więcej


Energetyka

Minister Gospodarki podpisał rozporządzenie dotyczące działania 9.6 (9597)

2010-12-29

Drukuj
W dniu 9 grudnia 2010 r. Minister Gospodarki podpisał rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub przebudowy sieci elektroenergetycznych oraz przyłączy umożliwiających przyłączanie jednostek wytwórczych energii z odnawialnych źródeł energii do systemu elektroenergetycznego oraz przesył energii z odnawialnych źródeł energii. 
Rozporządzenie to stanowi program pomocowy, w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.). Dotyczy ono Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet nr IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, a jego realizacja będzie dofinansowana ze środków Funduszu Spójności (37,59 mln euro).

W ramach działania 9.6 wspierane będą inwestycje w obszarze przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej w zakresie niezbędnym do umożliwienia dostarczenia do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. Projekty powinny być w pełni dedykowane przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE. W ramach działania przewiduje się również wsparcie dla budowy i przebudowy przyłączy jednostek wytwórczych energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Zamierzonym efektem działania ma być zniesienie istotnej bariery dla rozwoju energetyki odnawialnej, jaką jest brak dostatecznie rozwiniętych sieci przesyłowych i dystrybucyjnych na obszarach, gdzie budowane są jednostki wytwarzania energii elektrycznej z OZE oraz dostosowanie możliwości sieci elektroenergetycznej do przewidywanego wzrostu wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Rozporządzenie zostało przekazane do Rządowego Centrum Legislacji z wnioskiem o publikację w Dzienniku Ustaw.


źródło: Ministerstwo Gospodarki
www.mg.gov.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej