więcej


Energetyka

Gaz z łupków w Polsce - czekamy na potwierdzone wyniki badań (9170)

2011-04-12

Drukuj
Amerykańska Agencja Informacji Energetycznej szacuje polskie zasoby gazu z łupków. – Wiarygodne dane naukowe będą dostępne po zakończeniu poszukiwań, które trwają na podstawie wydanych przez Ministerstwo Środowiska koncesji – podkreśla dr Henryk Jacek Jezierski, główny geolog kraju, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska. 
Pojawiają się nowe informacje o tym, jakie liczby mogą opisywać potencjał Polski w zakresie wydobycia gazu z łupków. Ostatnie z nich zaprezentowała m.in. Amerykańska Agencja Informacji Energetycznej (EIA). W raporcie na temat szacunkowych zasobów gazu łupkowego na świecie, w tym dla Polski, EIA oszacowała tę wielkość na 5,30 bln m3. Szacunki dla przygotowała firma Advanced Resources, która wcześniej szacowała polskie zasoby gazu łupkowego na 3 bln m3.

Główny geolog kraju komentując te doniesienia powiedział:

– Wciąż pojawiają się kolejne szacunkowe wielkości zasobów gazu z łupków w Polsce. Należy pamiętać, że wciąż są to jedynie szacunki, niepotwierdzone badaniami. Kolejnym krokiem w określeniu wielkości potencjału wydobywczego Polski pod tym kątem będą wyniki prac amerykańskiej służby geologicznej i polskiego Państwowego Instytutu Geologicznego, które zostaną opublikowane prawdopodobnie we wrześniu tego roku. Ale one także będą jedynie przybliżeniem do pełnej wiedzy o polskim potencjale. Pełne i wiarygodne dane będziemy w stanie ogłosić na podstawie przekazanej przez inwestorów dokumentacji geologicznych z realizacji udzielonych koncesji na poszukiwanie, czyli za kilka lat. 

Dotychczas udzielono 85 koncesji, które obejmują poszukiwanie i rozpoznawanie niekonwencjonalnych złóż węglowodorów. 


źródło: Ministerstwo Środowiska
www.mos.gov.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej