PL   |   EN

UE o krok bliżej do czystego powietrza

UE o krok bliżej do czystego powietrza
źródło : pixabay.com
Grupy zajmujące się ochroną zdrowia w całej Europie wzywają Parlament Europejski i państwa członkowskie do szybkiego przyjęcia porozumienia osiągniętego w rozmowach trójstronnych w sprawie aktualizacji unijnych norm dotyczących czystego powietrza (zmieniona dyrektywa w sprawie jakości powietrza).

Porozumienie uzgodnione w ubiegłym tygodniu obejmuje aktualizację maksymalnych poziomów dla głównych zanieczyszczeń powietrza, wzmocnione wymagania dotyczące monitorowania oraz lepsze informowanie ludzi, w tym grup szczególnie wrażliwych. Projekt ustawy wprowadza również nowe zasady dostępu do wymiaru sprawiedliwości i odszkodowań.

Wstępne porozumienie musi teraz zostać przyjęte przez Parlament Europejski i Radę, zanim wejdzie w życie (z dwuletnim okresem transpozycji).

Zanieczyszczenie powietrza ma duży wpływ na zdrowie ludzi w UE i gospodarkę - 97% populacji miejskiej oddycha powietrzem, które jest uważane za niezdrowe, co powoduje setki tysięcy przedwczesnych zgonów i setki miliardów euro kosztów zdrowotnych każdego roku. Zanieczyszczenie powietrza dotyka wszystkich, w tym osoby najbardziej wrażliwe, takie jak osoby już chore, dzieci, osoby starsze czy kobiety w ciąży.

Europejskie grupy zajmujące się zdrowiem zjednoczyły się w swoim apelu do państw członkowskich o pomoc w zapewnieniu, że niedopuszczalne cierpienie z powodu zanieczyszczenia powietrza może zostać zakończone za pomocą prawnie wiążących wartości granicznych opartych na nauce i zdrowiu.

Zastępca dyrektora HEAL Anne Stauffer dziękuje decydentom, którzy pracowali nad osiągnięciem porozumienia chroniącego zdrowie:  

"Porozumienie w sprawie dyrektywy o jakości powietrza atmosferycznego jest dużym krokiem naprzód w kierunku czystego powietrza w Europie. Choć niestety kompromis nie jest w pełni zgodny z zaleceniami naukowymi, pakiet ma ogromny potencjał, aby zmniejszyć cierpienie ludzi, zapobiegać chorobom i osiągnąć oszczędności gospodarcze. Wzywamy wszystkich eurodeputowanych i państwa członkowskie do przyjęcia tej rewizji przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, ponieważ jest to zaktualizowane prawo o wyraźnej wartości dodanej dla ludzi.

Zorana Jovanovic Andersen, przewodnicząca Komitetu ds. Środowiska i Zdrowia, European Respiratory Society: "Z naukowego punktu widzenia nie ma wątpliwości, że zanieczyszczenie powietrza szkodzi zdrowiu w całej Europie. Nadszedł czas, aby politycy, zwłaszcza z rządów krajowych, zapewnili nam ramy prawne umożliwiające przestrzeganie opartych na nauce unijnych standardów czystego powietrza w celu ochrony zdrowia ludzi".

Dr Christiaan Keijzer, przewodniczący Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich: "Unijne normy jakości powietrza wymagają pilnej aktualizacji. Lekarze w całej Europie zgadzają się, że potrzebujemy lepszej jakości powietrza, a władze publiczne i rządy krajowe muszą podjąć działania, aby pomóc zmniejszyć obciążenie chorobami".

Susanna Palkonen, dyrektor Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Pacjentów z Alergią i Chorobami Dróg Oddechowych: "Zanieczyszczenie powietrza ma poważny wpływ na dobre samopoczucie ludzi, zwłaszcza jeśli żyją z przewlekłymi chorobami układu oddechowego. Prowadzi ono do przedwczesnych zgonów, hospitalizacji oraz nieobecności w pracy i szkole. Oczekujemy, że europejscy decydenci potraktują zdrowie priorytetowo podczas przeglądu dyrektywy w sprawie jakości powietrza!"

Milka Sokolovic, dyrektor generalna Europejskiego Sojuszu na rzecz Zdrowia Publicznego: "Posiadanie czystego powietrza dzięki ambitnej dyrektywie w sprawie jakości powietrza jest kluczowym elementem walki z nierównościami zdrowotnymi w całej Europie - aktem prawnym, który zapewnia, że wszyscy w Europie, zwłaszcza ci w społecznościach wrażliwych i zmarginalizowanych, oddychają czystym powietrzem."

Xavier Brenez, dyrektor generalny Mutualités Libres: "Czyste powietrze pozwoli państwom członkowskim zaoszczędzić wiele pieniędzy na opiece zdrowotnej dzięki zmniejszeniu liczby wizyt u lekarza pierwszego kontaktu i w nagłych wypadkach. W przypadku Belgii osiągnięcie standardów WHO w zakresie zanieczyszczenia cząstkami stałymi pozwoliłoby zaoszczędzić 43 miliony euro rocznie na kosztach opieki zdrowotnej dzięki zmniejszeniu liczby wizyt u lekarza ogólnego".

Hanna Boogaard, współprzewodnicząca International Society for Environmental Epidemiology Europe: "Zanieczyszczenie powietrza jest głównym czynnikiem ryzyka dla zdrowia publicznego. Potrzebujemy, aby rządy, władze lokalne i inne organy dołożyły wszelkich starań, aby temu zaradzić, zwłaszcza że nauka pokazuje, że nawet niski poziom zanieczyszczenia powietrza wpływa na zdrowie".

 

źródło: Health and Environment Alliance (HEAL)

Tagi

Stworzone przez allblue.pl