więcej


Energetyka

MG wydłuża konsultacje Prognozy Oddziaływania na Środowisko projektu PPEJ (9900)

2011-01-26

Drukuj
W związku z licznymi prośbami o wydłużenie czasu na składanie wniosków do Prognozy Oddziaływania na Środowisko projektu Programu polskiej energetyki jądrowej (PPEJ) oraz rozpoczynającym się wkrótce procesem uzgodnień transgranicznych Prognozy, przedłużono termin zgłaszania uwag do 31 marca 2011 roku. 
Proces sporządzania Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko projektuProgramu polskiej energetyki jądrowej resort gospodarki rozpoczął 30 grudnia 2010 r., działając zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 ze zm.).

Prognoza Oddziaływania na Środowisko projektu Programu polskiej energetyki jądrowej jest dostępna na stronach Biuletynu Informacji Publicznej MG: 
bip.mg.gov.pl/node/12331

Uwagi i wnioski jej dotyczące można nadsyłać na adres: ocenappej@mg.gov.pl 


źródło: Ministerstwo Gospodarki
www.mg.gov.pl  

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej