więcej


Energetyka

Dotacje do 500 tys. zł na biogazownie (12776)

2011-06-23

Drukuj

Resort rolnictwa zwiększy maksymalny poziom subsydiów do budowy lub modernizacji biogazowni rolniczych. Kiedy z większej puli dotacji będą mogli skorzystać deweloperzy elektrowni biogazowych?

Dotację na rozwój projektów biogazowych można otrzymać w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie rozporządzenia umożliwiającego przyznawanie dotacji rolnikom na rozpoczęcie lub rozwój działalności pozarolniczej – m.in. w zakresie budowy i eksploatacji biogazowni rolniczych.

Do tej pory maksymalna kwota przyznawana na ten cel wynosiła 100 tys. zł, jednak resort rolnictwa planuje wprowadzenie zmian zwiększających 5-krotnie górny poziom dotacji. Jak informuje CIRE.pl, dofinansowanie jest przyznawane w postaci refundacji do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Obecnie najczęściej powstającymi w Polsce obiektami biogazowymi są elektrownie o mocy ok. 1 MWe, a przeciętny koszt ich budowy to ok. 10 mln zł. Niemniej jednak, w przypadku budowy mniejszej instalacji o mocy kilkuset kilowatogodzin, kwota dotacji z MRiRW może być znaczącym zastrzykiem finansowym.

Jak informuje CIRE.pl, pierwsze nabory wniosków na dotacje do budowy i modernizacji biogazowni rolniczych będą uruchomione jesienią, a uprzewilejowaną pozycję wśród aplikantów będą miały podmioty z mniejszych i biednych gmin posiadających relatywnie dużą podaż gruntów na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania.


źródło: Gram w Zielone
www.gramwzielone.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej