więcej


Energetyka

Inwestycje w kopalni doświadczalnej "Barbara" (9821)

2011-01-22

Drukuj
Blisko pół kilometra nowych podziemnych wyrobisk powstaje w kopalni doświadczalnej "Barbara" w Mikołowie, należącej do Głównego Instytutu Górnictwa (GIG). Chodniki będą służyć eksperymentom i badaniom w zakresie nowych technologii węglowych.  
Rozbudowa jedynej w Europie doświadczalnej kopalni to część wartego ponad 160 mln zł projektu, w ramach którego na Śląsku powstaje Centrum Czystych Technologii Węglowych. Przedsięwzięcie realizują wspólnie GIG oraz Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu.

"W sumie zyskamy 493 metry nowych chodników. Pierwsze z nich są już gotowe, choć nie mają jeszcze pełnej potrzebnej infrastruktury. Koszt samego tylko drążenia chodników to ok. 7-8 mln zł" – powiedział PAP dyrektor kopalni, doc. Krzysztof Cybulski.

Chodniki zostaną wyposażone w niezbędne instalacje oraz oprzyrządowanie, m.in. wentylatory. W ocenie dyrektora, inwestycja stwarza nowe możliwości prowadzenia podziemnych doświadczeń, np. w zakresie zgazowania węgla (takie próby z sukcesem podjęto już w "Barbarze"), ale także innych technologii.

W kopalni doświadczalnej "Barbara" badane są m.in. właściwości poszczególnych gatunków węgla, a także zagadnienia związane z metanem i pyłem węglowym. Przeprowadzone są kontrolowane wybuchy pyłu oraz zapłony metanu. W kopalni ma także powstać nowatorska w skali międzynarodowej instalacja doświadczalna, służąca opracowaniu technologii zgazowania węgla i biomasy dla zastosowań przemysłowych.

Oprócz inwestycji w "Barbarze" trwają również inne przedsięwzięcia, które złożą się na Centrum Czystych Technologii Węglowych. W Katowicach wkrótce gotowe będzie nowe, wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt, laboratorium radiometryczne GIG; stoi już także konstrukcja nowego budynku Instytutu, gdzie znajdą się inne nowoczesne laboratoria.

12 stycznia w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu ruszyło natomiast Centrum Symulacji Procesowych, gdzie przygotowywane i analizowane będą eksperymentalne procesy zgazowania węgla na powierzchni. Centrum kosztowało ok. 4 mln zł – to niespełna dziesiąta część z ok. 45 mln zł łącznych nakładów, jakie będą poniesione w Zabrzu w ramach tego projektu.

W zabrzańskim instytucie prowadzone będą badania nad zgazowaniem węgla w instalacjach zlokalizowanych na powierzchni (podziemnym zgazowaniem zajmuje się GIG), na potrzeby przemysłu i energetyki. Prowadzone będą eksperymenty w zakresie technologii spalania w tlenie (oxyspalania) oraz wykorzystywania dwutlenku węgla w procesach zgazowania.

Budowane kosztem prawie 162 mln zł (45 mln euro) Centrum Czystych Technologii Węglowych to największy projekt inwestycyjny w zakresie infrastruktury badawczej w regionie, finansowany głównie ze środków unijnych. Ma to być wiodący europejski ośrodek badawczy, gdzie będą rozwijane i opracowywane nowe procesy i technologie z obszaru czystych technologii węglowych. Centrum ma współpracować z naukowcami z wielu krajów świata. Będzie też kształcić kadry naukowe z innych ośrodków, studentów oraz przedstawicieli przemysłu.

Naukowcy podkreślają, że rozwój czystych technologii węglowych będzie kluczowy dla korzystania z węgla w przyszłości. Chodzi o to, by jego spalanie nie powodowało emisji szkodzącego klimatowi dwutlenku węgla i nie pozostawiało odpadów. Węgiel powinien być też przetwarzany z większą sprawnością, na większą gamę produktów finalnych, w tym na gaz i paliwa ciekłe.


źródło: PAP – Nauka w Polsce
www.naukawpolsce.pap.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej