więcej


Energetyka

Friends of the Earth Europe: czas zacząć stopniowo wycofywać się z energii jądrowej (9868)

2011-05-04

Drukuj

W Brukseli 26 kwietnia 2011 r., w 25 rocznicę katastrofy nuklearnej w Czarnobylu, Friends of the Earth Europe zjednoczyli się w solidarności z obywatelami Ukrainy oraz obywatelami krajów sąsiadujących, upamiętniając skutki katastrofy. Członkowie Friends of the Earth Europe również jednoczą się z ludźmi dotkniętymi skutkami tsunami w Japonii, któro wywołało, nadal trwający kryzys jądrowy. W kraju tym dopuszczalny poziom nuklearnego kryzysu został osiągnięty do poziomu maksimum, ten sam poziom był osiągnięty w Czarnobylu1. Scenariusz katastrofy w Czarnobylu jest nadal realny2. Rozwój energii nuklearnej coraz częściej przypomina o zagrożeniu dla ludzkości i planety przez tak tragiczne wydarzenia, jak miały miejsce ostatnio w Japonii. Organizacja Friends of the Earth Europe wzywa europejskie rządy do stopniowego wycofywania się z inwestowania w rozwój energii jądrowej. Wzywa również narodowe autorytety na terenie Ukrainy oraz Japonii do podjęcia działań mających na celu uniknięcie niezmierzonych szkód, mających wpływ na ludzi, środowisko naturalne oraz na lokalne ekosystemy.


Pavlo Khazan, działacz Friends of the Earth Europe, zajmujący się kwestiami energii oraz zmian klimatycznych uważa, że „ludzie na Ukrainie po 25 latach od katastrofy w Czarnobylu wciąż cierpią. Wydarzenia w Japonii uświadamiają, że wypadki w elektrowniach jądrowych na skalę katastrofy w Czarnobylu wciąż mają prawo zaistnieć i powtórzyć się. Bez względu na to jak bardzo będziemy przygotowani, istnieje ryzyko konieczności poniesienia konsekwencji katastrofy nuklearnej przez ludzi i całą planetę. Moja generacja zobaczyła początek zagrożenia nuklearnego, a ja mam nadzieję, że my zobaczymy jego koniec”.

Friends of the Earth Europe wzywają Komisję Europejską, aby w swych działaniach rozpoczęła otwartą drogę, która doprowadzi do końca nuklearnej ery w Europie3. Bezpieczną formą energii są tylko: czysta energia, energia pozyskiwana ze źródeł odnawialnych czy energia, którą zaoszczędzimy poprzez efektywne jej wykorzystywanie.

Magda Stoszkiewicz, dyrektor Friends of the Earth Europe twierdzi, że „dwadzieścia pięć lat po katastrofie w Czarnobylu oraz trwający nadal nuklearny kryzys w Japonii, dowodzi na to, że nie ma bezpiecznej formy energii jądrowej. Europejscy liderzy muszą wyciągnąć wnioski i powoli wycofywać się z energii jądrowej na terenie Europy”.

Energia w przyszłości powinna opierać się na odnawialnych źródłach energii oraz oszczędnym jej wykorzystywaniu.

Europa może zapewnić dostawy energii, zredukować zależność od paliw kopalnych oraz zmniejszyć emisję, bez polegania na niebezpiecznej oraz kosztownej formie energii jaką jest energia jądrowa.

Ruch oporu przeciwko energii jądrowej jak również prawne rozwiązania dotyczące kwestii energetycznych, dynamicznie rozwijają się w Europie. Antynuklearne demonstracje oraz akcje solidarnościowe z ludźmi dotkniętymi skutkami katastrof w Czarnobylu i w Japonii, przemierzają dziś obszar całej Europy. Dwanaście masowych demonstracji wczoraj przeszło przez ulice niemieckie, jednocząc we wspólnym działaniu 120 tysięcy ludzi4. Natomiast ponad 1500 osób zgromadziło się w Brukseli oraz w Belgii.

Przypisy:
1.
www.guardian.co.uk/world/2011/apr/12/japan-nuclear-crisis-chernobyl-severity-level1
2. Dwadzieścia pięć lat po eksplozji elektrowni jądrowej w Czarnobylu, na Ukrainie, z reaktora wciąż wypływają radioaktywne substancje. Co więcej, beton wokoło tarczy w miejscu elektrowni pęka, a tylko urzędnicy mają pozwolenie na zbliżenie się do strefy bezpieczeństwa, na 30 km od reaktora. Miliony ludzi wciąż żyją na obszarach dotkniętych promieniowaniem.
3. Należy zawrzeć moratorium na nowe reaktory oraz zaprzestanie ich eksportu. Najbardziej niebezpieczne reaktory muszą zostać zidentyfikowane w całej Europie, w szczególności biorąc pod uwagę tereny narażone na trzęsienia ziemi, powodzie, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie prądu oraz posiadające przestarzałe konstrukcje reaktorów. Kraje powinny jak najszybciej przygotować plan zamknięcia reaktorów o wysokim ryzyku oraz przygotować plany, które pozwolą zastąpić tę formę energii poprzez rozwój odnawialnych źródeł energii oraz oszczędności w sektorze energetycznym. Traktat EUROATOM powinien uwzględnić stopniowe wycofywanie energii jądrowej jak również zaprzestać finansowania przemysłu jądrowego oraz zapewnić przejrzystość raportów dotyczących bezpieczeństwa jądrowego.
4. 
www.bund.netźródło: Aeris Futuro
www.aeris.eko.org.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej