więcej


Energetyka

Nowa linia kredytowa "Dom energooszczędny" (9387)

2011-04-15

Drukuj
Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wyraziła zgodę na uruchomienie pilotażowej bankowej linii kredytowej o nazwie „Dom energooszczędny" przeznaczoną na kredyty związane z budową obiektów o małym zapotrzebowaniu na energię cieplną.  
Środki Funduszu w wysokości do 2 milionów udostępnione zostaną wyłonionemu w przetargu bankowi na sfinansowanie niskooprocentowanych kredytów związanych z realizacją energooszczędnych obiektów, a także instalacji i urządzeń technologicznych służących budowie domów, których wskaźnik zapotrzebowania na energię końcową będzie niższy od 60 kilowatogodzin na metr kwadratowy rocznie.

Ubiegać się o te środki mogą osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność gospodarczą. Kredytowanie wyniesie do 90 proc. dla zakupu i montażu urządzeń niekonwencjonalnych: źródeł ciepła(pompy ciepła, kolektory słoneczne), wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, wymiennika gruntowego, a także – w zmiennej wysokości - dla instalacji ogrzewania, materiałów izolacyjnych ścian, stropów, dachów, posadzek oraz stolarki okiennej i drzwiowej.

Maksymalny kredyt na te cele może wynosić do 200 tys. zł. Oprocentowanie – do 0,6 stopy redyskonta weksli lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym. Okres spłaty nie może być dłuższy niż 7 lat od daty zakończenia zadania, a karencja nie przekraczać 12 miesięcy. Przedsięwzięcie jednak powinno zostać zrealizowane do 18 miesięcy od daty postawienia kredytu do dyspozycji.

Przeznaczenie środków WFOŚiGW w Katowicach na wsparcie budowy tego rodzaju obiektów w naszym regionie, służyć będzie uzyskaniu korzyści środowiskowych wynikających z ograniczenia zużycia energii, znacznemu ograniczeniu kosztów dla użytkowników oraz utrzymaniu wysokich standardów warunków życia i ochrony środowiska naturalnego. Już teraz duże zainteresowanie w tej sprawie wykazują samorządowcy, wspólnoty mieszkaniowe oraz indywidualne osoby zamierzające budować swój dom. Kredyty na ten cel w ramach linii kredytowej „Dom energooszczędny” udzielane będą od dnia zawarcia umowy z wybranym bankiem do 31 grudnia 2012 roku.


źródło: www.komunalny.pl 
 

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej