więcej


Energetyka

Efektywność energetyczna z perspektywy Polski i Unii Europejskiej - niewykorzystany potencjał (9402)

2011-02-03

Drukuj
2 lutego 2011 roku Instytut na rzecz Ekorozwoju oraz Koalicja Klimatyczna zorganizowały w PAP konferencję prasową "Efektywność energetyczna z perspektywy Polski i Unii Europejskiej - niewykorzystany potencjał". Spotkanie było poświęcone działaniom na szczeblu krajowym w zakresie efektywności energetycznej, w tym przede wszystkim pracom nad projektem ustawy o efektywności energetycznej, w kontekście szczytu energetycznego Unii Europejskiej w dniu 4 lutego 2011 roku. Na konferencji wystąpili: Agnieszka Tomaszewska (Instytut na rzecz Ekorozwoju), Elżbieta
Streker-Dembińska (poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, członek Komisji
Gospodarki) oraz Wojciech Stępniewski (WWF Polska). Chronmyklimat.pl
patronował temu wydarzeniu.
Rola efektywności energetycznej w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego i poprawy konkurencyjności gospodarki jest bezsporna. Dowodem na to są opinie państw członkowskich na temat propozycji przyjęcia wiążącego celu w zakresie efektywności energetycznej, które zostały zaprezentowane przed planowanym na 4 lutego br. zczytem Energeetycznym w Brukseli. W Polsce jednak znaczenie efektywności energetycznej nie zostało jeszcze w pełni docenione. Widoczne jest to między innymi w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie trwają prace nad rządowym projektem ustawy o efektywności energetycznej. W obecnej formie zawiera ona wyraźne braki. 

Na szczycie energetycznym w Brukseli szefowie państw członkowskich UE będą rozmawiać o nowej Europejskiej Strategii Energetycznej na lata 2011-2020. Jednym z priorytetów tematycznych będzie efektywność energetyczna. Decyzje, które zapadną na tym strategicznym dla Unii Europejskiej i Polski spotkaniu, uwarunkują dalsze działania w tym zakresie.

Jak dotąd Unia Europejska daleka jest od osiągnięcia celu oszczędności energii, wyznaczonego na poziomie 20% do 2020 roku w odniesieniu do scenariusza zaniechania (pakiet energetyczno-klimatyczny) pomimo akceptacji tego celu przez wszystkie państwa członkowskie. Kontynuacja obecnej polityki UE pozwoli na osiągnięcie w roku 2020 oszczędności na poziomie zaledwie 9%! 

W celu poprawy tego rezultatu kraje członkowskie powinny zgodzić się na wiążące zobowiązania w zakresie efektywności energetycznej. Za takim rozwiązaniem opowiedział się Parlament Europejski w głosowaniu 15 grudnia 2010 roku.

Wiele analiz wskazuje, że poprawa efektywności energetycznej oznaczałaby zmniejszenie zależności od importu surowców energetycznych. Byłaby też ona korzystna dla rozwoju i poprawy konkurencyjności naszej gospodarki, między innymi dzięki tworzeniu nowych miejsc pracy. 

Najwyższy czas, aby rząd Polski na poważnie potraktował kwestię efektywności energetycznej i związany z nią potencjał. Sprzyjać temu powinna zbliżająca się Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej. Ważne jest, aby nasz kraj zaczął odgrywać rolę konstruktywną i koncyliacyjną oraz wykazał się wolą znalezienia rozwiązań najkorzystniejszych dla wszystkich krajów Unii” – uważa Agnieszka Tomaszewska z należącego do Koalicji Klimatycznej Instytutu na rzecz Ekorozwoju. 
 

Polska jak na razie nie wyraziła chęci przyjęcia wiążących zobowiązań w zakresie zwiększania efektywności energetycznej. Pomimo, iż jesteśmy w tym obszarze daleko w tyle za starymi krajami Unii Europejskiej, obecne działania nie dają zbyt dużych szans na szybką poprawę sytuacji. Jesteśmy 2,5-krotnie mniej efektywni niż średnia UE, a zaoszczędzić możemy 25% energii do roku 2020.

Projekt rządowej ustawy o efektywności energetycznej, nad którym aktualnie pracuje Komisja Gospodarki Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zawiera wyraźne braki. Jednym z kluczowych problemów jest brak zapisu o nałożeniu na jednostki sektora publicznego obowiązku zmniejszenia średniego zużycia energii finalnej o co najmniej 1% w ciągu roku, co mogłoby skutkować znacznymi oszczędnościami finansowymi oraz w zakresie gospodarowania energią. Ustawa ma obowiązywać przez 5 lat, podczas gdy pakiet energetyczno-klimatyczny sięga roku 2020, a Polityka energetyczna zatwierdzona przez rząd przyjęła horyzont roku 2030. 
 

„Rząd polski doskonale zdaje sobie sprawę z istniejącego dużego potencjału w dziedzinach efektywniejszej produkcji, przesyle oraz wykorzystaniu energii elektrycznej i cieplnej, co jest poparte wieloma analizami. Niestety tworzone instrumenty prawne dotyczące tych kwestii nie są dobre. Braki w ustawie o efektywności energetycznej, nad którą aktualnie pracuje Sejm, wady metodologiczne w rozporządzeniach ministra infrastruktury dotyczące charakterystyk energetycznych budynków oraz liberalne standardy energetyczne nowych budynków, są tego widocznymi przykładami – mówi Wojciech Stępniewski, kierownik Projektu Klimat i Energia w WWF Polska, organizacji należącej do Koalicji Klimatycznej. Niewykorzystanie owego potencjału efektywności energetycznej pogarsza konkurencyjność polskiej gospodarki.


Więcej informacji: www.ine-isd.org.pl
 
 

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej