PL   |   EN

Europejski Pakt dla Przyszłości

Europejski Pakt dla Przyszłości
Europa potrzebuje Paktu dla Przyszłości, który doda nadziei i odwagi, stworzy możliwości, zapewni dobrostan dla wszystkich, zwiększy konkurencyjność dzięki zrównoważonemu rozwojowi i wprowadzi zmianę systemu potrzebną do zapewniania zrównoważonej przyszłości.

Nadchodzą czasy zarówno licznych kryzysów, jak i możliwości czy wyzwań. Wybory, jakich dokonujemy dziś, wpłyną na bieg historii. Patrzymy w przyszłość na nowe wyzwania polityczne w ramach UE i mamy świadomość potrzeby pionierskiego programu – zwiastuna nadziei wyzwalającej potencjał wszystkich obywateli, społeczności i zrównoważonych przedsiębiorstw umożliwiającego sprawiedliwą transformację i prowadzącego ku przyszłości, w której ludzie będą pomyślnie rozwijać się w granicach naszej wspólnej zdrowej planety. 

Od strachu...

Wielowymiarowy kryzys związany z kwestiami klimatu, bioróżnorodności oraz zanieczyszczenia zmienia nasz świat i pogłębia podziały między krajami na całym świecie oraz wewnątrz nich. Bieda i głębokie nierówności, dodatkowo pogłębiane przez inflację, wywołały ogromny kryzys związany z kosztami życia, który wyniszcza nasze społeczeństwa i prowadzi do niepokojów. Funkcjonujący obecnie system gospodarczy zapewnił bogactwo nielicznym ogromnym kosztem wielu i każdego roku powoduje nasilenie degradacji środowiska planety, potrójnego kryzysu oraz zagrożeń dla naszej przyszłości. Kampanie dezinformacyjne oraz nadużywanie pozycji i siły ekonomicznej wpływają na wyniki wyborów i stanowią zagrożenie dla demokracji. Dramatyczny wybór, przed jakim stoi dziś ludzkość, podkreśla potrzebę zmiany systemu, w tym zreformowania naszego systemu gospodarczego. Jednak nie ulegamy pesymizmowi i nie przestajemy podejmować wysiłków na rzecz pozyskania wsparcia w realizacji zadań z zakresu transformacji.

...do nadziei

Przejście na odnawialne źródła energii, czyste technologie oraz tworzenie produktów w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym pozwoli stworzyć miliony wysokiej jakości miejsc pracy na stanowiskach wymagających kwalifikacji. Poziom życia rolników i rybaków można poprawić dzięki uczciwym cenom, ekologicznym  rozwiązaniom w obszarze rolnictwa i rybołówstwa, a także wysiłkom na rzecz ochrony i odbudowy środowiska.

Rozporządzalny dochód gospodarstwa domowego może wzrosnąć dzięki uczciwym i spełniającym funkcję redystrybucyjną podatkom, godnym warunkom pracy, uczciwym płacom i wynagrodzeniom, renowacjom budynków mającym na celu zapewnienie ich energooszczędności, polityce mieszkaniowej zgodnej z zasadami sprawiedliwości społecznej, dostępowi do zdrowej i przystępnej cenowo żywności oraz tańszemu transportowi publicznemu.

Zapewnianie lepszego dostępu do infrastruktury i usług oraz odnawialnych, nietoksycznych produktów pozwoli upowszechnić dostęp do bezpiecznych i zrównoważonych rozwiązań. Ponadto środki te pozwolą wzmocnić zaufanie do przywódców i procesu decyzyjnego.

Możemy, a nawet powinniśmy, przeorientować nasze gospodarki z nastawionych na generowanie szybkich zysków na odpowiadające na potrzeby ludzkie oraz zapewniające zdolność do utrzymania się na rynku i trwałość w dłuższej perspektywie dzięki odpowiednim regulacjom oraz wzmocnionym sygnałom rynkowym, zabezpieczaniu inwestycji oraz celowemu wsparciu finansowemu, a także stymulowaniu innowacji, które toruje drogę ku dobrze prosperującej gospodarce przyszłości w harmonii z sytuacją na świecie.

Siła Europy tkwi w progresywnej polityce zakorzenionej w solidnych normach społecznych i środowiskowych – nie należy tego podważać, ale na tym budować. Europejski „Zielony Ład”, obejmujący część potrzebnej zmiany systemu i wzmocnienie wiarygodności UE na arenie międzynarodowej, to etap początkowy, który stanowi sprawdzone narzędzie osiągania przez UE przewagi konkurencyjnej. Teraz czas na kolejne kroki.

Paket podpisało kilkadziesiąt organizacji społecznych z całej Europy. Pakt może podpisać każdy pod tym linkiem [>>ZOBACZ]

Całą treść paktu po polsku można przeczytać pod linkiem: [>>ZOBACZ]

 

Tagi

Stworzone przez allblue.pl