więcej


Energetyka

Obywatele UE solidarni w razie kryzysu energetycznego - ujawnia sondaż Eurobarometru „Europejczycy i energia” (9194)

2011-02-16

Drukuj
img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'Przeprowadzone na zlecenie Komisji Europejskiej badanie opinii publicznej na temat polityki energetycznej wskazuje, że Europejczycy oczekują przede wszystkim zagwarantowania stabilnych cen energii, na dalszych miejscach lokując m.in. rozwój OZE i zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw. Wzrost efektywności wykorzystania energii był najrzadziej umieszczany wśród priorytetów polityki energetycznej. Ten kierunek działania ma szczególnie mało zwolenników w Polsce.  
Gdy coraz częściej i głośniej mówi się o konieczności wdrożenia wspólnej polityki energetycznej, obywatelom Unii Europejskiej zadano trzy ogólne pytania. Mimo że niektóre odpowiedzi mieszkańców poszczególnych państw członkowskich różnią się pomiędzy sobą dosyć znacznie, co – jak zauważają autorzy badania – spowodowane jest sytuacją energetyczną konkretnego kraju, innymi uwarunkowaniami geopolitycznymi czy dostępem do zasobów, wyniki sondażu prowadzą do jednego ważnego wniosku: Europejczycy widzą korzyści płynące z zajmowania się sprawami energii na poziomie wspólnotowym i w przypadku problemów z jej dostawami, chcą być solidarni.

Większość respondentów wyżej ceni sobie międzynarodową współpracę niż kierowanie się jedynie krajowymi wytycznymi. 60% twierdzi, że lepiej ich interesów będzie chronić wspólna polityka energetyczna, a tylko 32% uważa, iż o wszelkich sprawach dotyczących dostaw energii decydować powinien ich rząd. Jednakże, w razie jakichkolwiek problemów z zapewnieniem surowców, już aż 79% mieszkańców UE opowiada się za pomocą innemu krajowi (jedynie 15% jest przeciw) – 77% uważa, że leży to w interesie ich państwa, nie zgadza się z tym jedynie 16%. 

Pytanie o pomoc w przypadku kryzysu jako jedyne w każdym z państw Wspólnoty uzyskało ponad 50% pozytywnych odpowiedzi. Co ciekawe, w razie wystąpienia kryzysu energetycznego Europejczycy deklarują dużo większą solidarność i są mniej podzieleni niż w przypadku kryzysu ekonomicznego. Wsparcie finansowe rozważa jedynie 49% osób, przy 39% zdecydowanie odrzucających taką formę pomocy (według Eurobarometru z 14 października 2010). 

Priorytety energetyczne Europejczyków

Wyniki sondażu dają również odpowiedź na pytanie, jakie kierunki i cele polityki energetycznej są postrzegane przez mieszkańców Unii Europejskiej jako najważniejsze. 

Na pierwszym miejscu stawiana jest stabilność cen energii. Priorytetem jest ona dla 29% respondentów, w tym tylko dla 8% Duńczyków i aż 45% Czechów. Tak duża rozpiętość spowodowana jest zarówno stopniem zależności energetycznej od innych, jak zmianami wysokości cen w poszczególnych krajach w ostatnich latach. Cena jest ważna dla 32% naszych rodaków.

Rozwój odnawialnych źródeł energii preferuje natomiast 27% badanych. Polacy plasują się tu dużo poniżej europejskiej średniej – jako priorytet OZE wskazało jedynie 17%. Przodują znów najmniej niezależni energetycznie Duńczycy (53%) i Szwedzi (51%).

Trzecim zagadnieniem wskazanym jako priorytet jest gwarancja dostaw energii – najistotniejsza według 20% Europejczyków. Autorów Eurobarometru zastanawia stosunkowo wysoki procent Polaków, którzy wskazali tę kwestię jako priorytetową. Według nich problem ten nie powinien nas tak martwić, ponieważ nasz kraj jest jednym z bardziej niezależnych energetycznie w całej UE. Z 28% respondentów twierdzących, że zapewnienie dostaw jest najważniejsze, zajmujemy drugie miejsce, ex aequo z Austrią. Większe obawy o bezpieczeństwo dostaw mają tylko Niemcy (31%), najmniejsze zaś Cypryjczycy (6%).

Oszczędności energii i promowaniu efektywności energetycznej pierwszeństwo daje 16% pytanych. W tej dziedzinie, wraz z Portugalią, zajmujemy niechlubne, ostatnie miejsce. Podczas gdy efektywność energetyczna jest jednym z głównych rozwiązań zalecanych przez Parlament Europejski, jedynie 9% osób w tych dwóch krajach uważa, że odgrywa ona niebagatelną rolę.

Przed szczytem energetycznym w Brukseli zaprezentowano jedynie pierwszą część wyników badań, z odpowiedziami na trzy ogólne pytania odnoszące się do propozycji instytucji europejskich. Jeszcze w marcu tego roku przedstawione zostaną opinie obywateli 27 państw na temat strategii energetycznej Unii Europejskiej do 2020 roku. 

Dotychczas upubliczniona część wyników Eurobarometru dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_pe_74-3_synth_en.pdf


Urszula Drabińska, ChronmyKlimat.pl
fot. www.sxc.hu
  

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej