więcej


Energetyka

MEW S.A.: rządowy cel udziału energii elektrycznej z OZE to dla nas dobra wiadomość (9516)

2011-04-18

Drukuj
Zdaniem zarządu MEW S.A. cele sformułowane w raporcie Rady Ministrów dotyczące udziału energii elektrycznej wytwarzanej z jej odnawialnych źródeł (OZE) stanowią stabilny system wsparcia dla producentów czystej energii, gwarantując tym samym bezpieczeństwo inwestycyjne.  
– Fakt, że udział zielonej energii w jej całkowitym zużyciu będzie systematycznie rósł z 8,85 proc. w 2011 r. przez 13 proc. w 2015 r. do 16,78 proc. w 2019 r. stwarza sprzyjające warunki dla rozwoju MEW S.A. Szeroki wachlarz udogodnień m.in. w postaci zwolnienia energii wytworzonej z OZE z akcyzy, wsparcia z funduszy unijnych oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, czy systemu zielonych certyfikatów, który nadal będzie obowiązywał sprawia, że budowa elektrowni wodnych jest inwestycją bezpieczną i przewidywalną. Ponadto w dalszym ciągu zakłady energetyczne będą miały obowiązek zakupu czystej energii po cenie ustalonej przez Urząd Regulacji Energetyki – komentuje Marcin Markiewicz, przewodniczący rady nadzorczej MEW S.A.

Przedsiębiorstwa energetyczne wytwarzające energię elektryczną z OZE o mocy poniżej 5 MW, a do takich należy MEW S.A., zostały zwolnione z opłat za udzielenie koncesji oraz związanych z uzyskaniem i rejestracją świadectw pochodzenia. Oprócz wsparcia rozwoju sektora energetyki odnawialnej, celem resortu gospodarki jest również zachęcenie przedsiębiorców do wykorzystywania OZE, stąd 50-procentowa obniżka kosztów przyłączenia do sieci źródeł odnawialnych.

– Z niecierpliwością czekamy na zapowiadaną przez rząd ustawę o energii ze źródeł odnawialnych oraz regulacje, które mają ułatwiać wytwórcom zielonej energii dostęp do sieci. Działania podejmowane przez ministerstwo oznaczają, że wytwarzanie ekologicznej energii, w tym budowa małych elektrowni wodnych, będzie jeszcze bardziej wspomagana przez ustawodawców – podkreśla Marcin Markiewicz, przewodniczący rady nadzorczej MEW S.A.

Przypomnijmy, że już w pierwszym półroczy b.r. spółka przekaże do użytkowania elektrownię derywacyjną w Cieszynie. Inwestycja ta znajduje się obecnie w końcowej fazie realizacji. Ponadto MEW S.A. prowadzi sześć innych projektów, w tym: 0,25 MW w województwie podkarpackim, 0,25 MW w podlaskim, 6 MW w małopolskim, 0,15 MW w lubelskim, 0,12 MW na terenie Wielkopolski oraz 2 MW na Dolnym Śląsku.


źródło: MEW S.A.
www.mewsa.pl  
 

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej