więcej


Energetyka

Czterdzieści tysięcy certyfikatów dla zielonej energii (9598)

2011-01-08

Drukuj
img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'13 grudnia 2010 r. prezes Urzędu Regulacji Energetyki  wydał świadectwo pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii o numerze 40 000. 
Tyle właśnie świadectw, zwanych popularnie „zielonym certyfikatami”, zostało wydanych od początku istnienia systemu świadectw pochodzenia – jednego z elementów wsparcia OZE, czyli od 1 października 2005 r.

Przedsiębiorcy wytwarzający energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii mogą korzystać z systemu wsparcia w postaci świadectw pochodzenia, które potwierdzają wytworzenie energii elektrycznej w źródle odnawialnym. Świadectwa te wydawane są przez Prezesa URE i w postaci Praw Majątkowych z nich wynikających mogą być zbywane przez ich posiadaczy na Towarowej Giełdzie Energii, stanowiąc dodatkowe źródło przychodu dla podmiotów produkujących energię przyjazną środowisku.


źródło: Urząd Regulacji Energetyki
www.ure.gov.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej