więcej


Energetyka

Pawlak i Oettinger: nowy ład energetyczny wspólnymi siłami (9216)

2010-11-10

Drukuj
Bezpieczeństwo i efektywność energetyczna, zwiększenie konkurencyjności rynku energii oraz rozbudowa infrastruktury dostaw to główne tematy pierwszego dnia XII Spotkania Przewodniczących Parlamentów Państw Partnerstwa Regionalnego (PPPR), w którym uczestniczył wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak. Rozmowy odbyły się w dniach 4-5 listopada 2010 r. w Senacie RP. 
- Zarówno dla Polski, jak i innych krajów należących do Wspólnoty istotne jest, by w sprawach dotyczących energii Unia występowała wspólnie i mówiła jednym głosem – powiedział wicepremier Waldemar Pawlak. Podkreślił ponadto, że UE może być nie tylko gwarantem zachowania ciągłości dostaw, ale również budowy konkurencyjnego rynku zarówno wewnątrz Unii, jak i w relacjach z zewnętrznymi partnerami.

O konieczności szybkiej europeizacji polityki energetycznej mówił również unijny Komisarz ds. Energii Günter Oettinger. - Wyzwania dotyczące polityki i bezpieczeństwa energetycznego są na tyle duże, że przekraczają możliwości poszczególnych krajów – zauważył. - Wahania cen energii, opóźnienia we wprowadzaniu nowych technologii i inwestycjach infrastrukturalnych wymagają opracowania nowej europejskiej polityki energetycznej. To zadanie będzie łatwiejsze a realizacja skuteczniejsza jeśli połączymy siły – dodał.

Wicepremier Pawlak wskazał ponadto na potrzebę rozbudowy europejskiej sieci energetycznej. - Obok istniejących już połączeń wschód–zachód, konieczne jest otworzenie nowego kierunku północ–południe - zauważył. Zapewnił, że rozszerzenie możliwości transferowych wpłynie na poprawę bezpieczeństwa energetycznego. – A bezpieczeństwo energetyczne oznacza pewność dostaw po akceptowalnej cenie – podsumował. Zdaniem wicepremiera zmiany wymaga również spojrzenie na efektywność energetyczną w kontekście zagrożeń klimatycznych. – Zamiast promować ograniczenia wytwarzania energii opartej na węglu, powinniśmy się skupić na jej niskoemisyjności – ocenił.

Wiceszef polskiego rządu oraz unijny komisarz zaapelowali do parlamentarzystów uczestniczących w warszawskim spotkaniu, aby w swoich krajach promowali inicjatywy zmierzające do rozbudowy infrastruktury przesyłu i wytwarzania energii. Oettinger zapewnił ponadto, że Komisja Europejska będzie wspierać wszelkie projekty infrastrukturalne, które przyczynią się do wzmocnienia połączeń międzysystemowych poszczególnych krajów.

Głównym tematem spotkania były kwestie bezpieczeństwa energetycznego ze szczególnym uwzględnieniem polsko – rosyjskiej umowy gazowej. – Podpisanie porozumienia jest sukcesem Polski, Rosji a także Unii Europejskiej – powiedział wicepremier Pawlak. Podkreślił, że osobiste zaangażowanie komisarza Oettingera i dyrektora generalnego Philipa Lowe w proces negocjacji pozwoliło ująć w zapisach umowy idee II i III pakietu liberalizującego rynek gazu.

Rozmowy z przedstawicielami Komisji Europejskiej odbyły się 4 listopada 2010 r. także w Brukseli. W siedzibie Dyrekcji Generalnej ds. energii polska delegacja przedstawiła dyrektorowi Filipowi Lowe szczegółowe informacje dotyczące podpisanej umowy operatorskiej pomiędzy EuRoPolGaz S.A. i Gaz-Systemem S.A. Komisja Europejska z zadowoleniem przyjęła przedstawione wyjaśnienia. Strona polska zobowiązała się, że w najbliższych dniach przekaże je w formie pisemnej.
 
***

Partnerstwo Regionalne tworzy sześć państw Europy Środkowej: Austria, Czechy, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry. Do gościnnego udziału w obradach zapraszane są: Bułgaria, Rumunia, Chorwacja. Zostało ono powołane w 2001 r. z inicjatywy ówczesnej minister spraw zagranicznych Austrii Benity Ferrero-Waldner i stanowi forum dialogu politycznego pomiędzy państwami regionu. 

źródło: Ministerstwo Gospodarki
www.mg.gov.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej