PL   |   EN

Współpraca klimatyczna w ramach Trójkąta Weimarskiego jest niezbędna dla suwerenności i odporności Europy

Współpraca klimatyczna w ramach Trójkąta Weimarskiego jest niezbędna dla suwerenności i odporności  Europy
źródło : David Liuzzo
List organizacji pozarządowych do przywódców Państw Trójkąta Weimarskiego: Radoslawa Sikorskiego, Annaleny Baerbock, Stéphane Séjourné, Pauliny Hennig-Kloski, Robert Habecka, Christophe Béchu.

My, przedstawiciele wiodących organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska, think tanków, firm i instytucji naukowych we Francji, Niemczech i Polsce, pozytywnie oceniamy intensyfikację współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego. Równocześnie chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na niedostatecznie wykorzystany potencjał współpracy w dziedzinie działań klimatycznych i transformacji energetycznej. Współpraca transgraniczna w dziedzinie energii od dawna odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu bezpieczeństwa energetycznego UE – jak ostatnio potwierdziła inwazja Rosji na Ukrainę. Minęło już ponad dziesięć lat od ostatniego trilateralnego spotkania ministrów ds. klimatu i środowiska dotyczącego europejskiej polityki klimatycznej i wspólnych działań klimatycznych. Jesteśmy przekonani, że działania Trójkąta Weimarskiego związane z kwestiami bezpieczeństwa będą znacznie bardziej efektywne, jeśli zostaną uzupełnione o wzmocnioną współpracę w dziedzinie klimatu i energii. Możliwość do wdrożenia ambitnych polityk klimatycznych na poziomie UE zależy 
od skutecznego przywództwa i zaangażowania ze strony wpływowych państw członkowskich, takich jak Francja, Niemcy i Polska. Nasze trzy kraje odpowiadają razem za niemal połowę emisji gazów cieplarnianych w UE. Są zatem decydujące dla przyspieszenia wysiłków UE w zakresie dekarbonizacji. Z tego względu kraje Trójkąta Weimarskiego powinny ściśle współpracować w celu umożliwienia wdrożenia pakietu Fit for 55 oraz przy nadchodzących negocjacjach w sprawie ambitnego celu klimatycznego UE na rok 2040, wraz z powiązanymi z nim pakietami legislacyjnymi. Nasze trzy kraje muszą zagwarantować, że proces transformacji energetycznej UE, przyspieszony przez wojnę Rosji, będzie nadal postępować i ostatecznie wyeliminuje wszelkie zależności od paliw kopalnych. Jako potęgi przemysłowe, Francja, Niemcy i Polska mogą i powinny opracować wspólne strategie w celu przyspieszenia dekarbonizacji we wszystkich sektorach.

Wzmocnienie naszych gospodarek powinno być realizowane poprzez zwiększenie efektywności energetycznej i wspieranie innowacji prowadzących do neutralności klimatycznej. Przyspieszenie działań klimatycznych wymaga również zaangażowania interesariuszy w zapewnienie długoterminowej akceptacji społecznej dla działań klimatycznych poprzez dalszy rozwój ochrony socjalnej i spójności w ramach polityki na poziomie UE i państw członkowskich. Ambitna współpraca klimatyczna i energetyczna przyczyni się nie tylko do osiągnięcia celów klimatycznych UE, ale także wyśle istotny sygnał o europejskiej jedności.

Najbliższe spotkanie Trójkąta Weimarskiego na początku lata stanowi doskonałą okazję, aby pokazać determinację naszych krajów w budowaniu bezpieczniejszej, bardziej zrównoważonej i konkurencyjnej Europy. Zachęcamy Państwa do wykorzystania tej okazji i ustanowienia “Zielonego Trójkąta Weimarskiego”, w ramach którego opracowana zostanie konkretna mapa drogowa dla efektywnej i długoterminowej współpracy klimatycznej między trzema krajami, ciesząca się szerokim poparciem ze strony parlamentów, społeczeństwa obywatelskiego i przedstawicieli samorządów. Organizacje ekologiczne i think tanki w naszych trzech krajach od dawna angażują się w współpracę w tych obszarach i są gotowe zaproponować konkretne rozwiązania, które ułatwią Państwa wysiłki w tym zakresie.

List podpisało 26 reprezentantów społeczeństwo obywatelskiego z Polski, Niemiec i Francji.

Źródło: Germany, France and Poland: The Weimar Triangle needs to turn green | Germanwatch e.V.

Stworzone przez allblue.pl