PL   |   EN

Debata publiczna na temat dodatkowych korzyści przyspieszonych działań klimatycznych

Debata publiczna na temat dodatkowych korzyści przyspieszonych działań klimatycznych
źródło : pixabay.com
Pół roku przed wyborami do Parlamentu Europejskiego stoimy w obliczu Europejskiego Zielonego Ładu i konieczności zwiększenia ambicji i działań klimatycznych, które spotykają się z coraz większą krytyką. Krytyka ta pojawia się nie tylko ze strony prawicowych polityków, ale także niektórych sił politycznych i innych aktorów – szczególnie w Europie Środkowo-Wschodniej – którzy budzą obawy co do kosztów i aspektów społecznych wdrażania pakietów Fit for 55 i REPowerEU na poziomie krajowym.

Potrzeba zdecydowanych i odważnych działań klimatycznych dotyczy przede wszystkim UE i jej rządów krajowych, w tym regionu Europy Środkowo-Wschodniej, który jest narażony na gospodarcze i środowiskowe skutki zmian klimatycznych, a także jest w dużym stopniu zależny od paliw kopalnych. Skutki pogarszającej się jakości powietrza, zanieczyszczenia, częstotliwości i intensywności fal upałów oraz ognisk chorób anomalnych już teraz konsekwentnie wpływają na zdrowie ludzkie. Jednak szybkie działanie na rzecz klimatu nie tylko uratuje życie i zdrowie. W dłuższej perspektywie przyspieszenie i nasilenie działań klimatycznych będzie korzystne ekonomicznie dla wszystkich krajów UE. Nowy raport CAN Europe określi ilościowo te korzyści i da podstawę do dyskusji w oparciu o dowody naukowe dotyczące kosztów i korzyści działań (lub zaniechań) związanych ze zmianą klimatu.

Wynik nadchodzących wyborów do Parlamentu Europejskiego będzie miał poważny wpływ na przyszłość działań klimatycznych w Europie. Wybory odbędą się jednak na szczeblu krajowym, dlatego ważne jest opracowanie konkretnych narracji i argumentów krajowych i regionalnych, które rozwieją obawy wyborców w Europie Środkowo-Wschodniej, w szczególności koszty i korzyści związane z działaniami klimatycznymi.

Po prezentacji raportu CAN Europe na temat dodatkowych korzyści wynikających z działań klimatycznych wydarzenie zapewni przestrzeń do dyskusji na temat wyników z kluczowymi decydentami i ekspertami. Dyskusja przy okrągłym stole uwydatni polityczne aspekty debaty i wspólnie omówimy, w jaki sposób usunąć główne przeszkody w działaniu i możliwe korzyści z przyspieszonej transformacji energetyki, zwłaszcza w regionie Europy Środkowo-Wschodniej:

Jakie są potencjalne dodatkowe korzyści działań klimatycznych i jak możemy je najlepiej wykorzystać w świecie sprzecznych interesów i narracji?
Jak przeciwstawić się narracji, że działania klimatyczne są „zbyt kosztowne” i że krajów Europy Środkowo-Wschodniej nie stać na szybką transformację energetyczną? Jak rozwiązać problemy związane z kosztami utrzymania, zwłaszcza. kryzys energetyczny?

Jak wykorzystać wybory do Parlamentu Europejskiego jako moment komunikacji w całym kraju w Europie Środkowo-Wschodniej, aby pokazać, że intensyfikacja działań klimatycznych przynosi również korzyści społeczeństwom i obywatelom pod względem społecznym i gospodarczym? Jakie mogą być konkretne żądania sprawiedliwości społecznej, które przyniosłyby również korzyści klimatyczne?

Jak budować sojusze, które pozwolą na stworzenie kompleksowych odpowiedzi w tym kontekście?

Olivier Vardakoulias, CAN Europe: prezentacja inauguracyjna nowego raportu CAN Europe na temat dodatkowych korzyści ambitnych działań klimatycznych
Martin Hojsik, poseł do Parlamentu Europejskiego, Renew Europe, Słowacja
Gabriela Měsícová, kierownik projektu ds. spraw publicznych, zmiana na lepsze, Czechy
Denis Haveaux, starszy dyrektor i przedstawiciel UE, Habitat for Humanity International
Zofia Wetmańska, współzałożycielka Reform Institute, menadżerka taksonomii, Inicjatywa Obligacji Klimatycznych, Polska
Prowadzenie: Sylwia Andralojc-Bodych, Germanwatch

REJESTRACJA NA WYDARZENIE

Tagi

Stworzone przez allblue.pl