więcej


Energetyka

100% OZE do 2050? (9197)

2011-01-31

Drukuj
img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'Podczas gdy przedstawiciele państw członkowskich przygotowują się do posiedzenia w sprawie przyszłej strategii energetycznej Unii Europejskiej, rośnie liczba zwolenników inicjatywy „100% OZE do 2050 r.”. Pod deklaracją przygotowaną wspólnie przez EREC, EUFORES i Greenpeace podpisało się już 200 organizacji, przedsiębiorstw i polityków wspierających zieloną energetykę.
W raporcie pt. „Re-thinking 2050” opublikowanym przez Europejską Radę Energii Odnawialnych (European Renewable Energy Council – EREC) w kwietniu 2010 przedstawione zostały propozycje dotyczące osiągnięcia w 2050 r. całkowicie zrównoważonej energetyki, opartej w 100% na źródłach odnawialnych. Autorzy raportu analizują, jak różne technologie OZE mogą przyczynić się do tego, aby nawet bez agresywnej polityki w zakresie efektywności energetycznej udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii w Unii Europejskiej wyniósł nawet 96%1 oraz przedstawiają ekonomiczne, środowiskowe i społeczne korzyści energetyki opartej całkowicie na OZE.

Główny wniosek? Aby wystarczająco rozwinąć potencjał OZE wszystkich krajów członkowskich, nie potrzeba jedynie zaawansowanych technologii, ale przede wszystkim woli politycznej i natychmiastowych działań z myślą o przyszłości. Przejście na zieloną energetykę wymaga nie tylko zmian w produkcji i konsumpcji energii, ale także wzmożonych wysiłków na wszystkich poziomach: lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim.

Aby dotrzeć do jak największej liczby podmiotów związanych z energetyką lub zrównoważonym rozwojem i skłonić je do współpracy autorzy inicjatywy (EREC, Europejskie Forum OZE – EUFORES oraz Greenpeace) przygotowali jasny i konkretny tekst „Deklaracja 100% OZE do 2050”, który namawia do tego, aby dawać dobry przykład promując i wspierając gospodarkę opartą na efektywności energetycznej i propagować „prawdziwie zrównoważoną wizję 2050 roku”. Ma to zwiększyć ilość „zielonych miejsc pracy”, podnieść niezależność energetyczną i pomóc stawić czoła zmianom klimatycznym.

Podczas konferencji prasowej 25 stycznia br. deklaracja została przedstawiona Radzie Energii i Innowacji, wraz z podpisami dwustu organizacji, przedsiębiorstw i polityków z całej Europy. Wśród sygnatariuszy znaleźli się między innymi Danfoss, Sanyo, Europejska Komisja ds. Efektywności Energetycznej i Niemieckie Centrum Aeronautyki. Z polskiej strony poparcie wyraziły m.in. IOE, PIGEO oraz Koalicja Klimatyczna. W nadchodzących tygodniach spodziewane są podpisy kolejnych zwolenników inicjatywy.

W trzecim kwartale 2011 roku Komisja Europejska ma przedstawić „Energetyczną Mapę Drogową 2050” („Energy Roadmap 2050”), w której pokazane będą różne ścieżki rozwoju systemu energetycznego UE do 2050 roku. Jednak już 4 lutego 2011 r. podczas posiedzenia Rady Energii i Innowacji (Energy and Innovation Council – EIC) przywódcy państw UE będą omawiać strategię energetyczną Wspólnoty do roku 2020 i przygotowywać grunt pod wizję długoterminową do 2050 roku.

Pełen tekst oraz streszczenie raportu „Re-thinking 2050” w jęz. angielskim można znaleźć na stronie: www.rethinking2050.eu. Pod tym samym adresem można także wyrazić swoje poparcie dla tej inicjatywy.

Tekst deklaracji w jęz. polskim dostępny jest pod adresem:
www.trmew.pl/uploaded/index/Deklaracja_100procent_OZE_do_2050_roku.pdf

Przypisy:
1. Raport nie obejmuje jednak lotnictwa i nawigacji śródlądowej – naukowcy oceniają, że w roku 2050 sektory te wciąż będą korzystały z paliw kopalnych.Agata Golec, Chronmyklimat.pl

na podstawie: www.trmew.pl, www.eufores.org, www.erec.org, www.greenpeace.org
fot. www.sxc.hu

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej