PL   |   EN

Jak działają komitety monitorujące?

Jak działają komitety monitorujące?
źródło : pixabay.com
CEE Bankwatch Network przyjrzał się funkcjonowaniu i składom komitetów monitorujących powołanych na bieżący okres programowania polityki spójności w Europie Środkowej i Wschodniej.

W Europie Środkowej i Wschodniej fundusze europejskie są  ważnym źródłem finansowania i wspierania sprawiedliwego przejścia na zieloną gospodarkę. Aby osiągnąć te cele, państwa członkowskie muszą powołać komitety monitorujące, w których partnerzy, również przedstawiciele organizacji pozarządowych, czuwają nad prawidłowością i jakością wydatkowania wartych miliardy euro programów. Komitety monitorujące odgrywają zatem rolę strażników kontrolujących kierunek polityki spójności.

Celem publikacji autorstwa CEE Bankwatch Network (i Polskiej Zielonej Sieci - opracowanie polskiej wersji) jest przegląd komitetów monitorujących programy w obszarze środowiska, klimatu i energii oraz sprawiedliwej transformacji w ośmiu krajach Europy Środkowej i Wschodniej: Bułgarii, Czechach, Estonii, na Łotwie, w Polsce, Rumunii, na Słowacji i na Węgrzech. 

W ninjeszym opracowaniu omówiono także ramy prawne leżące u podstaw działania komitetów monitorujących, przedstawiono praktykę tworzenia ich składów i zasad funkcjonowania, zwracając uwagę na dobre i złe praktyki oraz zaproponowano kluczowe rekomendacje. 

Polska wersja publikacji - LINK

Angielska wersja publiakcji - LINK

źródło: Polska Zielona Sieć

Tagi

Stworzone przez allblue.pl