więcej


Energetyka

OZE w ofensywie (12917)

2011-07-13

Drukuj

wiatrowa3-sxcO finansowym wsparciu inwestycji w odnawialne źródła energii mówili uczestnicy konferencji prasowej, która odbyła się 8 lipca 2011 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W spotkaniu z dziennikarzami wzięli udział Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska oraz Jan Rączka, prezes zarządu NFOŚiGW i Agnieszka Zagrodzka, z-ca dyrektora Departamentu Klimatu w Narodowym Funduszu.

Trzeci nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE) okazał się rekordowy, jeśli chodzi o liczbę i rodzaje wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania. Liczba tych ostatnich sukcesywnie rośnie.

W 2008 roku NFOŚiGW stworzył program wsparcia dużych inwestycji w odnawialne źródła energii (biomasa, biogaz, wiatr, geotermia) i obiekty wysokosprawnej kogeneracji. W ramach tego programu fundusz oferuje niskooprocentowane pożyczki na okres 15 lat, pokrywające nawet do 75 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji w OZE, których koszt przekracza 10 mln zł. Przewiedziana jest także możliwość umorzenia nawet połowy pożyczki, co uzależnione jest od rentowności zrealizowanej inwestycji.

– Najważniejsze to wsparcie inwestycji o łącznej wartości ponad 1,8 mld zł w ramach bardzo korzystnych pożyczek dla inwestorów, którzy realizują zadania związane z odnawialnymi źródłami energii. Do tej pory wszyscy potencjalni beneficjenci otrzymali potwierdzenie przyznania wsparcia w tym zakresie. To nie jest tylko kwota przewidziana w ramach Programu, to jest już kwota potwierdzona na rzecz beneficjentów w formie realnych, twardych zobowiązań NFOŚ. Pieniądze te pozwolą, aby uruchomić w Polsce 234 megawatów energii elektrycznej w źródłach odnawialnych i 175 megawatów energii cieplnej w źródłach odnawialnych – powiedział podczas konferencji Stanisław Gawłowski.

Na przełomie 2010 i 2011 r. do NFOŚiGW w ciągu miesiąca wpłynęło 151 projektów, czyli więcej niż w dotychczasowych dwóch edycjach (2009 – 61 projektów, 2010 – 87 projektów). Wynika to przede wszystkim z faktu, że Fundusz w regulaminie konkursu wprowadził ułatwienia, które obejmują m.in. możliwość udzielenia promesy pożyczki oraz wydłużony do 15 miesięcy okres przygotowania niezbędnej dla inwestycji dokumentacji. W tym roku wnioskodawcy ubiegają się o wsparcie o łącznej wartości 3 mld zł dla inwestycji, których koszt całkowity przekracza 5,5 mld zł.

Więcej informacji na: oze.nfosigw.gov.pl

 

źródło: Ministerstwo Środowiska, fot. www.sxc.hu
www.mos.gov.plUdostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej