więcej


Energetyka

Konkurs dla dziennikarzy "Media z klimatem" (12879)

2011-07-05

Drukuj

Dobiega końca III edycja konkursu dla dziennikarzy "Media z klimatem" na najlepszy materiał o zmianach i ochronie klimatu. Zgłoszenia przyjmowane będą do 17 października 2011 r.

Organizatorem konkursu jest Koalicja Klimatyczna reprezentowana przez Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, organizację prowadzącą Sekretariat Koalicji Klimatycznej, z siedzibą w Warszawie (ul. Mazowiecka 11/16, 00-052 Warszawa). Partnerami konkursu są WWF Polska oraz Isover. Konkurs objęty jest patronatem medialnym Klubu Publicystów Ochrony Środowiska „EKOS" i portalu Chronmyklimat.pl prowadzonego przez Instytut na rzecz Ekorozwoju.

 

Tematem konkursu są zmiany klimatyczne i ochrona klimatu. Zgłaszane prace powinny:

a. przedstawiać problematykę zmian klimatu, opisywać najnowsze doniesienia naukowe oraz sposoby ograniczania negatywnego wpływu człowieka na klimat i adaptacji do tych skutków zmian klimatu, których już nie da się uniknąć; mogą przy tym dotyczyć poziomu krajowego, regionalnego i lokalnego;

b. lub informować o przebiegu międzynarodowych negocjacji klimatycznych prowadzonych na poziomie unijnym i w ramach Ramowej Konwencji ONZ w sprawie Zmian Klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu Polskiej Prezydencji Rady Unii Europejskiej na stanowisko Unii w negocjacjach;

c. lub przedstawiać możliwości indywidualnego zaangażowania w ochronę klimatu, np. poprzez oszczędność energii, jako jedno z najtańszych rozwiązań służących ograniczeniu zmian klimatycznych, a także działania społeczeństwa obywatelskiego i władz samorządowych w obszarze efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii;

d. lub dotyczyć zmian w prawodawstwie UE (np. Recast Energy Performance Building Directive) i problematyki poprawnego i terminowego jej wdrożenia w Polsce jako narzędzia do zmniejszania emisji CO2;

e. lub promować pojęcie budynku zero- i niskoenergetycznego oraz rozwiązania techniczne pozwalające na minimalizację zużycia energii w budynkach i zapewnienie w nich komfortu cieplnego, a także prezentować znaczenie stosowania takich rozwiązań i wskazywać, co należy zrobić, aby budynków zero- i niskoenergetycznych w Polsce było więcej.

 

Uczestnik konkursu może zgłosić maksimum trzy materiały, opublikowane w prasie drukowanej, profesjonalnych internetowych serwisach informacyjnych, radiu lub telewizji w okresie od dnia 1 stycznia 2011 do dnia 14 października 2011. W konkursie nie mogą brać udziału materiały, których pierwsza publikacja miała miejsce przed 1 stycznia 2011 oraz materiały, które nie zostały opublikowane lub wyemitowane do 14 października 2011.

Materiały mogą być zgłaszane do dnia 17 października 2011 za pośrednictwem poczty, osobiście (Sekretariat Koalicji Klimatycznej, Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, ul. Mazowiecka 16/11, 00-052 Warszawa) lub drogą mailową na adres m.szymanek@koalicjaklimatyczna.org oraz na adres pkeom.org@gmail.com.

 

Do pobrania:
 
Więcej informacji:
 

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej