więcej


Energetyka

Komisja Europejska wzmacnia regionalną współpracę energetyczną (9205)

2010-12-31

Drukuj
Komisja Europejska zaprezentowała nowy scenariusz regionalnej współpracy energetycznej między krajami Unii Europejskiej. W dokumencie „Przyszła rola Inicjatyw Regionalnych” Komisja proponuje scenariusz działań regionalnych, który przyczyni się do bardziej efektywnej integracji rynku energii w Europie. 
Bezpiecznie zintegrowani do 2015

W dokumencie KE za główne cele Inicjatyw Regionalnych uznano m.in.: przyspieszenie implementacji 2-go i 3-go pakietu energetycznego - w tym również kodeksów sieciowych - oraz zapewnianie konkurencyjności rynku energii poprzez wdrożenie mechanizmu market coupling (łączenie rynków krajowych w jeden zintegrowany system) już do roku 2015.

Komisja Europejska wskazuje też, że Inicjatywy Regionalne powinny efektywnie realizować projekty pilotażowe, które pozwolą na zbadanie innowacyjnych rozwiązań i ułatwią ich późniejsze wdrożenie w skali całej UE.

Zadaniem Inicjatyw Regionalnych jest także rozpoznawanie regionalnych priorytetów z zakresu infrastruktury energetycznej oraz koordynowanie inwestycji transgranicznych, co zapewni bezpieczeństwo dostaw i pomoże krajom członkowskim poradzić sobie z ewentualnym kryzysem gazowym. Warto zwrócić uwagę na wyraźnie obecne w dokumencie KE rozwój energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Dwa razy Polska. Zmiany w strukturze rynków regionalnych

W trosce o efektowność pracy IR Komisja zaproponowała przekształcenie dotychczasowej struktury regionalnych rynków gazu. Zmiany polegają na włączeniu Włoch do grona krajów zrzeszonych w Rynku Południowym oraz na podziale obecnego Rynku Południowego/Południowo-Wschodniego na trzy nowe regiony:
 
I. Rynek Środkowo-Południowy, w skład którego wejdą: Włochy, Austria, Słowacja, Słowenia, Węgry, Rumunia, Bułgaria oraz Grecja;
II. Rynek Środkowo-Wschodni, w którym uczestniczyć będą Niemcy, Polska, Czechy, Słowacja i Austria oraz
III. Rynek Krajów Bałtyckich (BEMIP), w strukturze którego znajdą się Szwecja, Finlandia, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Niemcy oraz Dania.
Funkcję monitorującą i koordynującą pracami grup regionalnych powinna, zdaniem Komisji, wypełniać Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER).
 
Komisja Europejska zaprasza przedstawicieli regulatorów, operatorów systemów przesyłowych oraz innych interesariuszy do zgłaszania uwag i opinii na temat opublikowanego dokumentu. Proces konsultacji potrwa do 15 lutego 2011 roku. Uwagi można zgłaszać poprzez stronę KE: ec.europa.eu/energy/gas_electricity/consultations/20110215_regional_initiatives_en.htm

Więcej informacji na temat dokumentu można znaleźć na stronie Komisji.
 
***

Powołane do życia w 2006 roku, Inicjatywy Regionalne są wspólnym przedsięwzięciem Komisji Europejskiej oraz Grupy Europejskich Regulatorów Energii Elektrycznej i Gazu (ERGEG), mającym na celu stworzenie jednego wewnętrznego rynku energii w UE. Obecnie Inicjatywy obejmują 7 regionalnych rynków energii elektrycznej oraz 3 rynki gazu. Polska jest członkiem Rynku Północnego, Środkowo-wschodniego (energia elektryczna) oraz Rynku Południowego/Południowo-wschodniego (gaz). 
 

źródło: Urząd Regulacji Energetyki
www.ure.gov.pl  

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej