więcej


Energetyka

Kluczowa rola innowacji we francuskim planie zrównoważonego rozwoju (9217)

2010-11-09

Drukuj
Ekoinnowacje są kluczowym elementem francuskiej strategii zrównoważonego rozwoju na lata 2010-13, przygotowanej w lipcu przez rządową komisję pod przewodnictwem ministra środowiska, Jean-Louis Borloo.
Zawarte w niej propozycje zakładają wspólną architekturę zarówno dla podmiotów publicznych, jak i prywatnych. Nowa strategia wymienia blisko 50 celów w dziewięciu dziedzinach, w tym zrównoważonej konsumpcji i produkcji, zmian klimatycznych i energii, transportu, różnorodności biologicznej oraz zrównoważonego wykorzystania zasobów.

Strategia łączy takie zagadnienia, jak pakiety energetyczny oraz klimatyczny, zrównoważona konsumpcja, przepisy dotyczące produkcji, ramową dyrektywę w sprawie odpadów oraz program „Grenelle 2”. Wiele celów zapożyczonych jest właśnie z tych inicjatyw.

Francja dostrzega ważną rolę, jaką odgrywają czytelne oznaczenia przyjaznych środowisku produktów w kształtowaniu świadomości konsumentów i zamierza do roku 2012 podwoić sprzedaż tak oznaczonych towarów. Ich produkcja i sprzedaż musi być ponadto premiowana poprzez redukcję stawki podatku VAT, rozszerzony system nagradzania najlepszych a wskazywania najgorszych produktów oraz preferencję w przetargach publicznych.

Kluczowa rola innowacji

Innowacje odgrywają kluczową rolę w opracowaniu nowego modelu gospodarki. Według strategii, nowe przepisy powinny być wdrożone w każdej z dziedzin, takich jak energetyka odnawialna, sektor chemiczny, biopaliwa oraz przechwytywanie i składowanie CO2. Ponadto, projekty demonstracyjne powinny otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe.

Francja zamierza przeznaczyć w latach 2010–2012 dodatkowy miliard euro na badania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Poziom inwestycji powinien być stopniowo zwiększany tak, aby docelowo osiągnąć poziom środków przeznaczanych na badania energii jądrowej.

W dziedzinie transportu, jednego z głównych źródeł emisji gazów cieplarnianych, strategia wzywa do innowacji w logistyce transportu w obszarach miejskich. Środkiem na zmniejszenie ruchu mają być m.in. telekonferencje oraz innowacje w sektorze usług transportowych, takich jak sprzedaż biletów bądź wynajem pojazdów.

Śledzenie zmian

Nowa strategia proponuje wprowadzenie 19 wskaźników umożliwiających śledzenie postępów wdrażania zrównoważonego planu. Niektóre spośród nich są innowacyjne, jak choćby uwzględnienie emisji pochodzących z importu, całkowitego śladu węglowego Francji, inne są już dobrze znane badaczom, jak np. całkowita krajowa emisja gazów cieplarnianych. Od 2011 roku dane te będą dostępne publicznie. Druga, bardziej szczegółowa grupa wskaźników zawiera m.in. śledzenie procesów recyklingu, poziomu zatrudnienia w działalności ekologicznej oraz barometr świadomości ekologicznej gospodarstw domowych.

Zdaniem francuskiego ministra środowiska strategia ta jest jedną z najobszerniejszych w Europie. Osiągnięcia poprzedniej strategii może napawać optymizmem: 87% z działań zaplanowanych do przeprowadzenia w latach 2003-2008 zostało już wykonane. Podmioty publiczne osiągnęły nawet jeszcze wyższy wskaźnik (93%) w zakresie w realizacji badań naukowych i promowania innowacji poprzez zamówienia publiczne biorące pod uwagę kryteria społeczne i środowiskowe. Zmiany w kryteriach przetargowych w zamówieniach publicznych zostały wprowadzone już w marcu 2007 roku.

Więcej informacji:
Komunikat francuskiego ministerstwa środowiska:
www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=17670
Nowa strategia na lata 2010-2013:
www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SNDD-3.pdf
Wskaźniki wspierające 2010-2013:
www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/RepIDDc.pdf
Raport wdrożeniowy za lata 2003-2008:
www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/spipwwwmedad/pdf/LPS-Bilan_SNDD-Vfinale002_cle2a3dc9.pdf

źródło:© Unia Europejska, 1995-2010
ec.europa.eu
tłum. ChronmyKlimat.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej