więcej


Energetyka

Nie stać nas na marnotrawienie energii i surowców – nieformalne posiedzenie Rady UE ds. Konkurencyjności (13011)

2011-08-03

Drukuj

Ministrowie odpowiedzialni za przemysł i rynek wewnętrzny państw członkowskich UE pod przewodnictwem wicepremiera i ministra gospodarki Waldemara Pawlaka, z udziałem Komisarza UE ds. przemysłu i przedsiębiorstw Antonio Tajani oraz ministra środowiska Andrzeja Kraszewskiego dyskutowali 22 lipca 2011 r. w Sopocie, jak pogodzić rozwój gospodarczy UE z zachowaniem dobrej pozycji konkurencyjnej unijnej gospodarki oraz z wymogami zrównoważonego rozwoju.

Uczestnicy dyskutowali w pięciu sesjach plenarnych, zwanych biegami ("gears") pod hasłem przewodnim "On the road again". Istotnym elementem dyskusji był także kontekst efektywnego wykorzystania zasobów, który jest jednym ze środowiskowych priorytetów polskiej prezydencji i był omawiany na nieformalnym spotkaniu ministrów środowiska w ubiegłym tygodniu także w Sopocie.

Efektywne wykorzystanie zasobów oznacza wprowadzenie działań skoncentrowanych na ograniczaniu strat w przepływach materiałów i energii w tzw. obiegach zamkniętych zarówno w przemyśle, jak też na poziomie gospodarstw domowych. Obecnie funkcjonujące modele produkcji i konsumpcji mają negatywny wpływ na środowisko naturalne, tym samym na zdrowie i życie człowieka. Dlatego istotne są działania promujące zwiększenie długości cyklu życia produktów, umożliwienie ponownego użycia elementów, łatwiejszy odzysk, w tym recykling materiałów i surowców oraz minimalizację składowania odpadów bezużytecznych. Kluczem do sukcesu w tej dziedzinie będzie ścisła współpraca z przemysłem.

W dyskusji wskazano, że ostatni kryzys obnażył słabości strukturalne zarówno europejskiej, jak i światowej gospodarki. Przezwyciężając trudności należy działać wspólnie i ponadsektorowo. Przyszła gospodarka UE powinna stać się bardziej inteligentna i zrównoważona, mniej uzależniona od zużycia kopalin, a bardziej efektywna zasobowo, a tym samym mniej uciążliwa dla środowiska i konkurencyjna.

Bardzo się cieszę, że na spotkaniu ministrów zajmujących się przemysłem tak często pojawiały się wątki środowiskowe. Wraca mi nadzieja na to, że zasadę ekorozwoju da się praktycznie wdrożyć w życie, zwiększając przy tym innowacyjność i konkurencyjność europejskiej gospodarki. Tę "zieloną" gospodarkę można budować tylko w trójkącie "politycy – przemysł – społeczeństwo" – powiedział po zakończeniu spotkania Minister Andrzej Kraszewski.

Wyniki debaty w trakcie nieformalnego posiedzenia ministrów będą stanowiły wstęp do formalnej dyskusji i wypracowania Konkluzji Rady, które polska prezydencja planuje przyjąć podczas wrześniowego posiedzenia Rady ds. Konkurencyjności w Brukseli.

 

źródło: Ministerstwo Gospodarki
www.mg.gov.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej