więcej


Energetyka

Obszary składowania CO2 - ruszył nowy projekt (9820)

2011-02-07

Drukuj
17 i 18 stycznia 2011 r., w siedzibie IFP Energies nouvelles w Paryżu odbyło się spotkanie z okazji otwarcia europejskiego projektu SiteChar (7 PR) poświęconego poprawie charakterystyki obszarów podziemnego składowania CO2. Celem projektu jest dostarczenie metodologii do oceny potencjalnych miejsc składowania.  
Projekt, koordynowany przez IFP Energies nouvelles, łączy kolejnych szesnastu partnerów z dziedziny badań i przemysłu, jak również sektora konsultingowego z dziesięciu krajów UE: AGH, ECN, ENEL, GEUS, GFZ, IMPERIAL, NERC, OGS, PGNiG, Statoil, TNO, SINTEF-PR, UniRoma1-CERI, UfU, Vattenfall, oraz Rząd Szkocki. Projekt SiteChar, wspierany także przez Veolia Environnement, ma trwać 3 lata, a jego całkowity budżet wyniesie 5 milionów euro, z czego 3,7 miliona euro stanowi dotacja z Komisji Europejskiej.

Jako miejsca analiz dla prac badawczych wybrano pięć potencjalnych obszarów składowania, reprezentatywnych dla różnych kontekstów geologicznych: oddalony od brzegu teren wielomagazynowy Morza Północnego (złoże węglowodorowe oraz warstwa wodonośna) w Szkocji, przybrzeżna warstwa wodonośna w Danii, przybrzeżne złoże gazu w Polsce, oddalona od brzegu warstwa wodonośna w Norwegii, oraz warstwa wodonośna na Południowym Adriatyku.

SiteChar zbada cały proces charakterystyki obszarów składowania, od wstępnych studiów wykonalności, po ostatni etapu wnioskowania o licencję na magazynowanie na podstawie kryteriów określonych przez odpowiednie przepisy unijne: zdolności magazynowe, tworzenie modeli warstwy wodonośnej w skali basenu lub zbiornika, scenariusze wprowadzenia, analiza ryzyka, przygotowanie planu monitorowania terenu, analizy techniczne i ekonomiczne (ocena wszystkich kosztów związanych z magazynowaniem), świadomość społeczna, itd.

Celem jest dostarczenie przewodnika metodologicznego przystosowanego do każdego z tych szczegółowych kontekstów do wykorzystania przez operatorów obszarów składowania oraz organy nadzorujące. W badaniach pomocne będą umiejętności partnerów w dziedzinie geologii, geochemii, symulacji przepływu, geomechaniki, matematyki stosowanej, ekonomii, socjologii oraz komunikacji.

W celu optymalizacji scenariuszy wprowadzenia CO2 do złoża i zrozumienia działania obiektu magazynowania w danym okresie czasu, struktura geologiczna basenów i zbiorników będzie modelowana przy użyciu oprogramowania opracowanego przez IFP Energies nouvelles.

W obszarach składowania w Danii i Szkocji, badania będą kontynuowane aż do momentu wpłynięcia wniosku o licencję na suchobieg, którą oceniać będzie zespół niezależnych ekspertów. Badania prowadzone na innych obszarach pozwolą pokonać konkretne bariery związane z metodologią charakterystyki obszarów do składowania.

Poza kwestią problemów technicznych, SiteChar zajmie się ważnym aspektem świadomości społecznej i opinii publicznej na temat nowych rozwiązań. Na podstawie badań obecnej wiedzy u społeczeństwa oraz za pośrednictwem Internetu i spotkań informacyjnych, oceni się opinie i potrzeby informacyjne związane ze składowaniem CO2, a także potrzebę organizowania działań angażujących społeczność na danych obszarach.

Poprzez opracowanie metodologii do przygotowywania wniosków o licencję na magazynowanie, zawierających wszelkie dane techniczne i gospodarcze, jak również uwzględniających wymiar społeczny, SiteChar dostarczy wartościowego narzędzia do wprowadzenia w Europie składowania podziemnego na skalę przemysłową. 


źródło: EkoNews
www.ekonews.com.pl  

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej