowie do Parlamentu Europejskiego wprowadzili prawo do odszkodowania dla osób mających problemy zdrowotne spowodowane zanieczyszczeniem powietrza poziomów powyżej dopuszczalnych limitów.

Jak wynika ze sprawozdania Parlamentu , nowe zasady dostępu do wymiaru sprawiedliwości umożliwią obywatelom dochodzenie sprawiedliwości u rządów, jeśli nie zapewnią im one ochrony. Po przyjęciu stanowiska Parlament jest gotowy rozpocząć negocjacje z państwami członkowskimi UE i Komisją Europejską w celu sfinalizowania ustawy. 

Prezydent Global Initiative for Asthma (GIA) Arzu Yorgancıoğlu, jedena z mówczyń podczas wydarzenia inaugurującego w Mediolanie, wyjaśniła, że ​​zmiany klimatyczne zwiększyły fale upałów, co powoduje, że osoby chore na astmę cierpią na duszność – uczucie, że nie ma dość powietrze do płuc.

Yorgancıoğlu powiedziała, że zmiany klimatyczne wydłużyły sezon pylenia, narażając osoby z alergiami na zwiększoną ilość alergenów.

„U nas też jest dużo wiatrów, a te wiatry niosą pustynny pył. Istnieje więc wiele alergenów, a u osób chorych na astmę występuje ich najwięcej podczas ciepłej pogody” – dodała.

Ma to wpływ na codzienne życie 30 milionów Europejczyków i 300 milionów ludzi na całym świecie chorych na astmę, a według Europejskiej Federacji Alergii i Chorób Dróg Oddechowych (EFA) do 2025 r. liczba ta wzrośnie do 400 milionów na całym świecie.

Ogólny wpływ na dobre samopoczucie

Jak wskazano w raporcie, nie jest zaskoczeniem, że jakość powietrza ma wpływ na osoby cierpiące na choroby płuc. „Jednak bardziej uderzająca jest skala efektu” – czytamy w raporcie.

Postrzeganie skutków złej jakości powietrza było istotnie wyższe w miastach niż na obszarach wiejskich. W ośrodkach miejskich 35% respondentów stwierdziło, że zła jakość powietrza w dużym stopniu wpływa na ich objawy, a tylko 5% z nich stwierdziło, że jakość powietrza w ogóle nie ma na nie wpływu.

Oprócz zdrowia fizycznego jakość powietrza wywiera również wpływ na ogólne samopoczucie ludzi. Z raportu wynika, że ​​osoby mieszkające na obszarach o złej jakości powietrza częściej obawiały się pogorszenia swojego stanu zdrowia niż osoby mieszkające na obszarach o dobrej jakości powietrza – odpowiednio 44% i 28%.

Panowało również namacalne przekonanie, że podróżowanie do pracy, ćwiczenia na świeżym powietrzu i w pomieszczeniu oraz samo przebywanie w pomieszczeniach pogarszają stan ich płuc.

Ponad połowa respondentów mieszkających na obszarach o niskiej jakości powietrza twierdzi, że unikała aktywności na świeżym powietrzu, zarówno fizycznych, jak i towarzyskich, które mogłyby mieć pozytywny wpływ na ich samopoczucie.

W szczególności zmiana klimatu i jej wpływ na jakość powietrza stanowią czynnik wysokiego ryzyka dla osób pracujących na świeżym powietrzu, szczególnie w sezonie letnim.

„Wpływ zmian klimatycznych na siłę roboczą jest najbardziej zauważalny. Jest też jednym z największych, ponieważ ma wiele twarzy” – powiedział Shouro Dasgupta, ekonomista ds. środowiska w Eurośródziemnomorskim Centrum ds. Zmian Klimatu (CMCC).

„Ma to wpływ na zdrowie pracowników. Coraz więcej słyszymy o chorobach układu krążenia i układu oddechowego i znajdujemy na to coraz więcej dowodów” – dodał Dasgupta. „To prowadzi ich do mniejszej pracy lub ograniczenia wysiłków, co z kolei obniża produktywność, co często prowadzi do spadku ich dochodów”. 

Zajęcie się problemem

Podczas wydarzenia Chiesi przedstawił kilka zaleceń politycznych, w szczególności uznanie wpływu czynników klimatycznych na ogólną jakość życia pacjentów z chorobami układu oddechowego, nie ograniczając się wyłącznie do zdrowia płuc.

Carmen Dell'Anna, dyrektorka ds. globalnych spraw medycznych Grupy Chiesi, podsumowała: „Kryzys klimatyczny to także kryzys zdrowotny”. W związku z tym przy łącznej ocenie tych elementów należy uwzględnić poglądy pacjentów i doświadczenia z życia codziennego.

Podczas wydarzenia Yorgancıoğlu podkreśliła potrzebę uznania jakości powietrza za prawo człowieka: „Każdy musi mieć czyste powietrze”.

Tagi

Stworzone przez allblue.pl