więcej


Energetyka

Bezpieczeństwo priorytetem nowelizacji prawa atomowego (9880)

2011-04-08

Drukuj
– Przepisy projektowanej ustawy ustanawiają prymat bezpieczeństwa nad innymi aspektami działalności obiektów jądrowych, zarówno na etapie wyboru technologii, jak i w całym procesie jej wdrożenia – powiedziała pełnomocnik rządu ds. polskiej energetyki jądrowej Hanna Trojanowska, podczas pierwszego czytania nowelizacji ustawy "Prawo atomowe", które odbyło się w Sejmie 30 marca 2011 r. 
W opinii wiceminister Trojanowskiej jednym z głównych zadań państwa w rozwoju energetyki jądrowej jest egzekwowanie wymogów bezpieczeństwa, ochrony obywateli i przyszłych pokoleń przed ryzykiem związanym z technologią jądrową. – Powinno się to przekładać na poczucie bezpieczeństwa nas wszystkich – podkreśliła.

Obecnie obowiązujące przepisy ustawy "Prawo atomowe" są niewystarczające. – Konieczne jest ustanowienie przepisów określających wymagania bezpieczeństwa dla obiektów jądrowych na najwyższym osiągalnym poziomie, zgodnie z przepisami i zaleceniami międzynarodowymi oraz doświadczeniami państw przodujących w rozwoju technologii jądrowych – powiedziała.

W przygotowanej przez Ministerstwo Gospodarki, Państwową Agencję Atomistyki i Rządowe Centrum Legislacji nowelizacji bezpieczeństwo ma absolutny priorytet przed innymi aspektami funkcjonowania obiektów jądrowych. Kontrolę nad nim będzie sprawował państwowy organ dozoru jądrowego, którym jest prezes PAA. Nowe przepisy zapewnią także pełną transparentność decyzji dozoru jądrowego, a także informacji o stanie obiektów jądrowych, bezpieczeństwie ich eksploatacji i wszelkich czynnikach mających wpływ na bezpieczeństwo jądrowe i ochronę radiologiczną.

Jak podkreśliła wiceminister Trojanowska, wymogi bezpieczeństwa zostały tak sformułowane, by zapewnić konkurencyjność technologii jądrowych, nie przesądzając, jaki typ elektrowni jądrowej może zostać zbudowany w Polsce. – Inwestor będzie jednak mógł wybrać jedynie spośród technologii najnowocześniejszych, spełniających najwyższe osiągalne wymagania bezpieczeństwa – wyjaśniła.

– Nowoczesne technologie jądrowe o najwyższych standardach bezpieczeństwa, jakie będą mogły być zastosowane w polskich elektrowniach jądrowych, są zaprojektowane tak, by poradzić sobie z następstwami, jakie wywołał kataklizm w japońskiej elektrowni Fukushima – powiedziała wiceminister gospodarki. Trzęsienie ziemi i tsunami pozbawiło reaktory tej elektrowni możliwości chłodzenia po ich wyłączeniu, co spowodowało awarię. – Doświadczenia japońskie będą przedmiotem naszych analiz i pomogą doskonalić stosowne procedury – zapewniła pełnomocnik rządu ds. polskiej energetyki jądrowej.
 
***

Proponowane przez rząd regulacje prawne w zakresie rozwoju energetyki jądrowej obejmują:
  • rządowy projekt ustawy zmieniającej ustawę "Prawo atomowe" uwzględniający:
- obowiązek wdrożenia do prawa krajowego postanowień dyrektywy Rady 2009/71/EURATOM z 25 czerwca 2009 ustanawiającej wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych,

- uzupełnienie regulacji dotyczących zakresu odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową,

 - tryb przygotowania i aktualizowania strategii państwa w zakresie energetyki jądrowej,

- obowiązek operatorów OEJ w zakresie informowania społeczeństwa o działalności obiektów energetyki jądrowej.
  • rządowy projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej i inwestycji towarzyszących,
Do projektu ustawy nowelizującej "Prawo atomowe" przewidziano wdrożenie 23 rozporządzeń, z których większość stanowi szczegółowe rozwinięcie ustawy, związanych z zapewnieniem najwyższych standardów bezpieczeństwa jądrowego. 


źródło: Ministerstwo Gospodarki
www.mg.gov.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej