więcej


Energetyka

Gdzie po dofinansowanie na kolektory dla firm? (9507)

2011-04-27

Drukuj
img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'Czy przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie na montaż instalacji solarnych? Jeśli tak, to gdzie je znaleźć? Obecnie najpopularniejszy w Polsce program dopłat do kolektorów słonecznych, czyli kredyt z 45% dopłatą na zakup solarów z NFOŚiGW, wyklucza przedsiębiorstwa z grona potencjalnych beneficjentów. 
Niemniej jednak w naszym kraju jest kilka innych źródeł, w których firmy mogą uzyskać preferencyjne finansowanie na instalację kolektorów słonecznych.

Jednym z nich jest uruchomiony niedawno program PolSEFF. Jest to projekt, którego autorem jest Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, a którego celem jest rozwijanie projektów związanych ze zwiększaniem efektywności energetycznej i stosowaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.

Na projekt ten EBOiR przeznaczy w sumie 150 mln euro, które zostaną przekazane współpracującym z nim bankom: Millenium, BGŻ i BNP Paribas, a te będą przyznawać firmom preferencyjne kredyty w maksymalnej wysokości 1 mln euro w przypadku pojedynczego projektu – m.in. na montaż kolektorów słonecznych.

Co więcej, po zrealizowaniu tego rodzaju projektu i zatwierdzeniu go przez przedstawiciela projektu, przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o zwrot części kosztów. Jednak warunkiem jest, aby instalacja produkowała co najmniej 10 kWh energii rocznie na każde zainwestowane w nią euro.

Refundacja kosztów z EBOiR może wynieść 10%, a gdy instalacja solarna będzie generować co najmniej 13,3 kWhc/rok na zainwestowane 1 euro, wówczas zwrot kosztów może być nawet 15-procentowy.

Poza tym, przedsiębiorcy, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na montaż kolektorów, mogą skorzystać z dotacji unijnych. Obecnie nie prowadzone są jednak nabory wniosków na ten cel na szczeblu centralnym, jednak firmy chętne do zamontowania kolektorów mogą sprawdzić, jakie konkursy na unijne dotacje będą organizowane na poziomie danego województwa - w poszczególnych Regionalnych Programach Operacyjnych.

Oprócz Unii Eurpoejskiej, środki na inwestycje w odnawialnej źródła energii będą uruchomione w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W tym wypadku ustalono już budżet na lata 2009-2014, a spora jego część zostanie przeznaczona właśnie na ekologiczne i energoszczędne inwestycje.

Kryteria wyboru projektów w ramach Funduszy Norweskich to m.in. uzyskanie wymiernego efektu ekologicznego, a także wartość projektu mieszcząca się w przedziale 250 tys. € – 2 mln €. W przypadku projektów polegających na budowie instalacji solarnej dodatkowym warunkiem jest minimalna powierzchnia kolektorów na poziomie 100 m2.

Kolejnym źródłem finansowania montażu instalacji solarnych dla przedsiębiorstw mogą być preferencyjne kredyty w Banku Ochrony Środowiska (wśród produktów BOŚ na ten cel są m.in. Kredyt z Dobrą Energią, Kredyt EKOodnowa czy Kredyt z Klimatem) oraz Bank Gospodarstwa Krajowego, który oferuje tzw. Premię Termomodernizacyjną, w ramach której można otrzymać dofinansowanie w wysokości 20% kosztów kwalifikowanych inwestycji. 


źródło: heliosfera.pl, fot. www.sxc.hu
www.heliosfera.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej