PL   |   EN

Ogólnopolski panel o polityce żywnościowej

Ogólnopolski panel o polityce żywnościowej
Na przestrzeni maja i czerwca 2024 odbędzie się ogólnopolski panel obywatelski o polityce żywnościowej. Będzie to drugi ogólnokrajowy panel obywatelski w Polsce. Organizatorem jest Fundacja Pole Dialogu, we współpracy z partnerami z fundacji Instytut na Rzecz Ekorozwoju oraz konsorcjum REAL DEAL.

Podczas nadchodzącego panelu obywatele_ki będą dyskutować o tym, jak poprawić dostęp do i konsumpcję zdrowej, pożywnej i przyjaznej dla środowiska żywności w Polsce. Panel jest częścią europejskiego projektu REAL DEAL, mającego na celu zwiększenie obywatelskiego zaangażowania w debatę wokół Europejskiego Zielonego Ładu oraz w ochronę klimatu i zieloną transformację. W ramach projektu zespół badaczy_ek i praktyków_czek w 13 krajach Europy partycypacji testuje różne metody partycypacji i deliberacji, w tym ogólnokrajowe panele obywatelskie.

Pierwszy ogólnokrajowy panel – na temat ubóstwa energetycznego – odbył się w 2022 roku. Panel o polityce żywnościowej jest drugim wydarzeniem w Polsce na taką skalę. Projektując go, budujemy na dotychczasowych doświadczeniach w organizacji paneli na poziomie miejskim – m.in. Rzeszowskiego Panelu Klimatycznego, który skończył się w grudniu 2023 roku. 

Panel obywatelski – obywatele_ki współdecydują

Panel obywatelski jest nowatorską metodą partycypacji obywatelskiej, mającą na celu wypracowanie rekomendacji dla decydentów_ek, takich jak władze gmin i miast, ministerstw, parlamentów etc. Jest to innowacyjny sposób na włączanie obywateli_ek w procesy decyzyjne, oferujący przestrzeń do dyskusji i kolektywnej refleksji nad rozwiązaniami dotyczącymi przyszłości polityki żywnościowej w Polsce. Na podstawie zdobytej wiedzy, w drodze dyskusji i deliberacji, uczestnicy_czki sformułują rekomendacje, które zostaną poddane głosowaniu.

Skład panelu

Panel składa się z reprezentatywnej, losowo wybranej grupy osób, różnorodnych pod względem płci, wieku, wykształcenia i miejsca zamieszkania. Uczestnicy_czki nie muszą posiadać wiedzy eksperckiej związanej z tematem panelu, ponieważ w trakcie panelu odbędą się sesje edukacyjne i prezentacje ekspertów.

Harmonogram

Luty – maj: przygotowania: wybór pytania panelu, dobór ekspertów_ek, współpraca z partnerami.
Kwiecień: rekrutacja panelistów_ek.
18-19 maja: pierwszy weekend panelu – spotkanie edukacyjne.
Koniec maja: sesja z ekspertami_kami online.
15-16 czerwca: drugi weekend panelu – spotkanie deliberacyjne i głosowanie nad rekomendacjami.
Koniec czerwca: raport z rekomendacjami.

Efekty procesu

Wyniki procesu będą dwojakie. Po pierwsze, celem panelu obywatelskiego jest wypracowanie rekomendacji dotyczących polityki żywnościowej istotnych dla obywateli_ek Polski. Po drugie, projekt zwiększy naszą wiedzę na temat tego, w jaki sposób można budować i wprowadzać w życie demokrację deliberatywną. 

Kontakt

Koordynatorka projektu
Weronika Sarnowska
w.sarnowska@poledialogu.org.pl

Organizatorem panelu jest Fundacja Pole Dialogu, we współpracy z partnerami z fundacji Instytut na Rzecz Ekorozwoju oraz konsorcjum REAL DEAL. Projekt otrzymał finansowanie z programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” w ramach umowy grantowej nr 101037071. 

Tagi

Stworzone przez allblue.pl