więcej


Energetyka

Panel Słoneczny o "Krajowym Planie Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych" (9596)

2010-12-21

Drukuj
Po zapoznaniu się z oficjalnie przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 7 grudnia br. i przesłanym do Komisji Europejskiej dokumentem „Krajowy Plan Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych” (KPD)1 Panel Słoneczny prezentuje stanowisko w sprawie termicznej energetyki słonecznej.
Panel Słoneczny wyraża aprobatę względem przyjętego przez Ministerstwo Gospodarki i zaakceptowanego przez Rząd, wkładu energii słonecznej termicznej w bilansie energii z OZE, który wyniesie w 2020 roku 506 ktoe, co stanowi 8,5% zielonym cieple oraz 4,5% w całym bilansie energii z OZE. Przyjęty w KPD scenariusz rozwoju energetyki słonecznej termicznej jest zbliżony z proponowanym wcześniej przez Panel Słoneczny w dokumencie „Wizja rozwoju energetyki słonecznej termicznej wraz z planem działań do 2020r.”2

Zgodnie z przyjętym przez Rząd scenariuszem, Polska awansuje z obecnego 8-go na 5-te miejsce w UE pod względem liczby (powierzchni) zainstalowanych kolektorów słonecznych w 2020 r., i znajdzie się zaraz po Niemczech, Włoszech, Francji i Hiszpanii. W przeliczeniu na 1 mieszkańca Polska znajdzie się w 2020r. na 12-tym miejscu pod względem zainstalowanych systemów słonecznych cieplnych.

Rys. Udział energetyki słonecznej termicznej w KPD poszczególnych krajów europejskich w 2020r.
źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej na podstawie przesłanych KPD do KE

Realizacja przyjętego scenariusza oznacza zainstalowanie niemalże 15 milionów m2 kolektorów słonecznych do 2020 r. oraz że ponad 30 tyś. osób będzie zatrudnionych przy produkcji, dystrybucji, instalacji i serwisie kolektorów słonecznych. Obecnie w sektorze pracuje ok. 2 tys. osób (w przeliczeniu na pełnoetatowe stanowiska pracy).

Jednakże, Panel Słoneczny stwierdza, że w dokumencie KPD brakuje instrumentarium wskazującego konkretnie w jaki sposób rząd zamierza zrealizować przyjęty plan i wyraża zaniepokojenie brakiem postępów we wdrożeniu w Polsce nadrzędnej dyrektywy 2009/28/WE, która wymagała wejścia w życie niezbędnych rozwiązań prawnych, w szczególności zapowiedzianej nowej ustawy dot. OZE. Dlatego też, Panel Słoneczny oczekując pilnych działań w tym zakresie ze strony Rządu, deklaruje aktywne włączenie się w przygotowanie ustawy o energii ze źródeł odnawialnych, kładąc nacisk na rozwój rozproszonych źródeł energii, w tym zielonego ciepła i chłodu. Panel Słoneczny uważa, że w przypadku energetyki słonecznej termicznej niezbędny jest powrót ulg podatkowych i kontynuowanie dofinansowania oraz poszerzanie zakresu dostępu do dotacji z funduszy ekologicznych dla osób kupujących małe systemy OZE. Program dotacji powinien być wsparty ogólnokrajową kampanię edukacyjno-informacyjną. Z uwagi na rosnącą skalę polskiego przemysłu energetyki słonecznej oraz konieczność wprowadzania nowych technologii celem dalszego wzrostu wydajności i niezawodności urządzeń, i dalszą poprawę konkurencyjności, niezbędne jest też i wspieranie prac badawczo-rozwojowych w przemyśle oraz szkoleń i promocji wykwalifikowanych instalatorów.
 

źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej
www.ieo.pl, www.panelsloneczny.eu

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej