więcej


Energetyka

Inwestycje w odnawialne źródła energii wyzwaniem dla polskich inwestorów (9618)

2010-11-02

Drukuj
Odnawialne Źródła Energii (OZE) stają się coraz popularniejsze i są znacznie częściej wykorzystywane. Ich zasoby odnawiają się w naturalnych procesach i nie wyczerpują się, co odróżnia je od źródeł konwencjonalnych Jednakże, prowadzenie inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii wciąż przysparza polskim inwestorom i wykonawcom wiele pytań w aspekcie prawnym, administracyjnym i ekonomicznym. Problemy, jakie napotykają inwestorzy pojawiają się na każdym etapie planowania, przygotowania i realizacji inwestycji w sektorze OZE. 
Kluczowym elementem w budowaniu ogólnopolskiej koalicji na rzecz wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych jest stałe doskonalenie rozwiązań systemowych oraz prawnych, które będą kierunkowskazem w procesie planowania, przygotowania i realizacji inwestycji w tym sektorze energetyki.

Z odpowiedzią na te najbardziej nurtujące pytania i próbą rozwiązania problemów inwestycyjnych zmierzyli się specjaliści i inwestorzy rynku OZE, podczas I edycji Konferencji Inwestycje w Odnawialne Źródła Energii-praktyczne metody przygotowania i realizacji inwestycji. Konferencja odbyła się 20 października 2010 roku, w Hotelu Marriott w Warszawie. Spotkanie dedykowane było wszystkim podmiotom, które przygotowują i realizują inwestycje w sektorze Odnawialnych Źródeł Energii. W wydarzeniu uczestniczyło 70 osób, pośród których znaleźli się przedsiębiorcy inwestujący lub planujący rozpoczęcie inwestycji w OZE, a także pracownicy działów prawnych, finansowych, energetycznych, inwestycji, ochrony środowiska, strategii i rozwoju oraz przedstawiciele samorządów i kancelarii prawnych obsługujących sektor energetyczny.
 
Patronat honorowy nad projektem objęły Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska oraz Krajowa Izba Gospodarcza.

Główne założenie Konferencji stanowiła wymiana opinii na temat praktycznych metod przygotowania i realizacji inwestycji w OZE. Podczas spotkania, uczestnicy mieli możliwość dowiedzieć się, jak ze ścieżką procesu inwestycyjnego poradziły sobie inne firmy. W trakcie Konferencji przedstawiona została specyfika projektów inwestycyjnych w sektorze OZE, oraz struktura finansowania tego typu inwestycji. Uczestnicy zyskali wiedzę na temat przyjmowania poprawnych założeń do harmonogramowania i budżetowania, poznali założenia przyjmowane do projektów w sektorze OZE, a także dowiedzieli się jak właściwie szacować zasoby energetyczne potencjalnego terenu pod inwestycję, uznawać zasadność realizowanego projektu oraz identyfikować zagrożenia występujące w projektach.

Do współpracy przy Konferencji Inwestycje w Odnawialne Źródła Energii – praktyczne metody przygotowania i realizacji inwestycji, organizatorom udało się zaprosić ekspertów praktyków, którzy w trakcie spotkania podzielili się z uczestnikami swoją wiedzą i doświadczeniem. Warto podkreślić, iż podczas jednego dnia Konferencji, prelekcje wygłosiło kilkunastu kluczowych przedstawicieli branży.

Konferencję podzielono na kilka paneli tematycznych, podczas których głos zabrali specjaliści z danej dziedziny.

W tajniki związane z planami ewaluacji rynku odnawialnych źródeł energii w Polsce, wprowadzał uczestników Maciej Stryjecki, Prezes Zarządu Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej oraz Łukasz Jaworski z Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwa Gospodarki.

Maciej Stryjecki przedstawił perspektywy rozwoju rynku OZE w Polsce do roku 2020, w tym m.in. cele Dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promocji wykorzystania energii z OZE, potencjał techniczny OZE w Polsce, a także które OZE warto wykorzystać oraz jak kształtują się szanse i bariery w wykorzystaniu poszczególnych źródeł odnawialnych.

Łukasz Jaworski natomiast scharakteryzował działanie 9.4 PO Infrastruktura i Środowisko „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych” ukazując uczestnikom konferencji jaki jest stan realizacji i istotne doświadczenia z procesu wdrażania.
 
Uczestnicy dowiedzieli się, jakie zadania wyznaczono dla Polski w zakresie odnawialnych źródeł energii na najbliższe lata, a są to m.in. przyjęcie Krajowego Planu Działań wskazującego konkurencyjność polskiego rynku OZE, wdrożenie ustawy o OZE ustanawiającej efektywne narzędzia wdrażania KPD, udrożnienie systemu przyłączania do KSE i rozwój infrastruktury przyłączeniowej, także wsparcia dotacyjnego inwestycji OZE.

Podczas panelu obejmującego zagadnienia prawne z obszaru inwestycji w OZE, wystąpili przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz kluczowych dla rynku OZE w Polsce kancelarii prawnych.


Konferencja "Inwestycje w Odnawialne Źródła Energii. Praktyczne metody przygotowania i realizacji inwestycji", 20.10.2010, hotel Marriot, Warszawa, fot. onPRomotion

O problemach w procedurze ocen oddziaływania na środowisko w kontekście OZE opowiedział Marcin Rejmer, specjalista w Departamencie Ocen Oddziaływania na Środowisko Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, natomiast na pytania uczestników odpowiedzi udzielał Andrzej Dziura, zastępca dyrektora Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko. Dyskusja z przedstawicielami tego podmiotu wzbudziła bardzo duże zainteresowanie wśród uczestników Konferencji.

Prelekcje na temat przygotowania i realizacji inwestycji w OZE w oparciu o istniejący porządek prawny oraz na temat realizacji inwestycji w OZE zgodnie z wymogami ochrony środowiska wygłosiły Agnieszka Mieczkowska i Magdalena Woźniak, Radcy Prawni z kancelarii Skoczyoski Wachowiak Strykowski Kancelaria Prawna sp.k.
 
Zakres praktycznych aspektów przyłączenia OZE do sieci operatora systemu przesyłowego, a w szczególności podstawy prawne – wspólnotowe, obowiązek zakupu energii i przyłączenia do sieci oraz procedurę przyłączenia scharakteryzował Robert Mikulski, Partner Zarządzający Kancelarii Radców Prawnych Stopczyk&Mikulski sp. k.

Kamil Jankielewicz, Radca Prawny z Allen&Overy, A. Pędzich sp. k. podzielił się z uczestnikami spotkania wiedzą, na temat prawnych aspektów obrotu świadectwami pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych, natomiast dr Grzegorz J. Wąsiewski z White & Case W. Daniłowicz, W. Jurcewicz i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp. k. wprowadził uczestników w zagadnienie związane z wybranymi problemami prawnymi dotyczącymi umów o przyłączenie OZE do sieci elektroenergetycznej.

W części konferencji, która dotyczyła ekonomicznych aspektów inwestycji w OZE, wystąpili specjaliści, którzy na co dzień mierzą się z praktycznymi barierami jakie na swojej drodze napotykają inwestorzy.

Wojciech Nawrocki, Ekspert ds. Ochrony Środowiska, Członek Zarządu METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o., przedstawił możliwości dofinansowania dla Odnawialnych Źródeł Energii, przy wykorzystaniu wielu rozwiązań dostępnych na naszym rynku.

Jak inwestować z energią, czyli jak sfinansować elektrownię wiatrową, a w tym cel i zakres finansowania, założenia projektowe, cechy produktu, parametry wejścia oraz przepływy pieniężne do momentu zbudowania kaucji zaprezentował Adam Jaworski, dyrektor Biura ds. Finansowania Odnawialnych Źródeł Energii z Getin Noble Bank S.A.
 
Analizę problemów podczas podejmowania decyzji przy budowie farm wiatrowych w Polsce scharakteryzował Michał Prażyński, Country Manager z Iberdrola Renewables Polska Sp. z o.o.

Kwestię dotyczącą opłacalności inwestycji w OZE przeanalizował Włodzimierz Pomierny, ekspert ds. Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej z Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o., natomiast aspekt opłacalności inwestycji pod względem określenia wielkości biogazowi zaprezentował Andrzej Koniecko, Prezes Zarządu Warmińsko–Mazurskiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. w Olsztynie.

Ostatnim panelem podczas Konferencji, który przedstawiał konkretne studium przypadku, była prelekcja Katarzyny Janczur, Koordynatora Projektów Biogazowych z Aufwind Schmack Nowa Energia Sp.z o.o., która scharakteryzowała cały proces budowy, od projektu do realizacji elektrowni biogazowej z wykorzystaniem odpadów roślinnych, na przykładzie Elektrowni Biogazowej Liszkowo.
 
Konferencję poprowadził Rafał Pesta, Koordynator projektów w sektorze Odnawialnych Źródeł Energii, ekspert onPRomotion Public Relations.

Konferencja Inwestycje w Odnawialne Źródła Energii zainaugurowała cykl projektów związanych z procesem inwestycyjnym w OZE. Kolejna edycja tego wydarzenia odbędzie się w październiku 2011 roku.

źródło: onPRomotion 

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej