więcej


Energetyka

Planowana Elektrownia Północ bez pozwolenia na budowę (19189)

2016-01-13

Drukuj
galeria

Elektrownia Północ już po raz drugi nie otrzymuje zgody na budowę.

30 grudnia 2015 roku Wojewoda Pomorski uchylił w całości decyzję o pozwoleniu na budowę dla Elektrowni Północ i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Starostę Tczewskiego. Ta decyzja jest efektem odwołań organizacji społecznych i lokalnych mieszkańców, którzy zwracali uwagę na poważne nieprawidłowości w procesie inwestycyjnym - informuje Greenpeace Polska.

W uzasadnieniu decyzji Wojewoda wskazuje, że Starosta Tczewski, wydając pozwolenie na budowę dla elektrowni węglowej w miejscowości Rajkowy koło Pelplina, w sposób nieuprawniony ograniczył udział społeczeństwa w postępowaniu, bezkrytycznie zaakceptował informacje i materiał dowodowy przedstawiony przez Inwestora, przy jednoczesnym odrzuceniu zastrzeżeń strony społecznej oraz zignorował dowody dotyczące wpływu inwestycji na środowisko przyrodnicze Wisły czy emisji toksycznych metali ciężkich do atmosfery, zgłaszane przez strony postępowania inne niż Inwestor.

Polenergia już po raz drugi straciła pozwolenia na budowę wydane przez starostę. Pierwsze zostało uchylone w 2012 r. ze względu na pominięcie części mieszkańców w procesie inwestycyjnym oraz błędną ocenę oddziaływania elektrowni na środowisko. W marcu 2015 r. starosta wydał jednak kolejne pozwolenie, ale i tym razem wojewoda uznał za konieczne jego uchylenie ze względu na podobne uchybienia. Oznacza to właściwie ponowne rozpoczęcie postępowania i stawia Polenergię w punkcie wyjścia, w którym spółka znajdowała się w marcu 2011 r., kiedy rozpoczynała starania o budowę elektrowni.

Coraz więcej funduszy inwestycyjnych wycofuje się z finansowania inwestycji węglowych w Europie i na świecie ze względu na ich nieopłacalność i rosnące ryzyko. Z projektów wycofują się także niektóre koncerny energetyczne. Elektrownia Północ najpewniej nie powstanie nigdy ze względu na problemy organizacyjne i protest wielu mieszkańców Pomorza. Jej problemy są kolejnym dowodem na to, że kończy się era węgla w Polsce. Ponadto budowa Elektrowni Północ oznaczałaby uzależnienie Polski od importu węgla, przede wszystkim z Rosji. Tymczasem Pomorze ma ogromny potencjał do inwestycji w odnawialne źródła energii, takie jak słońce, woda i wiatr, w tym także wiatraki na Bałtyku. To w oparciu o OZE i podnoszenie efektywności energetycznej powinniśmy w Polsce budować bezpieczeństwo energetyczne – powiedział Iwo Łoś, ekspert ds. bezpieczeństwa energetycznego w Greenpeace Polska.

źródło: Greenpeace Polska
www.greenpeace.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej